Main content

Inhoud

Rechter: minister moet eendjesmishandeling opnieuw onderzoeken

Nieuws: 7 december 2021
Slacht

Na jarenlange juridische strijd komt er wellicht toch nog gerechtigheid voor de eenden! De undercoverbeelden die Animal Rights in 2018 op drie eendenfokkerijen maakte, moeten van de rechter opnieuw worden beoordeeld. Animal Rights ging eerder in beroep tegen de uitspraak van de NVWA vanwege de lakse handhaving op de mishandelingen die waren vastgelegd.

De NVWA legden de betrokken bedrijven alleen waarschuwingen op met uitzondering van één enkele boete. Animal Rights vond dit onacceptabel en tekende bezwaar aan. Terecht, oordeelde de rechter op 7 december 2021. Landbouw minister Schouten moet nu de beelden van de eendenmishandeling op drie eendenfokkerijen opnieuw bekijken en beoordelen. De minister heeft hier zes weken de tijd voor.

In het persbericht van de rechtbank staat te lezen dat de minister niet duidelijk heeft gemaakt hoe zij precies aankijkt tegen het door Animal Rights aangedragen bewijs. "De minister had (beter) moeten motiveren waarom er, gelet op het aangedragen bewijs, geen sprake is van overtredingen en of een sanctie al dan niet moest worden opgelegd."

Bovendien is de rechter van mening dat het doodslaan van eenden wel degelijk 'ernstig leed' kan zijn.

"Deze zaak maakt opnieuw duidelijk dat de NVWA geen betekenisvolle straffen oplegt als het gaat om dierenmishandeling," zegt campagnecoördinator Anna Krijger. "Dit is een gedoogbeleid, geen handhaving."

Animal Rights roept minister Schouten op om een einde te maken aan de Nederlandse eendenfokkerij.

Teken hier ons kaartje voor een einde aan de eendenhouderij.

Eenden worden geschopt, doodgetrapt en doodgeslagen. Het zijn huiveringwekkende beelden.

Campagnecoördinator Anna Krijger

Undercover in de eendenfokkerij

In 2018 legde een undercovermedewerker van Animal Rights met een verborgen camera ernstig dierenleed vast op eendenfokkerijen in Dalfsen, Epe en Putten. Op de beelden is te zien hoe eenden aan hun nek worden gepakt en hardhandig in kratten worden gesmeten. Animal Rights campagnecoördinator Anna Krijger: “Eenden worden geschopt, doodgetrapt en doodgeslagen. Het zijn huiveringwekkende beelden.”

Ondanks de grove overtredingen kwamen de drie betrokken eendenhouderijen er met een waarschuwing vanaf. Alleen op het doodslaan van eenden in Epe kwam een boete te staan. Animal Rights vond de 'strafmaat' van de NVWA veel te laag en ging in beroep.

Actie: eendjes van de kaart

Eenden zijn klein en kwetsbaar. Het is ongelooflijk triest dat, wanneer men zich onbespied waant, deze dieren ten prooi vallen aan kwaadaardige spelletjes en brute mishandelingen. Het leven van een eend in de fokkerij is op zichzelf al ellendig, maar deze behandeling bij het 'vangen' gaat het voorstellingsvermogen te boven.

Animal Rights eist daarom dat minister Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) een einde maakt aan de Nederlandse eendenfokkerij. Wij roepen iedereen op om onze petitie, in de vorm van een kaart, te ondertekenen via deze link. Dit kan tot en met vrijdag 17 december.

Animal Rights zal vervolgens de kaart aan de minister aanbieden met daarop onze eis dat er een verbod komt op eendenfokkerijen. De namen van alle mensen die de petitie hebben ondertekend worden op de kaart vermeld. Deze is speciaal ontworpen voor onze actie.

In 2018 haalde Animal Rights 25.000 handtekeningen op voor een verbod op de eendenfokkerij. Deze zijn vervolgens aan de Tweede Kamer aangeboden.

Eendenfokkerijen in Nederland

Jaarlijks worden er meer dan 8.5 miljoen eenden geslacht in Nederland.

Voor de productie van eendenvlees worden in Nederland uitsluitend ‘pekingeenden’ gefokt, een zwaardere eendensoort die weinig eieren oplevert, maar veel vlees. De dieren worden selectief gefokt op snelle groei en hoog gewicht.

De volledige Nederlandse eendensector wordt beheerst door eendenslachterij Tomassen Duck-To in Ermelo. Dit bedrijf begeleidt en betaalt diverse andere eendenbedrijven voor het afleveren van eenden. Tomassen neemt het verdere productieproces op zich: slachting, verwerking, verkoop en export. Nederlanders eten zelf nauwelijks eend.

Lees hier het oordeel van de rechtbank.