Main content

Inhoud

Veehouders bang voor aanpassingen Wet dieren

Nieuws: 31 mei 2021
Slacht

Het ware, akelige gezicht van de veehouderij komt opnieuw tevoorschijn. Vorige week heeft de Eerste Kamer drie amendementen aangenomen die er voor zorgen dat dieren niet meer aangepast worden aan de veehouderij, maar dat de veehouderij wordt aangepast aan de behoeften van dieren. Concreet kan dit betekenen dat eenden moeten kunnen zwemmen en dat konijnen moeten kunnen graven. Veehouders schreeuwen moord en brand en minister Schouten gaat uitzoeken of de aanpassingen wel uitvoerbaar zijn. Kristel Grond, campagneleider: "Een jarenlange belofte vanuit de politiek moet nu eindelijk waargemaakt worden. De minister doet onderzoek naar de uitvoerbaarheid, maar de democratie heeft al gesproken. Uitvoeren dus!”

Een jarenlange belofte vanuit de politiek moet nu eindelijk waargemaakt worden. De minister doet onderzoek naar de uitvoerbaarheid, maar de democratie heeft al gesproken. Uitvoeren dus!

Kristel Grond, Animal Rights

Jarenlange beloften

Met het opstandige gedrag vanuit veehouders, LTO Nederland en de minister wordt er wel weer aangetoond dat ze niks geven om dieren: "de aanpassingen in de Wet dieren, voor meer ruimte voor dierlijk gedrag, bewegingsvrijheid en daglicht, is 'drie bruggen te ver en totaal onhaalbaar', zeggen pluimveehouders."1

Opeenvolgende kabinetten hebben al vaker de belofte gedaan dat gedrag van de dieren leidend moest zijn in de vee-industrie. Een belofte die nooit is nagekomen. De wetswijziging die aangenomen is zou daar vanaf 2022 verandering in moeten gaan brengen.

Lees ook: eenden creperen.

Bescherming dieren

Zo geeft Esther Ouwehand van de Partij voor de Dieren aan: “Het natuurlijk gedrag van een dier wordt voorop gesteld. Dat betekent dat dieren daglicht en genoeg bewegingsruimte krijgen. Het betekent ook dat er geen biggenstaartjes meer worden afgeknipt, dat er voldoende zwemwater beschikbaar moet zijn voor eenden en dat konijnen niet langer in draadgazen kooien mogen worden opgesloten.”1

Maar de dieren worden ook beter beschermd tegen stalbranden en er komen fokbeperkingen wanneer dierenwelzijn in het gedrang komt. Grond: "Het is eigenlijk absurd dat we basale onderwerpen als dit in de wet vast moeten leggen. Winst prevaleert nog steeds boven alles."

Bekijk onze tijdlijn van stalbranden.

Het is eigenlijk absurd dat we basale onderwerpen als dit in de wet vast moeten leggen. Winst prevaleert nog steeds boven alles.

Kristel Grond, Animal Rights

Animal Rights

LTO Nederland riep al snel na het stemmen in de Tweede Kamer dat de wijzigingen onuitvoerbaar zijn. De minister springt daar graag op in en roept mee dat ze gaat uitzoeken of het uitvoerbaar is.

Animal Rights laat graag het tegengeluid horen en roept op tot handelen. Dierenwelzijn verbeteren mag een eerste stap zijn, maar het einde van deze onethische industrie is uiteindelijk de juiste.

Update

Naar aanleiding van berichtgevingen waarin Minister Schouten aangeeft dat ze juridische analyses wilt laten uitvoeren heeft de Partij voor de Dieren vragen gesteld of dit juist is. Schouten geeft aan: "Dat het onderdeel van de wet uitmaakt dat is een gegeven. Dus de suggestie dat ik dat niet zou accepteren daar kan ik vrij helder over zijn, dat is niet waar."

Maar daarbij geeft ze ook aan dat haar ministerie ‘analyseert’ wat de aangenomen wet in de praktijk gaat betekenen. ,,De wet is heel open geformuleerd’’, zegt ze. ,,Daarbinnen moet je kijken wat wel en wat niet kan.’’ Zo is het volgens Schouten lastig te bepalen wat nu precies natuurlijk gedrag van dieren is.1

Dierenrechten in de grondwet TEKEN DE PETITIE! Animal Rights wil dat alle dieren in Nederland, wild en in gevangenschap, als (staats)burgers, (rechts)personen en ingezetenen erkend worden en grondwettelijk verankerde rechten krijgen. Animal Rights

Teken nu de petitie

Ja, je mag mij bellen op het volgende nummer