Main content

Inhoud

Stop de megafokkerij van proefhonden

Nieuws: 27 april 2018
Dier­proeven

België - De megafokkerij Le Centre d'Elevage des Souches (CEDS) in het Franse Mézilles fokt beagles en Golden Retrievers voor dierproeven. De fokkerij is vergund om 500 volwassen fokdieren te houden die jaarlijks zo'n 4000 puppy’s het leven schenken. CEDS wil nu uitbreiden nadat het betrapt is op het houden van te veel honden. Onze Franse collega's van One Voice zijn woedend en organiseren een demonstratie.

Proefdierfokker moet niet uitbreiden, maar sluiten!

Nadine Lucas, Animal Rights

Nog meer honden

Bij een inspectie kwam aan het licht dat de fokkerij de vergunningsvoorwaarden niet naleeft. Er werd vastgesteld dat er 1500 honden in de fokkerij aanwezig waren, waarvan 1300 ouder dan 4 maanden. Een forse overschrijding van de 500 volwassen fokdieren waarvoor de fokkerij vergund is. In reactie heeft CEDS een vergunnings-aanvraag ingediend voor meer honden om de onwettige toestand te reguleren.

Nadine Lucas, voorzitter Animal Rights: “Vanuit de samenleving en in de Europese wetgeving wordt aangedrongen om dierproeven te vervangen door ethisch verantwoorde alternatieven. CEDS moet niet uitbreiden, maar sluiten!”

Handel in honden

CEDS verkoopt de honden aan proefdiercentra door heel Europa. Medische faculteiten gebruiken de honden vaak in pijnlijke en dodelijke experimenten rond hart- en vaatziekten, farmaceutische bedrijven voor toxiciteits- en veiligheidstesten en in toegepast onderzoek. In België is Janssen Pharmaceutica een belangrijke afnemer van CEDS.

Robert Molenaar, directeur Animal Rights: “De honden die gefokt worden bij CEDS hebben als enig vooruitzicht een leven van angst, stress en pijn in een laboratorium. Deze gruwelijke handel moet gestopt worden.”

De honden die gefokt worden bij CEDS hebben als enig vooruitzicht een leven van angst, stress en pijn in een laboratorium.

Robert Molenaar, Animal Rights

Red de honden

De Franse dierenrechtenorganisatie One Voice vecht al jaren tegen het vreselijke onrecht dat de honden van CEDS wordt aangedaan. Verdere uitbreiding van de fokkerij moet absoluut voorkomen worden. Op de website van One Voice hebben inmiddels al ruim 30.000 mensen de petitie getekend voor sluiting van deze hondenhel.

Protest

Op 9 juni organiseert One Voice een grote protestactie bij de prefectuur van het Franse departement Yonne, de bestuursinstantie die zal beslissen over de uitbreidingsplannen van CEDS.

Red de apen uit de laboratoria Teken de petitie Dier­proeven

Teken nu de petitie

Ja, je mag mij bellen op het volgende nummer