Main content

Inhoud

Paniek over de wolf is hypocriet

Nieuws: 29 augustus 2022
Animal Rights

LTO Noord 'luidt de noodklok': de boerenbelangenorganisatie wil dat faunabeheer de wolf gaat bestrijden. In de noordelijke provincies worden namelijk steeds vaker landbouwdieren door de wolf aangevallen. Maar wiens schuld is dat eigenlijk?

Landbouwdieren aangevallen door wolf

Steeds meer schapen, kalveren en andere dieren zijn de afgelopen weken doodgebeten door wolven. De boerenbelangenorganisatie LTO zegt zich zorgen te maken. "Het is ontzettend pijnlijk om te zien. Boeren zorgen goed voor hun dieren. Als er dan een wolf komt die je schaap of kalf helemaal bebloed achter laat is dat een vreselijk beeld. We willen dat daar wat aan gebeurt", zegt LTO Noord-voorzitter Dirk Bruins.1

Campagnecoördinator Anna Krijger: "Het spreekt voor zich dat ondernemers in de vee-industrie niet willen dat 'hun' dieren worden doodgebeten: dan kan er immers niets meer aan het dier worden verdiend. De krokodillentranen over 'bebloede schapen' mogen echter wel achterwege blijven. De ondernemers weten vast wel wat er met hun schapen in het slachthuis gebeurt." Bovendien leggen de ondernemers de verantwoordelijkheid nu bij de wolf, die simpelweg zijn natuurlijke gedrag vertoont. Krijger: "Het is aan de ondernemers om 'hun' dieren te beschermen. We zullen moeten leren samenleven met de wolf: (ver)jagen is geen oplossing."

Plicht om te zorgen en te beschermen

Zolang er dieren door mensen in gevangenschap worden gehouden, bestaat de kans dat wolven ze als prooi zien. Geen enkele beschermingsmaatregel biedt 100% zekerheid, want wolven zijn intelligente, adaptieve dieren, maar de kans op predatie kan wel sterk beperkt worden door de inzet van de juiste preventieve maatregelen.

Veel Nederlandse schapenhouders geven aan dat ze preventieve maatregelen niet zelf kunnen bekostigen, omdat de marges hiervoor te klein zijn. Ze roepen al snel dat de overheid verantwoordelijk is, aangezien het ook de overheid is die de wolf beschermt. Maar ondernemen is risico nemen. Aanschaf en onderhoud van preventiesystemen is dan ook de verantwoordelijkheid van de veehouder. Dit werd vorig jaar naar aanleiding van Kamervragen over de wolf ook nogmaals bevestigd door voormalig minister van Landbouw Carola Schouten.1

Een boer exploiteert dieren voor persoonlijk financieel gewin en heeft daarmee een zorgplicht, inclusief beschermingsplicht. Boeren zijn dan ook in Nederland en België wettelijk gezien zelf voor preventie verantwoordelijk. De beste preventiemaatregel is natuurlijk om geen dieren in gevangenschap te houden, dat is de toekomst waar Animal Rights naar streeft. Tot die tijd moet de dierhouder maatregelen nemen. Dat is zijn wettelijke (en morele) verplichting.