Main content

Inhoud

Provincie Brabant wil af van dierproeven

Nieuws: 30 september 2018
Dier­proeven

Afgelopen vrijdag vond de expertmeeting dierproeven plaats in het Provinciehuis van Noord-Brabant. Het doel van de bijeenkomst is om Provinciale Staten te informeren over wat de provincie kan doen om dierproeven af te bouwen, proefdiervrije innovaties te stimuleren en als Brabant hierin koploper te worden. Animal Rights campagneleider Robert Molenaar was één van de experts: “Om deze doelen te verwezenlijken zijn middelen nodig maar ook betrokkenheid, bevlogenheid en beleid. De doelen zijn helder en haalbaar!”

Expertmeeting

Niet alleen Animal Rights maar ook experts van Proefdiervrij, Nationaal Comité advies dierproevenbeleid, Leids Universitair Medisch Centrum, Vitromics, Universitair Medisch Centrum Utrecht, Lifetec group en de Centrale Commissie Dierproeven deelden hun visie. De statenleden stelden vragen over dierproeven, alternatieven en de stappen die de provincie kan nemen. De zienswijze van Animal Rights kun je hier inzien. Onderstaand een korte samenvatting van de belangrijkste punten:

Afbouw dierproeven Brabant

Volgens Molenaar is het logisch om te kijken welke instellingen dierproeven uitvoeren in Brabant. Om tot een afbouw te komen moet je weten hoeveel dieren er überhaupt gebruikt worden. Deze gegevens zijn niet openbaar waardoor het onmogelijk is om gerichte doelen te stellen. De provincie kan de instellingen verzoeken om de informatie vrij te geven in het kader van de Code Openheid Dierproeven.

Dierproeven worden bijna altijd goedgekeurd

De Centrale Commissie Dierproeven heeft in de periode 2015 tot en met 2017 898 dierproef-aanvragen goedgekeurd en 28 afgekeurd. Het percentage goedgekeurde aanvragen komt hiermee op 97%. De commissie moet een veel strengere afweging maken en het ‘nee, tenzij’ principe strikt toepassen. De provincie heeft geen bevoegdheid in bovenstaande maar kan wel een standpunt innemen en hiermee een signaal afgeven.

Maak Brabant aantrekkelijk voor instellingen en bedrijven die zich bezig houden met dierproefvrij onderzoek.

Robert Molenaar, Animal Rights

Wat de provincie kan doen

Maak Brabant aantrekkelijk voor instellingen en bedrijven die zich bezig houden met dierproefvrij onderzoek (of juist willen starten). Mobiliseer instellingen en bedrijven die een rol kunnen betekenen in de omschakeling: maak gebruik van Eindhoven als kennisstad.

Faciliteer meetings, bied een platform aan voor het onderzoek en help mee met de communicatie. Bovenal vergeet de Brabander niet. Betrek de maatschappij bij de omschakeling via open dagen, lezingen, inspreekavonden en festivals. Hiermee creëer je draagvlak en zorg je dat nieuwe generatie jongeren instappen.

Proefdiercentra in Brabant

Volgens het Zo doende 2016 rapport van de Nederlandse Voedsel-en Warenautoriteit en de bekendmakingen in de Staatscourant hebben de volgende instellingen een vergunning:

 • Stentit B.V., te Eindhoven
 • Technische universiteit, te Eindhoven
 • Has Hogeschool, te ’s-Hertogenbosch
 • Charles River Laboratories, te ‘s-Hertogenbosch (en heeft tevens een proefdierenlocatie op de Landerd campus in Schaijk)
 • Nutreco Nederland B.V., te Boxmeer
 • MSD Animal Health, te Boxmeer
 • MSD, te Oss
 • Chardon Pharma, te Herpen
 • Dopharma Research BV, te Raamsdonkveer
 • Viskweekcentrum Valkenswaard B.V., te Leende

 • Hartelust B.V., te Tilburg heeft een instellingsvergunning om proefdieren te verhandelen (apen)