Main content

Inhoud

Wolven veroorzaken dierenleed, maar zijn toch welkom

Blog: 31 juli 2020
Jacht

BLOG - Mensen die de wolf liever niet zien terugkomen in de lage landen halen als argument tegen de wolf aan dat wolven andere dieren doden en daarmee verschrikkelijk dierenleed veroorzaken. Ze noemen dierenrechtenactivisten hypocriet omdat activisten wel opkomen voor dieren die door mensen worden mishandeld, maar niet voor dieren die door andere dieren worden mishandeld. Dit is een gemakzuchtige drogreden die afleidt van waar het hen echt om gaat: economische schade veroorzaakt door de wolf.

Lees ook: Wie heeft Naya gedood?

Boeren liggen niet wakker van dierenleed

‘Boeren houden van dieren’ is het adagium dat veetelers gebruiken om hun wandaden te vergoelijken. Uit ‘liefde’ halen ze kalfjes vlak na de geboorte weg bij hun moeder, snijden ze varkens de keel door, sluiten ze honderdduizenden kippen op in donkere stallen, laten ze gewonde dieren aan hun lot over en begaan ze nog veel meer gruweldaden.

Als boeren geïnteresseerd lijken te zijn in dierenleed veroorzaakt door andere dieren dan de mens, dan heeft dat natuurlijk alles te maken met hun eigen economische belangen. Schapenhouders moeten hun dieren plots op eigen kosten beschermen tegen de wolf of het risico lopen hun “eigendom” in een wolvenmaag te zien verdwijnen.

Volgens Animal Rights kunnen dieren om te beginnen geen eigendom zijn. Ze hebben recht op leven en vrijheid en zouden dus niet gefokt moeten worden door mensen om ze te exploiteren. Als veedieren niet zouden bestaan, zouden noch mensen, noch andere dieren hen leed kunnen berokkenen.

Jammer genoeg leven we in een wereld waarin dieren wel bezit zijn. In deze context hebben eigenaren van dieren de plicht om hun dieren te verzorgen en te beschermen. Boeren die niets doen om hun dieren te beschermen tegen roofdieren zijn nalatig en daarom verantwoordelijk voor eventueel door wolven of andere roofdieren veroorzaakt dierenleed. Wie zijn deuren niet sluit, heeft geen recht op schadevergoeding bij een inbraak. Wie zijn dieren niet beschermd tegen wolven net zo min.

Kunnen dieren dierenleed veroorzaken?

Dieren kunnen andere dieren ook leed aandoen. Roofdieren doden andere dieren en ze doen dat allerminst op een mooie of pijnloze manier. Dieren worden letterlijk uiteen gereten en al dan niet levend verslonden. Het verschil tussen dierenleed veroorzaakt door dieren en dierenleed veroorzaakt door mensen, is echter dat dieren niet moreel verantwoordelijk kunnen worden gesteld voor hun daden. Dieren eten dieren omdat ze niet anders kunnen. Ze moeten dieren doden om te overleven. Ook onze verre voorouders hadden soms geen andere keuze dan dieren te doden. De moderne mens die een biefstukje in de supermarkt haalt, heeft die keuze echter wel. Wie vlees eet, kiest er bewust voor om zijn of haar genot boven het leven van een dier te stellen.

Wolven horen erbij

Als dierenrechtenorganisatie zijn we verheugd over de terugkeer van roofdieren in ons land. Niet alleen de wolf, maar in de toekomst ook de goudjakhals en de lynx. Bepaalde diersoorten, zoals de wolf, uitroeien om andere dieren te beschermen is niet ethisch te verantwoorden. Dieren die er niets aan kunnen doen dat ze gemaakt zijn om enkel te kunnen overleven door andere dieren te doden, hebben evenveel recht op leven als dieren die overleven op plantaardig voedsel alleen. Elk dier heeft recht op een leven in vrijheid in de natuur dat is aangepast aan zijn of haar behoeften. In het geval van roofdieren hoort het eten van andere dieren daar nu eenmaal bij. Dus wees welkom wolf, blij dat je terug bent!

Rowena Vanroy, campagnemedewerker Animal Rights

Lees ook: de wolf is geen moordenaar