Main content

Inhoud

ANIMAL RIGHTS DIENT BEZWAAR IN TEGEN VERGUNNING CHARLES RIVER

Nieuws: 9 november 2023
Dier­proeven

UPDATE

Eind augustus werd ons bezwaar tegen de nieuwe vergunning van Charles River helaas afgewezen. Om op te komen voor alle dieren bij Charles River zijn we eind oktober in beroep gegaan. Het is nog niet duidelijk wanneer we een reactie vanuit de rechtbank kunnen verwachten.

Wil je zeker weten dat jouw producten niet op dieren zijn getest? Gebruik dan onze dierproefvrije lijst!

Vrijdag 2 juni werd Animal Rights gehoord door de Centrale Commissie Dierproeven over het bezwaar dat we hebben ingediend tegen de verleende vergunning aan multinational Charles River. De vergunning staat Charles River toe om 645.495 dieren te gebruiken voor dierproeven in de komende vijf jaar. Met deze vergunning werd hun vorige vergunning niet alleen verlengd maar stijgt ook het aantal proefdieren bij Charles River met 144.5% ten opzichte van 2017. Reden genoeg voor Animal Rights om bezwaar in te dienen.

WAAR GAAT HET OM?

In 2022 is er wederom een vergunning afgegeven aan multinational Charles River voor het uitvoeren van dierproeven. Charles River is een zogeheten Contract Research Organization die op verzoek van klanten dierproeven en/of andere testen uitvoert. Vaak gaat het om proeven op het gebied van toxicologie. Zo is deze vergunning verleend voor onder andere agro-chemicaliën, biociden en geneesmiddelen. Deze dierproeven mogen ze uitvoeren onder een zogenaamde koepelvergunning. Dit is een wettelijke constructie waarmee er voor meerdere projecten toestemming kan worden verleend onder één vergunning. De wetgever heeft deze mogelijkheid geboden met het oog op het verminderen van de administratieve werklast en om de concurrentiekracht te versterken.

Concreet betekent dit dat Charles River niet voor iedere dierproef een aparte vergunning hoeft aan te vragen maar voor de komende vijf jaar een bepaald aantal dieren mag gebruiken. Animal Rights is van mening dat er bij de verlening van de huidige vergunning niet is voldaan aan de wettelijke vereiste om voorafgaand aan iedere dierproef te toetsen of een dierproef mag worden verricht. Dit is problematisch omdat het voor de dieren van belang is dat er vooraf voldoende wordt bekeken of er valide alternatieven aanwezig zijn én in hoeverre het doeleinde van de proef opweegt tegen het leed van de dieren.

VERGUNNING GAAT LIJNRECHT IN TEGEN AMBITIE OM AF TE BOUWEN

De vergunning betekent niet alleen meer dierenleed, maar druist daarnaast ook volledig in tegen de wensen van de maatschappij en de politiek om dierproeven zo snel mogelijk af te bouwen. Zo luidt de ambitie van de Transitie Proefdiervrije Innovatie nog steeds dat Nederland internationaal voorop wil lopen op het gebied van innovaties die dierproeven overbodig maken. Daarnaast zijn er in 2022 meerdere moties aangenomen waarmee de Kamer duidelijk vraagt om een versnelde omschakeling naar proefdiervrij onderzoek. Ook uit het debat Dierproeven afgelopen mei bleek wederom dat verschillende partijen zoals de PvdA, GroenLinks, D66, de PVV, de PvdD en de VVD van dierproeven af willen. In het rondetafelgesprek dat voorafgaand aan het debat plaats vond was er zelfs onder wetenschappers zelden zoveel consensus waar te nemen.

CENTRALE COMMISSIE DIERPROEVEN VERLEENT DE VERGUNNING ALSNOG

Desalniettemin werd door de Centrale Commissie Dierproeven de vergunning alsnog uitgegeven. Animal Rights accepteert dit niet en is in bezwaar gegaan. Helaas mogen wij over de zaak inhoudelijk weinig delen aangezien Charles River zich verzet tegen openbaarmaking. We houden jullie zo veel als mogelijk op de hoogte over de procedure. Het is van cruciaal belang dat wij vergunningen zoals deze blijven aanvechten. Niet alleen omdat dierproeven immoreel zijn en gepaard gaan met enorm leed, maar vooral omdat de dieren dat zelf niet kunnen.