Main content

Inhoud

Schokkend: kraai de nek omgedraaid

Nieuws: 6 mei 2020
Jacht

Animal Rights ontdekte een trechterval in Pepingen. Een jager vangt daarin kraaien met een levende lokvogel om hen vervolgens de nek om te draaien. In de buurt van de trechterval werd het dode lichaam van een kraai gevonden.

Rowena Vanroy, Animal Rights: “Van het gebrek aan toezicht op bestrijdingsjacht wordt op grote schaal misbruik gemaakt. Omdat bijna niemand wakker ligt van kraaien, kunnen ze massaal op legale en illegale manier worden gedood zonder dat hieraan gevolg wordt gegeven.”

Lees ook: Lokkraaien lijden in enge vallen.

Wrede trechterval

Trechtervallen zijn in principe legaal, maar moeten worden aangevraagd bij het Agentschap Natuur en Bos. Bovendien moet de val voorzien van een plaatje met daarop het telefoonnummer van het ANB en het jachtverlofnummer van de jager die de val plaatste.1 Veel trechtervallen voldoen niet aan deze voorwaarden en zijn dus illegaal geplaatst. Dieren worden in de val gelokt met behulp van een levende lokvogel. Kraaien zijn slimme dieren die zich niet zomaar laten vangen. Door een lokvogel te plaatsen, krijgen andere kraaien een gevoel van vertrouwen zodat ze in de val lopen. Vervolgens worden ze de nek omgedraaid en achteloos weggegooid.

“Op het filmpje is duidelijk te zien dat de kraaien in paniek zijn. Ze proberen tevergeefs te ontsnappen aan hun verschrikkelijke lot. Voor de lokkraai duurt dit leed weken of maanden,” zegt Vanroy.

Kraaien niet welkom

Volgens het soortenbesluit mogen kraaien enkel gedood worden om de volgende redenen: “om belangrijke schade aan professioneel geteelde gewassen te voorkomen, of om wilde fauna en flora te beschermen dan wel natuurlijke habitats in stand te houden.” Wat in dit geval de motivatie is om de dieren te doden is onduidelijk. In veel gevallen lijken de dieren vooral het slachtoffer te zijn van een zinloze haat tegen kraaiachtigen. De kraai is na de houtduif het meest gedode wilde dier. Volgens de laatste cijfers vallen er jaarlijks zo'n 120.000 slachtoffers.1

Rowena Vanroy, Animal Rights: "Die 120.000 dode dieren zijn maar een fractie van het werkelijke aantal. We hebben er het raden naar hoeveel dieren er daarnaast nog sterven in illegale vallen."

Lijdende lokkraaien

Volgens studies herkennen kraaien personen die hun soortgenoten kwaad willen doen. Een studie toonde aan dat kraaien een persoon met een dode kraai in de hand aanvielen en deze persoon zelfs nadien nog herkenden. Het is dus aannemelijk dat het ook voor de lokkraai erg stresserend is om niet alleen gevangen te zijn, maar ook telkens te zien hoe zijn soortgenoten achteloos worden afgemaakt.1

Rowena Vanroy, Animal Rights: “Kraaien zijn levende wezens met gevoel die dit zinloze geweld niet verdienen. Wij willen dat er een verbod komt op deze gruwelijke trechtervallen en het gebruik van levende lokvogels.”

Stop jacht met levende lokdieren Teken de petitie. Jacht

Teken nu de petitie

Ja, je mag mij bellen op het volgende nummer