Main content

Inhoud

Stop de onheilsberichten over everzwijnen

Nieuws: 12 februari 2021
Jacht

Met de regelmaat van de klok krijgen jagers een forum in de media om everzwijnen of andere diersoorten te demoniseren en daaraan de boodschap te koppelen dat er meer jacht nodig is. Enkele dagen geleden verscheen er bijvoorbeeld een artikel in het Nieuwsblad met als titel "Afschotcijfer van everzwijnen stagneert in 2020: “Er gaat sowieso meer overlast komen”.

Jagers genieten al heel wat voorrechten om hun vijand, het everzwijn, te bestrijden: ze mogen ’s nachts jagen en dit zo goed als 365 dagen per jaar. Ook kregen ze tijdens de coronacrisis een uitzondering op de avondklok voor hun activiteiten. Omgekeerd krijgen everzwijnen geen enkele bescherming: jonge dieren mogen worden geschoten, net als zwangere en zogende dieren, zonder dat ze een moment veilig zijn. De aanwezigheid van het everzwijn biedt de jagers de perfecte gelegenheid om zich onmisbaar te maken en privileges af te dwingen, zoals jagen in natuurgebieden, niet enkel op everzwijnen, maar ook op reeën en andere wilde dieren.

Lees ook: Ondanks corona toch everzwijnenjacht.

Stemmingmakerij

“De aantallen die we nu zien, zijn ongezien. En samen gaan ze voor veel problemen zorgen,” zegt een woordvoerder van Hubertus Vereniging Vlaanderen. Er wordt vaak gezegd dat everzwijnen met te veel zijn, al weet tot nader order niemand precies met hoe veel. We zouden het ook anders kunnen bekijken. Hoewel alle Limburgse bossen vol zouden zitten met everzwijnen, blijft het aantal incidenten met everzwijnen beperkt. De dieren zijn zo intelligent dat ze in nabijheid van de mens kunnen leven, maar toch niet opgemerkt worden. Ze kiezen er bewust voor om mensen te vermijden en in dichtbevolkte gebieden laten ze zich bijna uitsluitend ’s nachts zien, hoewel dit voor hen niet natuurlijk is.

Coronazwijnen

Door de coronacrisis werd in de herfst van 2020 een aantal drukjachten uitgesteld. Toch zijn de afschotcijfers stabiel gebleven, in 2020 zijn er 2.200 everzwijnen in Vlaanderen geschoten, in 2019 waren er dat 2.175. Dit komt omdat er nog veel geschoten is vanop hoogzit.

Toch roepen jagers dat dit zal leiden tot een ramp, we zullen worden overspoeld door everzwijnen. Nogmaals, het aantal everzwijnen kan niet geteld worden. Of en hoeveel het aantal everzwijnen nog zal aangroeien, zal de tijd moeten uitwijzen. Het aantal everzwijnen schijnt de voorbije jaren wel toegenomen te zijn, niet alleen in Vlaanderen maar ook in de ons omringende landen en dit ondanks intensieve bejaging. Dit is waarschijnlijk te wijten aan de klimaatverandering waardoor er in de natuur meer voedsel te vinden is in de vorm van meer beukennoten en eikels en doordat de everzwijnen in landbouwgebied zich te goed kunnen doen aan zo veel maïs als ze maar op kunnen.

Daardoor is het natuurlijk draagvlak voor de everzwijnen vergroot, wat niet wil zeggen dat het aantal everzwijnen ongelimiteerd zal blijven toenemen. Vermoedelijk zal de populatie stabiliseren, van zodra deze de limieten van het natuurlijk draagvlak in Vlaanderen heeft bereikt. De jacht verandert daar helemaal niks aan, maar is eerder een doekje voor het bloeden en het uitleven van de bloedlust van enkele individuen. Een oplossing die er geen is, waar elk jaar duizenden dieren voor lijden. Zoals afgelopen week nog maar eens bleek in Wallonië waar een everzwijn achterna werd gezeten door een meute jachthonden, tot afschuw van omstanders.

Wat nu?

De woordvoerder van HVV besluit “Het is een trein die we niet meer kunnen tegenhouden. En daar hou ik eerlijk gezegd mijn hart voor vast.” Animal Rights is het ermee eens dat de everzwijnen hier zijn om te blijven, maar in plaats van hier dramatisch over te doen, zouden we ook kunnen kiezen voor een constructievere houding. We zouden in de eerste plaats verdraagzamer kunnen zijn naar andere levende wezens toe. En in de tweede plaats kunnen we inspanningen leveren om het samenleven met wilde dieren te faciliteren, door te zorgen voor meer natuur, meer verbindende natuur, meer ecoducten en een duidelijkere afbakening in de ruimtelijke ordening tussen woongebied, landbouwgebied en natuurgebied. Dit zou niet alleen goed zijn voor everzwijnen, maar voor alle wilde dieren, inclusief de minder charismatische soorten.

Teken ook de petitie: Red het everzwijn!

Bron: Het Nieuwsblad. Afschotcijfers van everzwijnen stagneert in 2020.

Red het everzwijn Teken de petitie Jacht

Teken nu de petitie

Ja, je mag mij bellen op het volgende nummer