Main content

Inhoud

Raad van State pakt eendenslachter Tomassen aan, PvdD Gelderland wil einde aan eendenindustrie

Nieuws: 21 juni 2022
Slacht

Slecht nieuws voor Tomassen Duck-To: de Raad van State pakt de eendenslachter in Ermelo aan en De Partij voor de Dieren in Gelderland wil een einde maken aan de eendenindustrie.

Raad van State heeft geen geduld meer met Tomassen

Tomassen Duck-To moet op uiterlijk 15 augustus een einde hebben gemaakt aan illegale activiteiten, besliste de Raad van State. Doet de eendenslachter dit niet, dan worden de opgelegde dwangsommen omgezet in boetes die in de tonnen kunnen lopen.1

Op dit moment slacht Tomassen iedere werkdag 32.000 eenden, van 6:00 uur tot 18:00 uur. De gemeente gaat vanaf half augustus weer handhaven op de werktijden uit de vergunning: van 7:00 uur tot 16:00 uur. Dit in verband met de enorme stank-, geluids-, en verkeeroverlast voor omwonenden van de slachterij, die zich al jaren verzetten tegen de illegale praktijken van Tomassen. Het bedrijf beschuldigde de gemeente Ermelo eerder nog van 'dierenleed', omdat er minder snel eenden konden worden geslacht als het bedrijf zich aan de regels zou moeten houden. Dat zou ten koste gaan van het 'dierenwelzijn'.

"Koop de eendenbedrijven uit"

De Partij voor de Dieren in Gelderland bepleitte onlangs dat er helemaal een einde zou moeten komen aan de eendenindustrie in Harderwijk en Ermelo. Het stikstofprobleem was de directe aanleiding voor het voorstel: in de Gelderse Vallei moet de stikstofuitstoot de komende jaren met meer dan 70% omlaag. De gemeente kan de bedrijven uitkopen, woningen bouwen op het vrijgekomen terrein en de stikstofuitstoot daarmee ook nog eens flink omlaag brengen. Ook dierenwelzijn speelt een belangrijke rol voor de partij om de eendenindustrie op te willen doeken.1

Stop de waanzin van de eendenindustrie

De vogelgriep, die de eenden in de intensieve pluimveehouderij extra hard raakt, is opnieuw op een dieptepunt aanbeland. Er zijn al meer dan drie miljoen vogels vergast op commerciële bedrijven in Nederland. Animal Rights roept op tot een onmiddellijke stop op het vullen van 'geruimde' stallen met nieuwe dieren.

Campagnecoördinator Anna Krijger: "De situatie is even bizar als eenvoudig. Stallen worden na ruiming weer gevuld met nieuwe dieren die vervolgens weer vergast worden als er een nieuwe besmetting wordt geconstateerd. Hier moet per direct een einde aan komen."

Het uitkopen van de bedrijven in Harderwijk en Ermelo, zoals de Partij voor de Dieren voorstelde, zou een heel grote stap in de goede richting zijn. Ieder jaar worden er in Ermelo 8,4 miljoen eenden geslacht.

Animal Rights verzet zich al jaren tegen de eendenindustrie in het algemeen en slachterij Tomassen Duck-To in het bijzonder. Hier zijn drie belangrijke redenen voor. De eerste is natuurlijk het enorme dierenleed in de stallen en de slachterij, maar ook de 'ruimingen' als gevolg van de vogelgriep en de wettenloosheid die in de industrie heerst zijn zeer ernstig.

Op 28 mei organiseerde Animal Rights een geslaagde demonstratie tegen de eendenindustrie in Ermelo.