Main content

Inhoud

Persbericht Jagersvereniging vol onjuistheden

Nieuws: 5 april 2019
Jacht

Afgelopen woensdag publiceerde de Jagersvereniging een bericht over het mislukken van een pilot van de provincie Zuid-Holland met betrekking tot het diervriendelijk verjagen van ganzen. Hierin wordt ten onrechte gesteld dat Animal Rights niet kwam opdagen. Campagneleider Jessica Smit: “Het zou de Jagersvereniging sieren geen verzinsels te verspreiden.”

PILOT INITIATIEF VAN PROVINCIE

De pilot met het diervriendelijke verjagen van ganzen was een initiatief van de provincie Zuid-Holland. De Dierenbescherming heeft hier aan bijgedragen via het werven van vrijwilligers. Dit leverde 13 aanmeldingen op. Uit een reactie van de Dierenbescherming blijkt dat:

“Het deel van de vrijwilligers dat wel inzetbaar was, is nooit het veld in gevraagd omdat er geen vertrouwen was dat met deze groep mensen ganzen succesvol verjaagd zouden kunnen worden. Het is derhalve onterecht te stellen dat zij niet op kwamen dagen en doet geen recht aan hun enthousiasme om zich in te zetten voor het diervriendelijker faunabeheer.”

De vrijwilliger woont nota bene in dezelfde straat als de boer, maar kreeg ook na uitdrukkelijk vragen geen toestemming om het land te betreden.

Jessica Smit, Animal Rights

“TE VER WEG” EN “ONCHRISTELIJKE TIJDEN”

Een inwoner van de Hoeksche Waard en haar dochter, die dagelijks worden geconfronteerd met het afschot van ganzen in hun omgeving, hebben zich op persoonlijke titel ingeschreven voor de pilot. Zij zetten zich op verschillende manieren in tegen dierenleed: onder meer door mee te doen met acties van Animal Rights. De voorzitter van Wildbeheereenheid Hoeksche Waard stelt ten onrechte dat de vrijwilligers het gebied te ver weg vonden en ook de tijden waarop ze moesten verschijnen te vroeg zouden zijn.1

Jessica Smit, Animal Rights: “Het is triest dat twee mensen die vol inzet en vertrouwen aan deze pilot deelnamen, zo worden weggezet door de Jagersvereniging. Ze zouden zich moeten schamen. De vrijwilliger woont nota bene in dezelfde straat als de boer, maar kreeg ook na uitdrukkelijk vragen geen toestemming om het land te betreden om ganzen te verjagen.”

PROEF GEDOEMD TE MISLUKKEN

Voordat de pilot van start ging, gaf de boer aan dat “deze manier van verjagen geen antwoord is op het probleem”.1 Met deze instelling was de proef op voorhand gedoemd te mislukken. Animal Rights pleit voor echte duurzame oplossingen: zoals bijvoorbeeld het verjagen van ganzen met lasers en het omploegen van oogstresten. Daarnaast moeten er gebieden ingericht worden waar ganzen wel welkom zijn. Rust- en foerageergebieden waar ganzen ongestoord kunnen verblijven. Deze maatregelen hebben wel aantoonbaar effect.

Ban de vossenjacht Teken nu Jacht

Teken nu de petitie

Ja, je mag mij bellen op het volgende nummer