Main content

Inhoud

SUCCES: geen waarschuwing maar boete voor eendjesmishandeling

Nieuws: 7 februari 2022
Slacht

Na jarenlange juridische strijd krijgt Animal Rights gelijk. De NVWA deelt eindelijk boetes uit naar aanleiding van de undercoverbeelden die Animal Rights maakte in de eendenhouderij. Hierop was te zien hoe eendjes werden doodgetrapt en tegen de muur doodgeslagen. In december 2021 bepaalde de rechter dat de beelden opnieuw beoordeeld moesten worden. De eerder opgelegde maatregelen van slechts waarschuwingen en een enkele boete waren namelijk niet voldoende gemotiveerd.

Animal Rights campagnecoördinator Anna Krijger: "Dankzij onze undercoveractie komt er eindelijk gerechtigheid voor deze dieren."

"Minachting" en "achteloosheid" voor het welzijn van de dieren

Volgens de NVWA zijn er bij het opnieuw beoordelen van de beelden geen 'nieuwe' overtredingen vastgesteld dan de overtredingen die al eerder waren opgemerkt. Het is namelijk bij wet toegestaan om de dieren met een enkele 'tik' op de kop te doden en daarom valt het doodslaan van de dieren tegen de muur niet onder 'ernstig lijden'. Toch heeft de NVWA besloten om in plaats van de eerder opgelegde waarschuwingen nu een boete aan de bedrijven op te leggen.

"Uit de beelden blijkt een grote minachting voor het welzijn van de dieren, zowel in woord als daad," schrijft Inspecteur Generaal Gerard Bakker van de NVWA. "We zien in de beelden dat er ten tijde van deze beelden sprake was van een bedrijfscultuur van achteloosheid ten aanzien van het welzijn van de dieren. Deze houding is voor ons reden om de betreffende bedrijven verantwoordelijk te houden voor de gedragingen van de personen op de beelden." 1

Ieder weldenkend mens ziet dat er met minachting en achteloosheid met deze dieren wordt omgegaan. Dat de NVWA dit pas na jaren erkent is bizar.

Anna Krijger, Animal Rights

Schokkende undercoverbeelden eendenhouderij

In 2018 legde een undercovermedewerker van Animal Rights met een verborgen camera ernstig dierenleed vast op eendenfokkerijen in Dalfsen, Epe en Putten. Op de beelden is te zien hoe eenden aan hun nek worden gepakt en hardhandig in kratten worden gesmeten. Animal Rights woordvoerder Anna Krijger: “Eenden worden geschopt, doodgetrapt en doodgeslagen. Het zijn huiveringwekkende beelden.”

Ondanks de grove overtredingen kwamen de drie betrokken eendenhouderijen er met een waarschuwing vanaf. Alleen op het doodslaan van eenden in Epe kwam een boete te staan. Animal Rights vond de 'strafmaat' van de NVWA veel te laag en ging in beroep. De rechter oordeelde in december 2021 dat de NVWA de beelden opnieuw moest beoordelen.

Belang van undercoveracties hiermee aangetoond

Dat de NWVA nu boetes oplegt vormt een belangrijk precedent: op zichzelf staande undercoverbeelden kunnen gebruikt worden om te handhaven.

Omdat de sector inmiddels zelf 'verbeteringen' heeft doorgevoerd, is besloten een boete van 1.500,- per bedrijf op te leggen, aldus de NVWA. "We zien dat de sector korte tijd na het zien van de beelden van Animal Rights grote stappen heeft gezet ter verbetering van het dierenwelzijn. Zo zijn bijvoorbeeld de vangmethodes aangepast, hangt deze instructie herkenbaar op grote borden in de stallen en is het kwaliteitssysteem uitgebreid met een extra standaard dat de methode van het vangen en laden van eenden moet waarborgen."

Ook de NVWA heeft haar werkwijze op een aantal punten 'verbeterd' naar aanleiding van beelden van Animal Rights, meldt de instantie zelf. Zo worden vaker vangletselinspecties uitgevoerd en wordt door de NVWA vaker onaangekondigd gecontroleerd tijdens het vangen en laden van eenden voor transport naar het slachthuis. Ook is de welzijnscheck op aanvoer van eenden op de slachterij geïntensiveerd en verbeterd.

Dat het dierenwelzijn in de eendenhouderij serieuzer wordt genomen na publicatie van de beelden, bewijst het grote belang van undercoveracties, zegt Anna Krijger. "Op geen enkele andere manier kunnen deze gruwelijke misstanden aan het licht komen. Wij juichen iedere verbetering toe, maar zullen niet stoppen met acties voor er een einde komt aan de intensieve pluimveehouderij."

Animal Rights eist einde aan de Nederlandse eendenhouderij Full size
De kaart voor landbouwminister Staghouwer

Actie: eendjes van de kaart

Animal Rights biedt binnenkort een petitie aan de nieuwe Landbouwminister Staghouwer aan. Met deze petitie, in de vorm van een grote kaart, roepen we nogmaals op om een einde te maken aan de Nederlandse eendenhouderij. Onze undercoverbeelden tonen aan dat de dieren in deze sector een akelig bestaan hebben en wreed worden behandeld. Bovendien is de huidige vogelgriepepidemie, waar de intensieve pluimveehouderij debet aan is, een groot gevaar voor dier en volksgezondheid.

Nederland telt nog 31 eendenbedrijven en één eendenslachthuis: Tomassen Duck-To in Ermelo.