Main content

Inhoud

UPDATE: Vlaams Parlement buigt zich over damherten Drongengoed

Nieuws: 7 februari 2020
Jacht

In december besliste het Agentschap Natuur en Bos om de damherten in het Drongengoed intensief te gaan bejagen. Streefdoel was 50 damherten afschieten, maar de jagers namen uiteindelijk slechts 15 dode lichamen mee naar huis. Nu volgde een debat in het Vlaams Parlement over die jacht.

Lees ook: Hertenkalf voor dood achtergelaten.

Vragen in het Vlaams Parlement

Inmiddels werden er vragen over de jacht in het Vlaams Parlement gesteld.1 De minister en de leden van het parlement waren vooral bezorgd over het maatschappelijk draagvlak. Volgens de minister en verschillende parlementsleden ligt het probleem vooral bij de communicatie van het ANB. Het heeft de jacht op vraag van de gemeente zolang mogelijk verborgen gehouden voor het publiek, waardoor de ophef des te groter was.

ANB betrapt op onwaarheden

Het ANB stelde in eerste instantie dat er simpelweg te veel damherten waren, maar volgens de minister zijn er geen exacte cijfers zijn over de omvang van de populatie damherten.1 Een ander argument was dat de damherten moesten worden afgeschoten om de populatie reeën te beschermen tegen concurrentie van de damherten. Een studie van het INBO stelt dat voedselcompetitie tussen ree en damhert beperkt is.2 Wel kan er vanaf een bepaalde dichtheid concurrentie voor de ruimte zijn. Of dit het geval is in Drongengoed is onbekend.

Economische schade

De damherten worden bejaagd omdat ze schade veroorzaken aan jonge gewassen in het natuurgebied zelf en met name in een boomplantage in de buurt. Volgens Animal Rights primeren in deze discussie de rechten van het dier op economische belangen. Het is onacceptabel om dieren zomaar eventjes uit de weg te ruimen omdat ze te veel planten eten.

De oplossing van Demir

Minister Demir schuift als één van de mogelijke oplossingen naar voren om damherten te vangen en vervolgens af te schieten. Op die manier zou er volgens haar wel een maatschappelijk draagvlak zijn voor de jacht. Ze negeert echter de kern van de zaak: mensen accepteren niet langer dat dieren worden gedood omdat ze die dieren zien als individuen met recht op leven. De damherten doden is altijd ethisch onacceptabel, op wat voor manier het ook gebeurt.

Rowena Vanroy, Animal Rights: “We moeten op een andere manier gaan kijken naar natuurbeheer. De rechten van individuele dieren moeten worden meegenomen in het beleid.”