Main content

Inhoud

Sinds juni meer dan 1.000 spreeuwen afgeschoten

Nieuws: 10 augustus 2021
Jacht

Sinds 1 juni zijn er wéér meer dan duizend spreeuwen gedood in de provincie Utrecht. Dit blijkt uit informatie die Animal Rights en Fauna4Life hebben ontvangen van de Rechtbank Midden-Nederland. Vorig jaar tekenden de dierenbelangenorganisaties bezwaar aan tegen het doden van deze vogels in delen van de provincie wegens schade aan landbouwgewassen. De organisaties zijn boos: “De populatie spreeuwen neemt al jaren af. In geen enkele andere provincie in Nederland worden zoveel spreeuwen gedood. Wij stappen naar de rechter om verder afschot tegen te houden.”

Lees ook: Utrecht doodt duizenden spreeuwen

Volgens de provincie sterven de meeste spreeuwen sowieso in hun eerste levensjaar. Dit betekent natuurlijk níét dat de provincie hier extra aan moet bijdragen.

Jessica Smit, Animal Rights

Steeds minder spreeuwen

De spreeuw is een inheemse vogelsoort die beschermd wordt door de Nederlandse en Europese wetgeving. Het jaar 2014 werd door Sovon en Vogelbescherming Nederland uitgeroepen tot het ‘Jaar van de Spreeuw’. Sinds de jaren ’80 is de populatie fors afgenomen. Daardoor is momenteel minder dan 40% van de populatie van medio jaren tachtig over.1 Ook in omringende landen gaat het slecht met de spreeuw. In Noord- en West-Europa is de populatie gehalveerd.

“Volgens de provincie sterven de meeste spreeuwen sowieso in hun eerste levensjaar. Dit betekent natuur níét dat de provincie hier extra aan moet bijdragen door afschot van (jonge) spreeuwen toe te staan. Dat is de wereld op zijn kop”, zegt Jessica Smit van Animal Rights.

Duizenden afgeschoten in Utrecht

In de provincie Utrecht zijn de afgelopen vijf jaar maar liefst 7.777 spreeuwen gedood.1 Nergens in Nederland zijn de aantallen zo hoog. Een interne, onafhankelijke commissie adviseerde de provincie om nader onderzoek te doen naar alternatieve maatregelen om eventuele schade te voorkomen. Dit onderzoek is niet uitgevoerd. De organisaties stappen daarom ook vol vertrouwen naar de rechter.

Netten die voor kleinere vogels werken, zullen ook voor de iets grotere spreeuwen werken.

Pauline de Jong, Fauna4Life

KIES VOOR PREVENTIEVE MAATREGELEN

Naast spreeuwen zijn er ook andere vogels, zoals lijsterachtigen en mezen die schade aan fruit kunnen veroorzaken. Bij deze vogels vindt geen afschot plaats, maar worden door de provincie preventieve maatregelen aangeraden. Zangvogels kunnen van boomgaarden worden geweerd met behulp van netten. Dit is een bewezen effectief middel.

“Het gaat hier om zeer kapitaalsintensieve gewassen en in dat geval mag van de grondgebruikers een extra inspanning worden verwacht. Netten die voor kleinere vogels werken, zullen ook voor de iets grotere spreeuwen werken”, zegt Pauline de Jong van Fauna4Life tot slot.

Lees ook: spreeuwen uit nest halen mag niet

Stop jacht met levende lokdieren Teken de petitie. Jacht

Teken nu de petitie

Ja, je mag mij bellen op het volgende nummer