Main content

Inhoud

Animal Rights komt op voor roeken in het Noorden - ontheffing in zowel Drenthe als Groningen de prullenbak in!

Nieuws: 14 juni 2024
Jacht

Goed nieuws! In zowel de provincie Drenthe als de provincie Groningen is er een ontheffing van tafel geveegd die het afschot van roeken mogelijk zou maken om maispercelen te beschermen.

Animal Rights en Fauna4Life dienden bezwaar in tegen beide ontheffingen, en boekten in beide gevallen succes.

Wil jij ook je bijdrage leveren aan onze strijd tegen dierenleed? Steun onze crowdfunding, zodat wij procedures als deze kunnen blijven voeren!

Ontheffing Assen haalt het niet tot de rechtbank

Vorig jaar november dienden Animal Rights en stichting Fauna4Life bezwaar in tegen een door de provincie goedgekeurd besluit, wat toestemming zou geven voor het afschot van meerdere roekenkolonie's in de wijk Marsdijk in Assen. Meestal volgt als reactie op een bezwaarschrift een verweerschrift van de tegenpartij, wat bedoeld is om het besluit te verdedigen en te onderbouwen. Alleen bleef deze tegenreactie in dit geval uit.

De Faunabeheereenheid(FBE), heeft de provincie zelf verzocht de ontheffing in te trekken. Het is namelijk vaste rechtspraak dat procesbelang ontbreekt wanneer het gebruik van een rechtsmiddel een partij niet in een gunstigere positie kan brengen met betrekking tot het bestreden besluit (de ontheffing) en eventuele bijkomende beslissingen.

De FBE en provincie Drenthe bevestigen met dit besluit dat de ontheffing slecht is onderbouwd. Als deze namelijk wel goed onderbouwd was geweest, hadden de partijen zich hoogstwaarschijnlijk verweerd.

Op naar groningen!

De FBE en de provincie Groningen kozen er voor om de karig onderbouwde ontheffing die de provincie verleende wél te verdedigen. Daarom was Animal Rights afgelopen donderdag aanwezig in de rechtbank Groningen samen met advocaat Marco van Duin van Utopie Advocaten. Animal Rights en Fauna4Life hebben niet alleen een bezwaarschrift ingediend tegen de ontheffing, maar ook gevraagd of er een ordemaatregel getroffen kan worden in verband met de schrijnende tekortkomingen van de ontheffing.

In de rechtbank waren zowel de provincie Groningen als de FBE Groningen aanwezig om de ontheffing te verdedigen. Het wordt met elk woord vanuit de verweerder duidelijk dat er amper grond is voor de ontheffing en deze nooit verleend had mogen worden. Voor de roek heeft Groningen namelijk nog geen Faunabeheerplan, en deze is nodig om een ontheffing te verlenen en te onderbouwen. Alleen bij hoge noodzaak/bijzondere omstandigheden is het mogelijk om een ontheffing te verlenen voor afschot zonder een Faunabeheerplan. In de ontheffing is schrikbarend genoeg ook specifiek gericht op afschot van roeken met jongen, die vervolgens aan hun lot zijn overgelaten. Deze jonge roeken zullen geheid sterven zonder ouders.

Zoals we zien in veel van onze juridische procedures, wordt ook in deze procedure weer duidelijk dat er onvoldoende is gekeken naar alternatieve verjaagmethoden voordat de ontheffing uberhaupt werd verleend. Dit is een wettelijke verplichting en moet dus aan voldaan worden voordat er een ontheffing voor afschot wordt verleend.

Crowdfunding

Juridische instrumenten kosten veel tijd en geld. Met onze crowdfunding Animal Rights in de rechtbank hopen we deze maand voldoende geld in te zamelen voor onze juridische kosten. Doe een eenmalige donatie of steun met een maandelijks vast bedrag en sluit je aan in deze strijd!

Boeren niet op de hoogte van eigen vakbladen?

Wanneer advocaat Marco van Duin een lijst citeert van alternatieve methodes, wordt opgemerkt vanuit de FBE dat er 'veel vertrouwen is en wordt ingezet op kennis van de boeren en vakbladen, en ze onmogelijk op de hoogte kunnen zijn van alle methodes'. Als dit het geval is, betekent het dat er bijzonder weinig kennis is onder de boeren en vakbladen, want vrijwel de gehele lijst met alternatieven die door de advocaat werd voorgelegd komt van bladen zoals bijvoorbeeld 'De Nieuwe Oogst', een bekend vakblad voor agrariërs en veehouders.

De mais die gezaaid wordt is niet hetgeen waar de roeken op af komen, maar eerder de larven en insecten die op de maisplanten af komen. De boeren krijgen aan de hand van deze kennis dus ook het advies om mais later in te zaaien, wanneer de bodem warmer is en de mais dus sneller geoogst kan worden. Van de mais die in Nederland wordt gebouwd, wordt vrijwel alle oogst gebruikt om dieren in de veehouderij te voeden. Wanneer je je bedenkt dat er zoals in deze situatie beschermde soorten worden afgeschoten om voedsel te preserveren voor dieren die uiteindelijk ook een vroegtijdige en pijnlijke dood zullen sterven, is het weer duidelijk hoe cru de jachtlobby en de vee-industrie zijn.

Na een kort reces komt de rechter tot de conclusie dat de ontheffing niet verleend had mogen worden zonder een Faunabeheerplan. Ook wordt er beloofd een ordemaatregel te treffen. Het is niet gebruikelijk dat er binnen zo'n korte termijn een uitspraak is. Dit geeft een signaal af dat de rechter de urgentie van het besluit inziet. We zijn er blij met het de uitkomst, maar vinden het onacceptabel dat er voorafgaand aan de zitting al een maand gebruik is gemaakt van de ontheffing en roeken de dupe zijn geworden van de tekortkomingen van de provincie Groningen.

Rechtszaken voeren werkt!

Het voeren van rechtszaken vergt een lange adem, maar de minimale wetten die er zijn om dieren te beschermen moeten nageleefd worden. Met procedures roepen we overtreders ter verantwoording en proberen we het onrechtvaardige systeem fundamenteel te veranderen. En daarin boeken we regelmatig succes! Jij kunt de dieren helpen door ons te steunen. Samen kunnen we deze rechtszaken blijven bekostigen.

Onze crowdfunding kan je hier vinden: Steun de dieren in de rechtbank! en direct steunen kan je via deze link.