Main content

Inhoud

Akelige vangkooien voor kauwen in Limburg

Nieuws: 13 april 2021
Jacht

De provincie Limburg heeft besloten dat kauwen in de hele provincie gevangen mogen worden met vangkooien, waarna ze worden doodgeschoten.1 In Noord- en Midden-Limburg geldt het besluit het hele jaar en in Zuid-Limburg van 1 juni t/m 31 oktober. Daar komen namelijk steeds minder kauwen voor. De dierenbelangenorganisaties Fauna4Life en Animal Rights zijn geschokt: “Al sinds de middeleeuwen worden kraaiachtigen vervolgd. Het vangen en opsluiten van wilde vogels is een ingrijpende gebeurtenis die zorgt voor stress, angst en ongerief.2 In veel gevallen zorgt het vangen en doden van vogels niet voor minder schade, maar is er slechts sprake van symboolpolitiek.”

Ook uit Limburg: spreeuwen uit nest gehaald en gebruikt als lokvogel

17.940 KAUWEN GEDOOD

De kauw is een landelijk vrijgestelde soort. Dieren die op de landelijke vrijstellingslijst staan mogen het hele jaar worden doodgeschoten om schade aan landbouwgewassen te voorkomen. In Limburg zijn er in drie jaar tijd in totaal 17.940 kauwen gedood.1 Een vangkooi is een verboden middel. Voor het gebruik hiervan is een ontheffing van de provincie nodig. Deze kan alleen worden verleend als er sprake is van belangrijke schade én als er geen alternatieve maatregelen mogelijk zijn. Daar gaat het volgens de dierenbelangenorganisaties vaak mis.

Dit heeft veel weg van een vrijbrief voor kooien en afschot voor elke grondgebruiker in Limburg.

Pauline de Jong, Fauna4Life

GEEN SCHADE BEKEND

In het besluit van de provincie Limburg staat dat er geen gegevens beschikbaar zijn over de schade die door kauwen wordt aangericht. Wel is geregeld dat de toestemming geldt tot maximaal 100 meter van schadegevoelige percelen. “Wat er verstaan wordt onder schadegevoelige percelen mag Joost weten. Dat wordt namelijk niet gedefinieerd. Dit heeft veel weg van een vrijbrief voor kooien en afschot voor elke grondgebruiker in Limburg”, zegt Pauline de Jong van Fauna4Life.

Lees ook: de absurditeit van kraaien en vangkooien

Kauwen kunnen evenveel lijden als andere dieren.

Jessica Smit, Animal Rights

SYMBOOLPOLITIEK

In een ecologische literatuurstudie is onderzoek gedaan naar de effecten van het gebruik van verschillende “middelen”, zoals afschot en de inzet van vangkooien. Over vangkooien wordt geconcludeerd:1 “Met behulp van vangkooien kunnen veel kraaiachtigen gevangen worden. Op een plek vangen heeft echter weinig effect op het aantal kraaien omdat vogels uit de omgeving de lege plekken opvullen. Het is daarom geen goede methode om op perceelniveau schade te beperken.”

Voordat een middel ingezet kan worden, moet ook bewezen zijn dat het daadwerkelijk effectief is. Dat is nu niet het geval. “Het is algemeen aanvaard kraaiachtigen in grote aantallen te doden, ze hebben al eeuwenlang een slechte reputatie. Kauwen kunnen evenveel lijden als andere dieren”, zegt Jessica Smit van Animal Rights. De organisaties pleiten voor een volledig verbod op het gebruik van vangkooien en de inzet van levende lokdieren.

Stop jacht met levende lokdieren Teken de petitie. Jacht

Teken nu de petitie

Ja, je mag mij bellen op het volgende nummer