Main content

Inhoud

Voorbeeldbrief bezwaarschrift Charles River

Nieuws: 11 januari 2021
Dier­proeven

Dien uiterlijk 17 januari 2021 bezwaar in tegen de uitbreiding van het proefdiercentrum Charles River. We hebben een bezwaarschrift voor jou opgesteld die je zo kunt indienen.

VOORBEELDBRIEF

Datum: (NIET VERGETEN IS BELANGRIJK)

Kenmerknummer: WB00055547

Geachte College van burgemeester en wethouders,

De gemeente ’s-Hertogenbosch heeft op 14 december 2020 een omgevingsvergunning verleend aan Charles River aan de Hambakenwetering 7 te ’s-Hertogenbosch. Het gaat om een uitbreiding met twee laboratoria en het verplaatsen van de expeditie naar gebouw D.

Ik ben tegen de uitbreiding omwille van de volgende redenen:

In het bestaande gebouw aan de Hambakenwetering in 's-Hertogenbosch wil Charles River twee nieuwe laboratoria bouwen, waar gewerkt wordt met radioactiviteit en met genetisch gemodificeerde organismen. Zowel radioactieve stoffen als het gebruik van genetisch gemodificeerde organismen kunnen negatieve gevolgen hebben voor mens en dier buiten de omgeving van het laboratorium. Deze situatie zou kunnen ontstaan door calamiteiten en is allesbehalve wenselijk.

Door de uitbreiding zal er een verdere toename plaatsvinden van het aantal dierproeven. De Centrale Commissie Dierproeven heeft het proefdiercentrum Charles River recentelijk toestemming gegeven om bovenop de 265.850 vergunde dierproeven nog eens 122.300 dierproeven extra te mogen uitvoeren over een periode van vijf jaar. Het gaat om 22.500 muizen, 256.000 ratten, 200 hamsters, 1.600 cavia’s, 62.500 konijnen, 2.600 honden, 750 katten, 1.200 minivarkens, 10.800 klauwpadden en 30.000 vissen. Charles River voert akelige en dodelijke testen uit, waarbij proefdieren hoge doseringen giftige stoffen toegediend krijgen zodat bepaald kan worden bij welke dosering overgeven, stuiptrekkingen en ernstige schade aan organen als lever, nieren en longen optreden. Deze testen zijn alles behalve betrouwbaar en dienen vervangen te worden door moderne technieken zoals organoids, microdosering, lab on a chip en computermodellen.

Een toename in het aantal dierproeven (en proefdieren) en uitbreiding van proefdierlaboratoria is in strijd met het voornemen van de Nederlandse overheid om een transitie naar dierproefvrije technieken te bewerkstelligen. De 388.150 proefdieren zijn stuk voor stuk voelende wezens, individuen met recht op leven en welzijn. Het verlenen van een omgevingsvergunning druist rechtstreeks in tegen de intrinsieke waarde van het dier. Ik ben dan ook van mening dat de vergunning niet verleend had mogen worden en ingetrokken dient te worden.

Met vriendelijke groet,

(JOUW VOOR-EN ACHTERNAAM EN ADRESGEGEVENS)

HANDTEKENING (als je het bezwaarschrift via de post verstuurd)

POSTADRES EN DIGID

College van burgemeester en wethouders
Gemeente ’s-Hertogenbosch
Postbus 12345
5200 GZ ‘s-Hertogenbosch

Klik hier voor het indienen van het bezwaarschrift via DigiD. Let op: druk op refresh als het formulier niet zichtbaar wordt. Gebruik het kenmerknummer: WB00055547

Hier vind je de officiële bekendmaking van de uitbreiding.