Main content

Inhoud

Winst in Limburgse vossenzaak

Nieuws: 21 december 2022
Jacht

Photo credit: SOS Wilde Dieren

Limburgse vossen mogen voorlopig niet 's nachts worden afgeschoten 'ter bescherming van hobbyvee'. Animal Rights en Fauna4Life maakten bezwaar tegen de ontheffing die hiervoor was verleend. En met succes!

Tussentijdse winst in juridische strijd

Goed nieuws! De rechter in Roermond heeft de ontheffing voor het 's nachts doodschieten van vossen 'ter bescherming van hobbyvee' geschorst. Fauna4Life en Animal Rights hadden in een voorlopige voorziening om de schorsing gevraagd. De organisaties vinden dat er veel te snel naar het geweer wordt gegrepen, terwijl er genoeg andere mogelijkheden zijn om hobbyvee, zoals konijnen en kippen, tegen de vos te beschermen.

De schorsing die is verleend is tijdelijk: het bezwaar tegen de ontheffing loopt namelijk bij Gedeputeerde Staten. Het kan nog enkele maanden duren voordat er een uitspraak is, maar in de tussentijd mogen de vossen dus tijdens de nachtelijke uren niet afgeschoten worden. Wanneer Fauna4Life en Animal Rights het niet eens zijn met de beslissing van Gedeputeerde Staten, zullen de organisaties in beroep gaan.

Pauline de Jong van Fauna4Life is blij met de tussentijdse winst. "De rechter oordeelt volkomen terecht dat de hobbydierhouder zelf verantwoordelijk is voor de bescherming van de door hem gehouden dieren. De vos is afhankelijk van de bescherming van de overheid. Ten onrechte heeft de provincie in dit geval voorrang gegeven aan het belang van de hobbydierhouder."

Cindy van de Ven, advocaat van de organisaties, vult aan: "Volgens de rechter hebben de stichtingen het aannemelijk gemaakt dat er wel degelijk een andere bevredigende (en betaalbare) oplossing bestaat dan afschot, namelijk het op een juiste manier gebruiken van een voswerend raster en het 's nachts ophokken van het hobbyvee.''

Wordt vervolgd.