Main content

Inhoud

Geen waarschuwing maar boete voor eendenmishandeling

Nieuws: 7 februari 2022
Slacht

Na jarenlange juridische strijd krijgt Animal Rights gelijk. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) deelt eindelijk boetes uit naar aanleiding van de undercoverbeelden die Animal Rights maakte in de eendenhouderij. Hierop was te zien hoe eendjes werden doodgetrapt en tegen de muur doodgeslagen.

Tijdlijn
Op 3 juli 2018 ontving de NVWA een verzoek tot handhaving bij een drietal eendenhouderijen van Animal Rights. Op 2 juli 2019 werd hierop door de NVWA naar ontevredenheid van Animal Rights beslist. Tegen deze beslissing maakte Animal Rights vervolgens bezwaar. Op dit bezwaarschrift werd op 21 november 2019 beslist, opnieuw onvoldoende voor Animal Rights. Tegen deze beslissing heeft Animal Rights vervolgens beroep ingesteld bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb). Het CBb heeft op 7 december 2021 uitspraak gedaan, de beslissing op bezwaar van 21 november 2019 werd vernietigd en geoordeeld dat de NVWA binnen zes weken opnieuw op de bezwaren moest beslissen.

Op 3 februari 2022 werden de bezwaren van Animal Rights eindelijk gegrond verklaard. Dit betekent dat de NVWA het besluit van 2 juli 2019 herzag en voornemens was om aan de bedrijven MB Agriservice, Van de Pol Pluimvee- en Bedrijfsdiensten V.O.F, A.A. van den Hoorn, V.O.F. De Vlaake en Hendrikse & Roos B.V. ieder individueel, een boete op te leggen van € 1.500,-.

Schokkende undercoverbeelden eendenhouderij

In 2018 legde een undercovermedewerker van Animal Rights met een verborgen camera ernstig dierenleed vast op eendenfokkerijen in Dalfsen, Epe en Putten. Op de beelden is te zien hoe eenden aan hun nek worden gepakt en hardhandig in kratten worden gesmeten. Animal Rights woordvoerder Anna Krijger: “Eenden worden geschopt, doodgetrapt en doodgeslagen. Het zijn huiveringwekkende beelden.”

Ondanks de grove overtredingen kwamen de drie betrokken eendenhouderijen er met een waarschuwing vanaf. Alleen op het doodslaan van eenden in Epe kwam een boete te staan. Animal Rights vond de 'strafmaat' van de NVWA veel te laag en ging in beroep. De rechter oordeelde in december 2021 dat de NVWA de beelden opnieuw moest beoordelen.

"Minachting" en "achteloosheid" voor het welzijn van de dieren

In de woorden van de NVWA:

"Bij herbeoordeling van de beelden door dierenartsen (dit zijn andere dierenartsen dan bij voorgaande beoordeling) zijn er geen andere overtredingen vastgesteld dan die al eerder opgemerkt waren en waarvoor vijf schriftelijke waarschuwingen zijn opgelegd."

"In 1 geval heb ik geoordeeld dat er sprake was van ernstig vermijdbaar lijden (het doodtrappen van een eend), hiervoor is dan in eerste instantie ook een boete opgelegd."

"In het geval van het doodslaan van de eend tegen de muur heb ik geoordeeld dat er geen sprake is van ernstig lijden. Ik kan me voorstellen dat dit vreemd klinkt aangezien de eens gedood worden op een ogenschijnlijk wrede manier. De eend in kwestie is echter op een snelle manier gedood, waardoor het lijden beperkt is gebleven. Daarbij geef ik eveneens mee dat het is toegestaan om eenden met een snelle “klap op de kop” te doden. Dit betekent uiteraard niet dat het dan is toegestaan om eenden tegen de muur te slaan, maar de impact van een klap op de kop is gelijk aan die van een klap tegen de muur. Om die reden is het wel lijden, maar niet ernstig."

"Op basis van het interventiebeleid van de NVWA bestaat de interventie in het geval van lijden uit een waarschuwing. Dit interventiebeleid heb ik in eerste instantie ook gevolgd. Tijdens de heroverweging in bezwaar ben ik tot de conclusie gekomen dat de hoeveelheid overtredingen die ik waargenomen heb een reden is om af te wijken van het interventiebeleid en toch een boete aan de bedrijven op te leggen.
Uit de beelden die u mij hebt toegestuurd blijkt een dergelijke minachting voor het welzijn van de dieren, in woord en daad, dat ik niet anders kan dan concluderen dat er sprake was van een bedrijfscultuur van veronachtzaming van het welzijn van de dieren."

"Deze cultuur is voor mij reden om de bedrijven, hierboven genoemd, verantwoordelijk te houden voor de gedragingen. Deze gedragingen zijn de bedrijven toe te rekenen omdat de bedrijven er onvoldoende aan gedaan hebben dit gedrag te voorkomen." 1

Belang van undercoveracties hiermee aangetoond

Dat de NWVA nu boetes oplegt vormt een belangrijk precedent: op zichzelf staande undercoverbeelden kunnen gebruikt worden om te handhaven.

Omdat de sector inmiddels zelf 'verbeteringen' heeft doorgevoerd, is besloten een boete van 1.500,- per bedrijf op te leggen, aldus de NVWA. "We zien dat de sector korte tijd na het zien van de beelden van Animal Rights grote stappen heeft gezet ter verbetering van het dierenwelzijn. Zo zijn bijvoorbeeld de vangmethodes aangepast, hangt deze instructie herkenbaar op grote borden in de stallen en is het kwaliteitssysteem uitgebreid met een extra standaard dat de methode van het vangen en laden van eenden moet waarborgen."

Ook de NVWA heeft haar werkwijze op een aantal punten 'verbeterd' naar aanleiding van beelden van Animal Rights, meldt de instantie zelf. Zo worden vaker vangletselinspecties uitgevoerd en wordt door de NVWA vaker onaangekondigd gecontroleerd tijdens het vangen en laden van eenden voor transport naar het slachthuis. Ook is de welzijnscheck op aanvoer van eenden op de slachterij geïntensiveerd en verbeterd.

Animal Rights onderneemt deze acties natuurlijk niet om het 'dierenwelzijn te verbeteren'. De belangrijkste belangen van de eenden zijn om geen bezit te zijn, te blijven leven, niet geterroriseerd te worden en te kunnen floreren. Bovenstaande 'verbeteringen' worden gemaakt om het imago van de industrie en haar toezichthouders op te poetsen en het opspelende geweten van de consument weer in slaap te sussen. Het einde aan de wrede eendenindustrie is ons enige streven!

Animal Rights eist einde aan de Nederlandse eendenhouderij Full size
De kaart voor landbouwminister Staghouwer