Main content

Inhoud

Spreeuwen uit nest gehaald en gebruikt als lokvogel

Nieuws: 9 april 2021
Jacht

De provincie Limburg heeft toestemming gegeven om jonge, wilde spreeuwen uit het nest te halen en te gebruiken als lokvogel. De dieren komen in vangkooien terecht en moeten er voor zorgen dat soortgenoten ook die kooi invliegen. Daarnaast worden in de hele provincie spreeuwen afgeschoten en mogen daarbij haviken, slechtvalken en woestijnbuizerds worden ingezet. Animal Rights en Fauna4Life zijn geschokt: “De landelijke broedpopulatie spreeuwen neemt al jaren af. Sinds de jaren tachtig zijn hun aantallen in Noord- en West-Europa gehalveerd. De provincie moet deze vogels beschermen en koesteren in plaats van nesten leeg te roven en ze af te schieten.”

Lees ook: Utrecht doodt duizenden spreeuwen

GEVANGEN SPREEUWEN STERVEN

Al meerdere jaren worden spreeuwen in Limburg met vangkooien gevangen. Vorige maand is er een nieuwe ontheffing verleend. Deze geldt voor vijf jaar. De kooien mogen geplaatst worden tot 500 meter van percelen met blauwe bessen, maar geregistreerde schade aan fruit is er helemaal niet. Eens per week moet de kooi worden geleegd en worden de spreeuwen minimaal 30 kilometer verder weer losgelaten.

“De afgelopen jaren stierf meer dan 10% van de gevangen spreeuwen door stress. In 2017 stierven dieren in de vangkooi als gevolg van zwaar noodweer. Dit is onethisch en onacceptabel”, zegt Jessica Smit van Animal Rights. Om de spreeuwen in de kooi te lokken worden levende vogels in de kooi geplaatst. Gefokte spreeuwen zijn er bijna niet en daarom worden jonge spreeuwen uit hun nesten gehaald, krijgen ze een pootring en worden ze onder gebracht bij een volièrehouder.

De afgelopen jaren stierf meer dan 10% van de gevangen spreeuwen door stress.

Jessica Smit, Animal Rights

“Al sinds 2007 wordt schade door zangvogels aan fruit niet meer vergoed. Dat komt omdat er prima alternatieve maatregelen zijn om fruit te beschermen in de vorm van netten. Er is helemaal geen reden om spreeuwen te vangen of dood te schieten”, zegt Pauline de Jong van Fauna4Life.

OOK AFSCHOT TOEGESTAAN

Naast het vangen van spreeuwen wordt in een ander besluit het afschot van de dieren in de hele provincie toegestaan. Tot maximaal 100 meter van percelen met bessen, kleinfruit, kersen en druiven mag op de vogels geschoten worden. De dierenbelangenorganisaties Animal Rights en Fauna4Life tekenen tegen beide besluiten bezwaar aan.

Wij vragen de provincie haar besluiten terug te draaien. Spreeuwen horen bij Nederland.

Animal Rights & Fauna4Life

SPREEUWEN HOREN BIJ NEDERLAND

Naast spreeuwen zijn er ook andere (zang)vogels die schade aan fruit kunnen veroorzaken. Bij deze vogels vindt geen afschot plaats, maar worden preventieve maatregelen toegepast. Ook spreeuwen kunnen worden geweerd met behulp van netten. Dit is een bewezen effectief middel. De organisaties: “Hun aantallen lopen al jaren terug, maar ondertussen wordt toestemming gegeven voor allerlei ingrijpende en dodelijke maatregelen. Wij vragen de provincie haar besluiten terug te draaien. Spreeuwen horen bij Nederland.”

Teken ook Animal Right's petitie: stop de jacht met levende lokdieren!