Main content

Inhoud

Opnieuw stijgend aantal proeven op honden bij Janssen Pharmaceutica

Nieuws: 23 april 2018
Dier­proeven

Animal Rights heeft de recentste jaarstatistieken over proefdiergebruik van Janssen Pharmaceutica opgevraagd bij de Vlaamse overheid. Uit de cijfers blijkt dat Janssen 1.605 dierproeven uitgevoerd heeft op honden in 2017. Dat zijn er 290 meer dan in 2016. Behalve honden werden ruim 24.500 andere dieren gebruikt in proeven. Het gaat om varkens, konijnen, cavia’s, ratten en muizen. Ter gelegenheid van Wereldproefdierendag (24 april) dringt Animal Rights opnieuw aan dat de Vlaamse dierproefsector en overheid ernstig werk maken van de vervanging van dierproeven door ethische alternatieven.

Proefdieren worden ziek gemaakt, krijgen schadelijke teststoffen toegediend en worden in de meeste gevallen afgemaakt na gebruik.

Nadine Lucas, Animal Rights

Nieuwe en hergebruikte honden

Van de 1.605 proeven op honden ging het in 1.380 gevallen om dieren die hergebruikt werden. Dit zijn honden die al een tijd in het proefdierencentrum aanwezig zijn en eerder in andere proeven gediend hebben. Hoe vaak een hond wordt hergebruikt valt niet af te leiden uit de statistieken. In 225 proeven ging het om honden die nooit eerder gebruikt werden in een proef. Dit zijn honden die nieuw aangeleverd werden vanuit proefdierfokkerijen.

Doekje voor het bloeden

Janssen heeft een adoptieproject om honden na gebruik in proeven te herplaatsen in adoptiegezinnen. Sinds 2013 kregen een vijftigtal ex-proefhonden een nieuwe thuis.1 Helaas blijkt het adoptieproject slechts een doekje voor het bloeden te zijn. In de statistieken van Janssen tellen we sinds 2013 niet minder dan 1.366 nieuw gebruikte honden. Het overgrote merendeel van de proefhonden wordt dus niet herplaatst maar afgemaakt.

Dierproeven zijn onethisch

Animal Rights betreurt het dat Janssen blijft vasthouden aan onethische proeven op dieren. Nadine Lucas, voorzitter Animal Rights: “Proefdieren worden ziek gemaakt, krijgen schadelijke teststoffen toegediend en worden in de meeste gevallen afgemaakt na gebruik. Hoe zeer de dierproefsector het dierenleed ook tracht te verbloemen, dierproeven zijn een vorm van mishandeling.” Animal Rights wil dat de Vlaamse dierproefsector en overheid ernstig werk maken van de ontwikkeling en promotie van dierproefvrije alternatieven.

Investeer in alternatieven

De Nederlandse overheid heeft de ambitie uitgesproken om wereldwijd koploper te zijn op het gebied van dierproefvrij onderzoek. Mits voldoende investeringen kan een belangrijk deel van de huidige dierproeven tegen 2025 vervangen zijn. Het proefdiergebruik in de categorie wettelijk verplichte veiligheidstesten voor chemische stoffen, voedselingrediënten, bestrijdingsmiddelen en geneesmiddelen kan met behoud van het huidige veiligheidsniveau zelfs voor 2025 volledig uitgefaseerd worden.2

In Vlaanderen werd nog geen werk gemaakt van concrete doelstellingen en stappenplannen, noch bestaat er een degelijk financieringsprogramma voor alternatieven, of krijgt de sector enige verplichting opgelegd om het proefdiergebruik daadwerkelijk af te bouwen. Momenteel worden op jaarbasis gemiddeld zo’n 250.000 proefdieren gebruikt in Vlaanderen. Voor België ligt het jaargemiddelde rond de 550.000 dieren.3 Animal Rights pleit voor meer overheidssteun aan de ontwikkeling van alternatieven, en voor internationale samenwerking tussen overheden, bedrijven en belangenorganisaties om dierproeven zo snel mogelijk te vervangen.