Main content

Inhoud

Animal Rights legt zich niet neer bij seponering zaak vermoorde wolf Wapse

Nieuws: 20 juni 2024
Animal Rights

Het Openbaar Ministerie (OM) stuurde vandaag een persbericht 1 uit dat het heeft besloten de betrokkenen in de zaak rond de doodgeschoten wolf in Wapse niet langer te vervolgen. Het OM deed dit zonder de organisaties die aangifte deden, zoals Animal Rights, op de hoogte te brengen.

“We zijn deze slappe en luie houding van het OM inmiddels gewend,” zegt Animal Rights adviseur Erwin Vermeulen. “Zo weigerde het OM recent nog de directeur van het horror-slachthuis Gosschalk te vervolgen voor de dierenmishandelingen begaan onder zijn bewind.” In die zaak startte Animal Rights een zogenaamde artikel 12 procedure op en dat behoort ook in de zaak van de vermoorde wolf in Wapse tot de mogelijkheden.

“Dat het OM tenminste oordeelt dat zowel de boer en zijn zoon als de burgemeester en zijn handlangers onjuist hebben gehandeld, biedt daar voldoende aanknopingspunten voor,” Zegt Vermeulen.

Een andere mogelijke weg om gerechtigheid voor deze wolf te verkrijgen is via het bestuursrechtelijke traject. Het doden van een wolf is in strijd met de in de Nederlandse natuurwet geïmplementeerde Habitatrichtlijn. Ook een klacht over het Nederlandse handelen in deze zaak bij de Europese Commissie behoort tot de mogelijkheden.

Animal Rights overlegt nog met haar advocaten welke stap of stappen genomen zullen worden; mogelijk allemaal.

Dierenrechten in de grondwet TEKEN DE PETITIE! Animal Rights wil dat alle dieren in Nederland, wild en in gevangenschap, als (staats)burgers, (rechts)personen en ingezetenen erkend worden en grondwettelijk verankerde rechten krijgen. Animal Rights

Teken nu de petitie

Ja, je mag mij bellen op het volgende nummer