Main content

Inhoud

Absurde dierproeven voor de proefdierindustrie zelf

Nieuws: 19 april 2022
Dier­proeven

In het BPRC worden resusaapjes onderworpen aan dierproeven voor de ontwikkeling van antibiotica… voor proefapen. Volgens de documenten die Animal Rights in handen kreeg, lijden heel wat van de proefapen aan infecties van het maagdarmstelsel. Maar liefst 15 tot 20% van de populatie wordt jaarlijks getroffen door diarree. Daarom bestudeert men de werking van langwerkende antibiotica voor de behandeling van proefapen.

“Bij het BPRC zitten ongeveer 1000 apen opgesloten. Grote groepen dieren samen, die ook nog eens te maken hebben met stress door blootgesteld te zijn aan allerlei experimenten, zijn vatbaarder voor ziektes,” zegt Rowena Vanroy, Animal Rights.

Lees ook: mars door Rijswijk op Wereldproefdierendag.

Ontwikkeling van antibiotica

Voor proefapen bestaan er geen specifieke medicijnen. Men gebruikt antibiotica die eigenlijk zijn ontwikkeld voor gebruik bij andere diersoorten of de mens. Suboptimaal gebruik van antibiotica levert gevaren op. Te vaak en te lang antibiotica gebruiken leidt tot antibioticaresistentie bij de apen, die ook aan mensen kan worden doorgegeven. De WHO noemt antibioticaresistentie een van de grootste bedreigingen voor de menselijke gezondheid.1 2

Apen verdoofd en geïnjecteerd

Over een periode van vijf jaar worden er verschillende antibiotica getest op hun werking op 20 resusapen. Voor elke proef krijgen de apen injecties met langwerkende antibiotica waarna ze tot tien dagen worden onderzocht. De dieren worden dan telkens opnieuw verdoofd voor bloedafname en het uitvoeren van een swab in het rectum. De vele verdovingen op een korte termijn zijn zwaar voor de dieren, daarom is het nodig dat ze sondevoeding krijgen. De dieren kunnen ook misselijk worden door de medicatie. Na afloop van het experiment blijven de dieren in het BPRC waarna ze kunnen worden gebruikt in andere experimenten.

Stop met apenexperimenten en gun de apen een thuis in een gespecialiseerde opvang.

Rowena Vanroy, Animal Rights

Stop de proefapenindustrie!

Het stopzetten van apenexperimenten is al lange tijd een eis van dierenrechtenorganisaties zoals Animal Rights. Ook in de Tweede Kamer klinkt al sinds 2003 de eis om het aantal apen bij het BPRC af te bouwen.1 Het BPRC zou ook verplicht moeten zijn het aantal apen tegen 2025 met 40% af te doen nemen. In deze context is het totaal absurd om experimenten op poten te zetten ter ondersteuning van de proefdierindustrie.

“Bekommernissen om het welzijn van de proefapen zijn uiteraard legitiem. Maar de oplossing voor proefapenleed is simpel: stoppen met apenexperimenten en de apen een thuis gunnen in een gespecialiseerde opvang,” besluit Vanroy.

MARS OP WERELDPROEFDIERENDAG

Wil je ook dat er een einde komt aan het leed van miljoenen proefdieren? Kom naar de mars op zondag 24 april om 13.00 op het Piramideplein in Rijswijk, van daaruit lopen we richting BPRC. Animal Rights heeft een eventpage aangemaakt op Facebook. Zet jezelf op gaan en nodig al je vrienden uit.

.