Main content

Inhoud

Animal Rights in actie tegen de jacht

Nieuws: 27 november 2020
Jacht

De hunt saboteurs van Animal Rights zijn inmiddels actief op verschillende locaties in Nederland. Afgelopen zaterdag voerden zij actie in de Hoeksche Waard in Zuid-Holland. Van alle provincies in Nederland, worden in Zuid-Holland de meeste dieren gedood. Ook soorten zoals konijnen, die inmiddels op de Rode Lijst zijn geplaatst.1 Jeffrey Wijling, coördinator: "We vonden drie jachtpartijen. In onze aanwezigheid is er niet één schot gelost. Een mooi begin van de dag.”

Er is niets eerlijks aan het doodschieten van wilde dieren voor vermaak en smaak. Het is een oneerlijke wedstrijd.

Jeffrey Wijling, Animal Rights

JACHTHART ZUID-HOLLAND

De Hoeksche Waard is hét jachthart van Zuid-Holland. Met toeters en videocamera’s gaan de activisten op pad. Ze speuren naar auto’s, jachthutten en jagers in de uitgestrekte velden. Bij de eerste jachtpartij op hazen vertrokken de jagers meteen, nadat de activisten arriveerden. Bij de tweede jachtpartij werd er niets geschoten en bij de derde jachtpartij werd de politie gebeld. Ook deze jagers vertrokken uiteindelijk zonder één schot gelost te hebben.

Wijling: “We doen niets illegaals. We zijn vreedzaam en geweldloos. Vanaf de openbare weg leggen we de jachtpartij vast. Jagers noemen dit ‘eerlijk vlees’. Er is niets eerlijks aan het doodschieten van wilde dieren voor vermaak en smaak. Het is een oneerlijke wedstrijd.”

AFSCHOT RODE LIJST SOORTEN NEEMT TOE

Op dit moment is de jacht op vijf soorten geopend, de zogenoemde wildsoorten. Het gaat om het konijn en de haas, wilde eend, fazant en houtduif. Alle soorten kennen een afnemende trend. De populaties hazen en konijnen nemen inmiddels zoveel af, dat ze op de Rode Lijst zijn geplaatst in de categorie ‘gevoelig’. In Zuid-Holland werden in 2019 maar liefst 18.235 hazen gedood. Dat zijn 5.000 hazen meer dan in 2016. Ook zijn er 16.331 konijnen gedood. Dat zijn 7.000 konijnen meer dan in 2016.1

Jessica Smit, campagneleider: “Het afschot neemt jaarlijks toe en de populaties nemen af. Elk doodgeschoten dier is er één te veel, zou je denken. Maar de jacht gaat gewoon door. Het gaat hier om duizenden dieren die jaar na jaar worden afgeknald.”

Nu de trend niet in hun voordeel is, wordt alles uit de kast getrokken om de betrouwbaarheid van de lijst te ondermijnen. Schandalig.

Jessica Smit, Animal Rights

RODE LIJST ONBETROUWBAAR?

De Jagersvereniging noemt de nieuwe Rode Lijst onbetrouwbaar.1 Het rapport is echter opgesteld onder begeleiding van een onafhankelijke begeleidingscommissie, waaronder ecologische experts en het CBS. Afschotcijfers en tellingen van jagers zijn hier waar mogelijk in meegenomen.2 Smit: “Jagers gebruiken deze trendcijfers in hun eigen afschotplannen.3 Maar nu de trend niet in hun voordeel is, wordt alles uit de kast getrokken om de betrouwbaarheid van de lijst zoveel mogelijk te ondermijnen. Schandalig.”

22 DECEMBER: DEMONSTRATIE!

Op dinsdag 22 december organiseert Animal Rights vanaf 15.00 tot 17.00 uur een demonstratie tegen de hobbyjacht op de Hofplaats in Den Haag. Smit: “Elk jaar sterven duizenden dieren in het jachtseizoen. Het wordt tijd dat we deze middeleeuwse hobby naar de geschiedenisboeken verwijzen.”

Animal Rights roept zoveel mogelijk mensen op om zich aan te sluiten bij de demonstratie.