Main content

Inhoud

Rechter wijst bezwaar ganzenjacht af

Nieuws: 15 juni 2015
Jacht

De rechter in Den Haag heeft op 11 juni bepaald dat Faunabeheer Zuid Holland ganzen mag afschieten.1 Stichting Animal Rights was naar de rechter gestapt om het afschot van circa 35.000 ganzen in de provincie te voorkomen.

Robert Molenaar, directeur Stichting Animal Rights: "Een zwarte dag voor de ganzen. Nederland is ganzenland af."

“Een flink deel van de ganzen wordt niet gedood maar wel geraakt. Vier op de tien ganzen in ons land vliegt rond met hagel in het lijf."

Robert Molenaar, Animal Rights

De rechter meent dat de ontheffing terecht verleend is omdat er sprake is van een concrete dreiging van belangrijke schade. De provincie kan alleen een ontheffing verlenen voor het doden van ganzen als er geen andere bevredigende oplossingen bestaan. Animal Rights is het niet eens met de uitspraak. Het afschieten van ganzen is geen oplossing. Sinds het in werking treden van het Faunabeheerplan in 2010 worden jaarlijks circa 35.000 ganzen in Zuid-Holland afgeschoten en de populatie neemt niet af.1 De zogenaamde belangrijke schade aan graslandschap is in de ogen van Animal Rights bedrijfsrisico.

Molenaar: "Er zijn wel degelijk goede alternatieven. Het bedrijf Bird Control Group2 heeft betaalbare lasers ontwikkeld die weilanden eenvoudig ganzenvrij houden. Daarnaast is het aanpassen van het landschap en het ongeschikt maken van de vele broedplekken met rasters een duurzame en diervriendelijke oplossing om de populatie ganzen in de hand te houden."

Aanstaande donderdag zal het bezwaarschrift behandeld worden tijdens de hoorzitting op het Provinciehuis in Den Haag. Stichting Animal Rights biedt ruim 10.000 handtekeningen aan voor stopzetting van de ganzenjacht.

Stichting Animal Rights komt op voor de rechten van dieren. Elk dier is een individu met recht op leven en welzijn, ongeacht nut of noodzaak voor de mens. Wij geloven in een maatschappij waar mens en dier in harmonie leven.