Main content

Inhoud

Rendac Nederland weigert inzicht te geven in sterfte van landbouwdieren tijdens hittegolven - een 30% toename in België

Nieuws: 7 augustus 2019
Slacht

In België kopte dagblad Het Laatste Nieuws op 1 augustus: ‘30% meer dode varkens en runderen door hittegolf’. Tijdens de tropische dagen in de week daarvoor, waarop zowel in Nederland als in België alle temperatuurrecords gebroken werden, stierven massaal veel varkens, runderen en pluimvee. Het cijfer van 30% komt van kadaververwerker Rendac dat ook in Nederland zorgt voor het afvoeren van gestorven dieren van veebedrijven.

Rendac weigert echter, ondanks een verzoek van Animal Rights, cijfers voor Nederland te noemen. “De Nederlandse consument heeft het recht te weten hoe dodelijk het veehouderijsysteem voor de daarin opgesloten dieren is,” zegt Animal Rights campagneleider Erwin Vermeulen. “Transparantie was volgens minister Carola Schouten van LNV toch fundamenteel voor het consumentenvertrouwen?”

De Nederlandse consument heeft het recht te weten hoe dodelijk het veehouderijsysteem voor de daarin opgesloten dieren is.

Erwin Vermeulen, Animal Rights

Rendac België

De aantallen liggen in de zomer altijd hoger, maar met temperaturen tot 42 graden was de sterfte nog veel groter, geeft het destructiebedrijf in België aan. “Bij alle landbouwdieren trouwens”, zegt woordvoerder Karel Vermassen van Rendac tegen de krant.

Het vernietigingsbedrijf rijdt normaal enkel uit van maandag t/m vrijdag, maar moest ook afgelopen weekend vol aan de bak, rapporteert de krant verder. “Het is nog nooit voorgekomen dat we ook op zondag kadavers moeten ophalen. We hebben wat achterstand opgelopen, maar die zijn we aan het bijbenen. Het aantal meldingen loopt deze week terug.” 1

Rendac Nederland

In Nederland berichtte ‘Boerderij’ diezelfde dag onder de kop “Rendac had handen vol aan kadavers”, dat destructiebedrijf Rendac door de extreme weersomstandigheden vertraging had opgelopen met het ophalen van kadavers. Rendac had het ophaalschema al uitgebreid naar zaterdag 27 juli vanwege het zeer hoge aanbod van kadavers. Ook melde Rendac het merendeel van de routes in dubbele diensten uit te gaan voeren. Desondanks liep Rendac een achterstand op. 1

Gestorven schaap in Zele

De nalatigheid, bijvoorbeeld in het beschermen van dieren tegen weersextremen, is structureel en moet dus ook structureel worden aangepakt.

Erwin Vermeulen, Animal Rights

Staldrama’s

We weten uit het Nederlandse nieuws dat door de combinatie van hitte en falende (ventilatie)systemen op 24 juli “honderden" varkens door verstikking om het leven kwamen in Middelharnis en 150.000 vleeskuikens in Heeswijk-Dinther het leven lieten; op 25 juli stierven 4000 vleeskuikens door verstikking in Neer; en op 26 juli crepeerden 2100 varkens door verstikking in Maarheeze, terwijl diezelfde dag in Swifterbant zo'n 100 kippen bezweken doordat de stalapparatuur niet genoeg verkoeling kon brengen. Hoeveel dieren er omkomen in Nederlandse stallen vanwege de hitte, naast deze geconcentreerde massasterftes als gevolg van technisch falen, is volstrekt onduidelijk.

In Voeren in België kwamen op vrijdag 26 juli “een duizendtal” konijnen om toen na een elektriciteitsstoring de ventilatie uitviel. 1

Hittesterfte

Verdedigers van de praktijken uit de vee-industrie wijzen er regelmatig op dat tijdens warme perioden ook meer mensen sterven. Dat klopt, maar de aantallen zijn volstrekt onvergelijkbaar. Volgens RTL Z overleden er tijdens de recente hittegolven ongeveer 100 personen meer dan in een gemiddelde week in de zomerperiode. 1 In een berekening van de Volkskrant aan de hand van CBS cijfers is daarnaast duidelijk te zien dat de oversterfte per week per hittegolf voor mensen steeds lager wordt. 2

Varkens overleven een hittetransport niet

Het veehouderijsysteem is dodelijk

Waar het bij mensen-sterfte voornamelijk om kwetsbare hoogbejaarden (80 jaar en ouder) gaat, bereiken varkens, pluimvee, konijnen en runderen nooit deze ‘oude dag’. Sterker nog, het gaat in de vee-industrie veelal om hele jonge dieren die vanwege het houderijsysteem - volle stallen, ziekmakende omstandigheden, minimale investeringen in dierenwelzijn - niet opgewassen zijn tegen extreme weersomstandigheden.

“Terwijl de sector en politiek blijven zoeken naar minieme welzijnsverbeteringen om de consument aan het vlees, de zuivel en eieren te houden, is de realiteit dat de wreedheden inherent zijn aan het veehouderijsysteem,” zegt Vermeulen. “De nalatigheid, bijvoorbeeld in het beschermen van dieren tegen weersextremen, is structureel en moet dus ook structureel worden aangepakt.”

Transparantie

Animal Rights heeft op vrijdag 2 augustus per email en dinsdag 6 augustus per email en telefoon bij Rendac in Son om de Nederlandse gegevens gevraagd met betrekking tot de extra sterfte onder landbouwdieren. De Rendac woordvoerder koos ervoor om de vraag over de hoogte van de sterfte te negeren: “In situaties van hogere temperaturen breiden wij standaard onze dienstverlening uit naar de weekenden. Dat heeft te maken met milieu-hygiënische omstandigheden, bio-security, veranderd aanbiedpatroon en hogere aanvoer.”

Hoewel men terloops “hogere aanvoer” noemt als een reden voor de drukte bij Rendac, was dat natuurlijk geen antwoord op onze vraag. Animal Rights wil graag weten hoeveel hoger de sterfte lag tijdens de recente hittegolf en die van eind juni, en het liefst uitgesplitst naar varkens, runderen en pluimvee in percentages en absolute aantallen. Alleen dan kan de Nederlandse burger inzicht krijgen in hoe dodelijk het Nederlandse veehouderijsysteem is. Na aandringen wist woordvoerder Sjors Beerendonk alleen nog mee te delen: “Ik heb geen specifieke gegevens over uitvalpercentage.” Dat is niet alleen onbegrijpelijk, maar ook onacceptabel.

Dierenrechten in de grondwet Animal Rights wil dat alle dieren in Nederland, wild en in gevangenschap, als (staats)burgers, (rechts)personen en ingezetenen erkend worden en grondwettelijk verankerde rechten krijgen. TEKEN DE PETITIE! Animal Rights

Teken nu de petitie

Ja, je mag mij bellen op het volgende nummer