Main content

Inhoud

Update: verminkte vos Galmaarden vermoedelijk vergiftigd

Nieuws: 11 juni 2020
Jacht

Update: verminkte vos vermoedelijk vergiftigd

Uit de autopsie die Animal Rights liet uitvoeren aan de faculteit Diergeneeskunde in Merelbeke blijkt dat de vos reeds dood was toen hij werd verminkt. Hij (uit de autopsie bleek het om een hij te gaan) werd naar alle waarschijnlijkheid vergiftigd en vervolgens door de maaier overreden waarbij hij zijn poten en staart verloor.

Uit het autopsieverslag: "Er is op RX en autopsie geen indicatie voor afschot. De letsels zijn compatibel met letsels veroorzaakt door een machinaal werktuig. Ze zijn niet compatibel met letsels aangebracht door een mes. De macrosopische en histologische bevindingen zijn indicatief voor het feit dat de vos reeds overleden was, op het moment dat de letsels zijn aangebracht."

Animal Rights is opgelucht dat de extreme verwondingen niet het gevolg zijn van opzettelijk menselijk kwaad, maar punt blijft dat de vos waarschijnlijk nog steeds opzettelijk werd gedood. Veel mensen hebben geen enkel begrip of respect voor wilde dieren en wensen hen allerlei kwaad toe. Volgens ons is het hoog tijd dat mensen leren samenleven met wilde dieren want zij hebben net zo goed rechten op hun plek in ons land.

Maandag merkte een voorbijganger vanaf de straat een verminkte vos op in een weiland in het Vlaams-Brabantse Vollezele. Eerder die dag was er op het veld gemaaid, maar omwille van de aard van de verwondingen bestaat het vermoeden dat de vos opzettelijk werd omgebracht en verminkt. Om dit te bevestigen wordt er verder onderzoek gedaan.

Rowena Vanroy, Animal Rights: “Er is een heksenjacht tegen de vos aan de gang waarvan dit dier waarschijnlijk het slachtoffer is geworden.”

Lees ook: Reinaert gevonden in kritieke toestand.

Mogelijk kwaad opzet in het spel

Toen de wandelaar naderbij ging kijken bleek dat de vos in een plas bloed lag. Alle vier poten waren netjes verwijderd en verdwenen. Ook de staart was afgesneden, maar deze was achtergelaten naast het lichaam. De verwondingen zijn dermate precies toegebracht dat er waarschijnlijk kwaad opzet in het spel is.

“Zelfs al was het een maai-incident, dan nog toont dit aan hoe onzorgvuldig er met wilde dieren wordt omgesprongen. Niet alleen vossen, maar ook kievitten en andere vogels worden nog vaak verhakseld of vermorzeld door landbouwmachines.”, zegt Vanroy.

Poten lijken vakkundig verwijderd

Animal Rights ging het dode lichaam de volgende dag ophalen. Intussen was het in de graskant gelegd, verborgen onder gemaaid gras. Het dier werd overgebracht naar de faculteit Diergeneeskunde om een autopsie te laten uitvoeren. Als daaruit blijkt dat de vos opzettelijk is gedood en verminkt, dient Animal Rights klacht in. Het kan echter twee weken duren voordat de resultaten daarvan bekend zijn. Het verdachte overlijden werd ook gemeld bij de natuurinspectie.

Rowena Vanroy, Animal Rights: “Als blijkt dat dit opzettelijk is gedaan door een zieke geest, moet deze persoon streng bestraft worden. Iemand die een dier dergelijke verwondingen toebrengt is tot alles in staat.”

Heksenjacht op de vos

Vossen zijn niet graag gezien door landbouwers, hobbykwekers van pluimvee en jagers. Ze demoniseren de dieren omdat ze natuurlijk gedrag vertonen, ze eten namelijk kleine dieren en eieren. Daarom worden ze op allerlei manieren gruwelijk om het leven gebracht. Ze worden afgeschoten, gevangen in kooivallen en soms zelfs in illegale stroppen en klemmen. Animal Rights betrapte vorig jaar nog een jager op het gebruik van een illegale val met een levende lokhaan.

De vossenjacht is echter even wreed als zinloos. In Luxemburg is er al sinds 2015 een jachtverbod, dit heeft niet geleid tot een spectaculaire toename van het aantal vossen zoals jagers hadden voorspeld. Het succes van dit verbod bewijst dat de vossenjacht even zinloos als wreed is. Animal Rights wil ook in België een verbod op de gruwelijke vossenjacht.

Teken hier onze petitie tegen de heksenjacht op de vos.

Stop de heksenjacht op de vos Teken de petitie. Jacht

Teken nu de petitie

Ja, je mag mij bellen op het volgende nummer