Main content

Inhoud

SCHOKKEND: Vosje Sammie afgeknald in vossenburcht

Nieuws: 29 april 2023
Jacht

Zondag 31 mei hoorden omwonenden een luide knal in een naburig veld in Riemst. Een jong vosje van amper 10 weken oud werd dood gevonden bij de vossenburcht. Het diertje werd met hagel neergeschoten toen het net uit de burcht kwam en is aan zijn verwondingen overleden.

Rowena Vanroy, Animal Rights: “Vossen worden ten onrechte met de vinger gewezen omdat ze natuurlijk gedrag vertonen, dat heeft dit dier met zijn leven moeten bekopen. We kunnen vosje Sammie niet terug tot leven wekken, maar we kunnen er wel voor zorgen dat de rest van zijn familie veilig is.”

Lees ook: Verminkte vos gevonden in Galmaarden.

UPDATE: Pleitdatum vosje Sammie op dinsdag 2 mei!

Op dinsdag 2 mei 2023 om 9 uur, bijna 3 jaar na de feiten, vinden de pleidooien plaats in de Rechtbank van eerste aanleg Limburg Afdeling Tongeren. De zaak betreft het tien weken oude vosje Sammie dat op 31 mei 2020 koelbloedig werd vermoord toen hij net uit zijn burcht kwam. Ook zijn familie was niet veilig blijkt uit het gegeven dat de jager enkele dagen nadien opnieuw post gevat had met als doel de overblijvende vossen af te maken. Gelukkig konden getuigen de Natuurinspectie verwittigen die meteen ter plaatse kwam.

De beklaagde maakt zich niet enkel schuldig aan overtreding op de Wet betreffende de bescherming en het welzijn der dieren maar begaat daarnaast ook inbreuken op het Jachtdecreet en het Jachtvoorwaardenbesluit. Animal Rights tilt zeer zwaar aan de feiten en stelde zich dan ook burgerlijke partij in deze zaak.

Animal Rights ziet in het volledig verbod op de jacht de enige manier om dergelijke horrordaden te voorkomen. De dierenrechtenorganisatie kan door haar ingediende klacht Sammie niet terughalen noch het gemis van zijn familieleden compenseren. Wel kan zij gerechtigheid eisen voor deze weerzinwekkende daad en met een strenge en rechtvaardige veroordeling potentiële toekomstige overtreders ontraden zich schuldig te maken aan dergelijke verwerpelijke feiten.

Waslijst aan overtredingen

Wat er gebeurd is met vosje Sammie is absoluut illegaal. Er mag niet worden gejaagd op vossen na zonsondergang, noch binnen een straal van 50 meter rond de vossenburcht. Bovendien was er geen aanvraag gedaan voor deze jacht, hoewel dat voor bestrijding en bijzondere jacht op vossen wel moet.

Rowena Vanroy, Animal Rights: “De haat die zulke mensen tegen vossen koesteren is zo diepgeworteld dat ze zelfs wetten willen breken om toch maar een jong, onschuldig diertje te kunnen afknallen.”

Er is geen enkele reden waarom dieren en zeker jonge dieren zoals dit vosje zo gruwelijk moeten worden gedood.

Rowena Vanroy, Animal Rights

Jager stopt niet

Naast vosje Sammie leven er momenteel nog vier vossenwelpen en hun ouderdieren in de burcht. Vossen leven namelijk samen in families, waarbij de ouderdieren veelal samenwonen met enkele van hun vrouwelijke nakomelingen. Dat zij evenmin veilig zijn, bleek gisteren. De jager had opnieuw post gevat met als doel de overblijvende vossen ook af te maken. Gelukkig konden getuigen de natuurinspectie verwittigen die meteen ter plaatse kwam.

“In de nabijheid van deze vossenfamilie leven er nog andere vossen en ook dassen. Het is duidelijk dat geen van deze dieren veilig is. Deze dierenbeul moet gestopt worden,” zegt Vanroy.

Vossenjacht is zinloos

Er is een heksenjacht op de vos aan de gang omdat sommigen vinden dat er te veel vossen zijn. Het klinkt misschien aannemelijk dat de jacht dan een oplossing biedt, maar studies tonen aan dat vossenjacht niet voor minder vossen zorgt. Lege territoria worden gewoon ingenomen door andere vossen die bijgevolg ook betere overlevingskansen hebben.1 2 In Luxemburg heerst er sinds 2015 een verbod op vossenjacht, dit heeft echter niet geleid tot meer vossen.3

Er is geen enkele reden waarom dieren en zeker hele jonge dieren zoals dit vosje zo gruwelijk moeten worden gedood. De wet legt dan wel beperkingen op wanneer en hoe je vossen mag doden, maar een leeftijdsbeperking is er niet. Je mag dus ook jonge dieren schieten. Dit geldt zowel voor vossen, als voor reeën, everzwijnen of andere wilde dieren.

Animal Rights burgerlijke partij

Animal Rights stelt zich burgerlijke partij en wil de dader gestraft zien omwille van jachtinbreuken, maar ook voor dierenmishandeling. De wet Dierenwelzijn verbiedt immers handelingen te plegen waardoor een dier zonder noodzaak omkomt en er was geen enkele reden waarom vosje Sammie dood moest. Daarnaast wil Animal Rights dat de vossenjacht volledig wordt verboden. De petitie om deze eis kracht bij te zetten is intussen 22.000 keer getekend.

Teken de petitie hier: Stop de heksenjacht op de vos.

Stop de heksenjacht op de vos Teken de petitie. Jacht

Teken nu de petitie

Ja, je mag mij bellen op het volgende nummer