Main content

Inhoud

Stop de genetische modificatie van dieren

Teken de petitie!

Dier­proeven

(* English version below)

In België neemt het aantal genetisch gewijzigde proefdieren jaarlijks toe. In Nederland worden konijnen genetisch gewijzigd en uitgemolken in absurde dierproeven voor een potentieel nieuw medicijn. Het creëren van genetisch gemodificeerde dieren en het uitvoeren van experimenten kost miljoenen dieren per jaar het leven en brengt in elke fase veel leed met zich mee.

De wetenschappelijke waarde van experimenten met genetisch gewijzigde proefdieren is uiterst gering. Zozeer zelfs dat het onnodig, misleidend en schadelijk is, niet alleen voor de betrokken dieren, maar ook voor mensen die afhankelijk zijn van goede wetenschap om ziekten te behandelen. Als we dierproeven vervangen en volop inzetten op proefdiervrij onderzoek kunnen we niet alleen proefdierleed besparen maar ook betere resultaten bij de mens boeken.

Animal Rights roept de EU op om de wetgeving te herzien en wil een EU verbod op de genetische modificatie van dieren. Teken nu en roep de EU op om actie te ondernemen!


In Belgium, the number of genetically modified laboratory animals is increasing every year. In the Netherlands, rabbits are genetically modified and milked in absurd animal experiments for a potential medicine. Creating genetically modified animals and carrying out experiments costs the lives of millions of animals each year and causes great suffering at every stage.

The scientific value of experimenting with genetically modified animals is extremely low. So much so that it is unnecessary, misleading and harmful, not only to the animals involved but also to people who depend on good science to treat diseases. If we replace animal testing and dedicate ourselves to animal-free research, we can not only spare animal suffering but also achieve better results in humans.

Animal Rights calls on the EU to review the current legislation and wants an EU-wide ban on genetically modified animals. Sign now and call on the EU to take action!

Teken nu de petitie

Ja, je mag mij bellen op het volgende nummer