Main content

Inhoud

Inmiddels drie miljoen vogels 'geruimd' op commerciële bedrijven

Nieuws: 18 juni 2022
Slacht

Sinds de uitbraak van de huidige vogelgriepepidemie zijn er ruim drie miljoen vogels gedood op commerciële bedrijven. Animal Rights roept op om de geruimde stallen niet meer te vullen voordat er een structurele oplossing is gevonden om de vogelgriep tegen te gaan.

Ook kolonies wilde vogels sterven massaal ten gevolge van de vogelgriep. In het Zeeuwse natuurgebied Waterdunen zijn duizenden dode grote sterns gevonden.

We moeten per direct stoppen met het vullen van 'geruimde' stallen.

Campagnecoördinator Anna Krijger

Vergassen, vervangen en weer vergassen

De huidige vogelgriepuitbraak is de grootste sinds 2003. Sinds het begin van deze epidemie in de herfst van vorig jaar zijn er al meer dan drie miljoen vogels gedood op commerciële bedrijven.1 Een einde aan de vogelgriep is nog lang niet in zicht. Animal Rights roept op tot een onmiddellijke stop op het vullen van 'geruimde' stallen met nieuwe dieren.

Campagnecoördinator Anna Krijger: "De situatie is even bizar als eenvoudig. Stallen worden na ruiming weer gevuld met nieuwe dieren die vervolgens weer vergast worden als er een nieuwe besmetting wordt geconstateerd. Hier moet per direct een einde aan komen."

Ook met wilde vogels gaat het slecht. In het Zeeuwse natuurgebied Waterdunen zijn duizenden dode grote sterns gevonden die zijn overleden aan gevolgen van de vogelgriep. De kolonie op Texel in natuurgebied De Petten is ook hard getroffen: van de zevenduizend grote sterns in het gebied zijn er ongeveer drieduizend dood gevonden.2

De situatie beperkt zich niet tot Nederland. Meerdere landen in Noord-Europa hebben te maken met deze extreme uitbarsting van de vogelgriep: in Frankrijk en Engeland zijn ook duizenden dode vogels gemeld. Natuurmonumenten noemt de signalen uit binnen- en buitenland 'zeer verontrustend'.3

Nederland: grootste pluimveeschuur van EU

Nederland heeft de hoogste pluimveedichtheid van de Europese Unie. Volgens het CBS waren er vorig jaar alleen al zo'n 99,9 miljoen kippen in Nederland. Het vogelgriepvirus kan zich hierdoor razendsnel verspreiden. Volgens viroloog Thijs Kuiken van het Erasmus MC is op termijn de belangrijkste maatregel het aantal veebedrijven en de hoeveelheid dieren per onderneming omlaag brengen.1

Dit adviseerde Kuiken eind vorig jaar al, toen de situatie nog lang niet zo ernstig leek als nu het geval is. Dit toont aan dat de bereidheid om de vogelgriep structureel aan te pakken nihil is. Dat dit levensgevaarlijk voor dieren is, bewijst het bizarre getal van drie miljoen vergaste dieren. Maar ook de volksgezondheid staat op het spel: vogelgriep is een zoönose en kan dus overspringen van dier op mens en omgekeerd.

Minder kippen, minder leed, minder stikstof

De kippenindustrie is goed voor zo'n 9% van de huidige stikstofuitstoot.1 Dat is weliswaar een stuk minder dan de 57% die de 'koeienindustrie' op zich neemt, maar in het licht van de huidige stikstofcrisis toch aanzienlijk. Het niet blijven vullen van stallen die 'geruimd' zijn, is in eerste instantie in het belang van de dieren. Maar daarnaast zal het terugdringen van het aantal dieren ook bijdragen aan een afname van de stikstofuitstoot. Vooral in gebieden met een enorme pluimveedichtheid, zoals de Gelderse Vallei, kan er een enorme stap in de goede richting gezet worden.

Animal Rights is van mening dat geen enkel dier zou hoeven lijden voor genot of gemak van de mens. Een einde aan de intensieve (pluim)veehouderij is dan ook de enige structurele en ethisch juiste oplossing.