Main content

Inhoud

Proefdieren in de corona-crisis behandeld als vervallen producten

Nieuws: 16 april 2020
Dier­proeven

Dat de corona-crisis bij de zoektocht naar een vaccin veel te veel slachtoffers bij proefdieren maakt, is voor niemand verwonderlijk. Waarbij niemand echter stilstaat, is dat er duizenden proefdieren over heel de wereld en ook bij ons in België vernietigd worden omdat experimenten stilgelegd of uitgesteld worden of omdat labo’s sluiten door de corona-maatregelen. Jen Hochmuth, toxicologe en campagnecoördinator: “Dierproefnemers kiezen opnieuw de gemakkelijke weg en doden eenvoudigweg dieren die in de eerste plaats nooit aangekocht, gefokt of als experimenteerobject gebruikt hadden mogen worden. Voor hen zijn dieren toch gemakkelijk vervangbaar.”

Lees ook: België verslaat Nederland als topper proefdierenleed

Als we dierproeven zouden vervangen door nieuwe technologieën dan moeten in crisistijd niet al deze dieren sterven.

Jen Hochmuth van Animal Rights

Niet essentiële stock proefdieren wordt vernietigd

Het leven in een pandemie is verwarrend en eng voor iedereen. Velen zitten in quarantaine of zelfisolatie en houden zich aan de ‘social distancing’ normen. Er valt veel te leren van deze tijd, vooral wat betreft de humane behandeling van dieren. Je zou er misschien niet bij stil staan, maar op dit moment lijden dieren die in dierproeven gebruikt worden nog meer dan anders: nu dat al het onderzoek op corona focust en de rest stilvalt, moeten heel wat overbodige proefdieren sneuvelen.

Veel dierproeven worden nu afgeremd, ingeperkt of vertraagd waardoor een toenemend aantal grote universiteiten en labo’s die dierproeven uitvoeren de opdracht geven om “niet essentiële” proefdieren te vernietigen. Animal Rights vraagt zich af waarom miljoenen Euro’s van de belastingbetaler worden gebruikt voor experimenten die duidelijk niet essentieel zijn en aan de kant worden gezet zodra er een pandemie voorbijkomt. Zodra de experimenten terug mogen starten, moeten al de vernietigde dieren vervangen worden door nieuwe dieren. Dit betekent niet alleen extra kosten maar ook dubbel zoveel dierenleed.

Lees ook: Hoe worden proefdieren gedood

In heel België worden jaarlijks meer dan 500.000 proefdieren in experimenten gebruikt. Als alle labo’s 5 tot 10% van hun proefdieren vernietigen dan komt dit neer op 25.000 - 50.000 overbodige proefdieren die afgemaakt worden.

Jen Hochmuth, Animal Rights

Geen zicht op de exacte cijfers

Het gebrek aan transparantie over dierproeven wordt terug aan de kaak gesteld want de exacte cijfers over de aantallen in België ontbreken natuurlijk. Cijfers uit de VS spreken over duizenden proefdieren die geëuthanaseerd werden omdat door de corona-maatregelen laboratoria dichtgaan en onderzoek wordt stilgelegd. 1

Kris Meurrens, hoofd van het Animalium van de KU Leuven bevestigt dat “niet meteen bruikbare dieren geëuthanaseerd moesten worden”. 2 Volgens zijn schatting gaat het om 5 tot 10% van de proefdieren. De KU Leuven is met 100.000 dierproeven per jaar het grootste proefdierlabo van heel België. Dit zou betekenen dat de KU Leuven 5000 tot 10.000 proefdieren vernietigd heeft.

Hochmuth: “In heel België worden jaarlijks meer dan 500.000 proefdieren in experimenten gebruikt. Als alle labo’s 5 tot 10% van hun proefdieren vernietigen dan komt dit neer op 25.000 - 50.000 overbodige proefdieren die afgemaakt worden.”

Animal Rights roept de ministers op om openbaarheid te eisen

De Belgische Raad voor Proefdieronderzoek BCLAS (Belgian Council for Laboratory Animal Science) kondigde in december vorig jaar aan dat 19 Belgische onderzoekscentra de transparantieverklaring inzake proefdieronderzoek hebben ondertekend. Onder hen ook de vijf Vlaamse universiteiten. 1

Animal Rights stuurde een brief met het dringende verzoek aan de 19 Belgische onderzoekscentra die de transparantieverklaring inzake proefdieronderzoek hebben ondertekend om het aantal en de soorten dieren die gedood zullen worden in hun laboratoria tijdens de COVID-19 crisis openbaar te maken. Omdat er in heel België meer dan 250 erkende laboratoria bevoegd zijn om dierproeven uit te voeren, heeft Animal Rights ook een brief aan de 3 Belgische ministers van Dierenwelzijn gestuurd met de eis dat alle labo’s hun cijfers openbaar maken.

Hochmuth: “Als het echt de bedoeling is om open en duidelijk te communiceren over wanneer, hoe en waarom experimenten met dieren nog noodzakelijk zijn en welke initiatieven er genomen worden om het aantal gebruikte dieren te verminderen en om dierproeven te vervangen door degelijke alternatieve methoden, dan hoort deze informatie openbaar te zijn”.

Het fundamentele probleem met dierproeven

In 2017 werden er in de EU 10 miljoen proefdieren in dierproeven gebruikt. Dit blijkt uit het meest recente rapport van de Europese Commissie van begin dit jaar. 1 Deze 10 miljoen bevatten niet eens de extra 12,6 miljoen dieren die gedood werden voor hun lichaamsdelen alsook niet de dieren die gebruikt werden als fokmachine. Ook niet te vergeten zijn de 1,3 miljoen dieren die werden gebruikt voor het creëren en het fokken van genetisch gemodificeerde dieren en de surplus dieren.

Teken onze petitie: Stop genetische modificatie van dieren

Volgens Animal Rights onderstreept de huidige corona-crisis alleen maar wat er al fundamenteel mis was met dierproeven: “Als we dierproeven zouden vervangen door nieuwe technologieën dan moeten in crisistijd niet al deze dieren sterven”, aldus Hochmuth.