Main content

Inhoud

Overwinning dierenrechten: redding in zicht voor Parma proefapen

Nieuws: 12 oktober 2020
Dier­proeven

Na een zenuwslopend getouwtrek heeft de Raad van State de akelige dierproef waarbij de universiteiten van Parma en Turijn 6 apen blind wilden maken voor een tweede keer opgeschort! De uitspraak luidt dat de bescherming van dieren belangrijker is dan het verlies van de financiële middelen die aan het project zijn toegewezen. Jen Hochmuth van Animal Rights: “De strijd voor de bevrijding van de 6 proefapen is nog niet voorbij! Maar vandaag vieren we een duidelijke overwinning voor dierenrechten.”

Trieste beelden van dorstige apen

Vorig jaar kwamen schokkende undercoverbeelden van de erbarmelijke leefomstandigheden van de proefapen aan de Universiteit van Parma naar buiten. De dieren worden gebruikt in langdurig hersenonderzoek. 1 2. Net zoals aan de KU Leuven hebben de apen open wonden door de fixatiestaaf aan het hoofd en worden ze getraind door ze water te onthouden. Dit heeft ernstige gevolgen voor hun welzijn. Op de beelden is te zien hoe een dorstige aap zijn eigen urine drinkt en hoe de dieren aan muren en de spijlen van de kooien likken.

De universiteit van Parma was van plan om 6 apen in een akelige dierproef blind te maken. Deze apen zijn afkomstig uit de loods van apenhandelaar Hartelust. Animal Rights ondersteunde de campagne en voerde actie bij Hartelust, de Tilburgse leverancier van proefapen. Animal Rights heeft samen met Een DIER Een VRIEND een brandbrief naar minister van Engelshoven verstuurd met het verzoek om de handel in laboratoriumapen te verbieden. Frank Wassenberg van de Partij voor de Dieren heeft Kamervragen gesteld aan de minister.


Beelden uit het proefdiercentrum in Parma

De proefapen zijn voorlopig gered van de horror. Tenminste tot de definitieve uitspraak over een paar maanden.

Jen Hochmuth, Animal Rights

Zenuwslopend getouwtrek over het lot van de proefapen

De rechtbank had de wrede dierproeven in januari 2020 opgeschort na bestudering van de feiten. Volgens de uitspraak van de rechtbank moesten de wetenschappers en het Italiaanse ministerie van Volksgezondheid eerst aantonen dat deze dierproeven, die bedoeld zijn om het menselijk gezichtsvermogen te bestuderen, noodzakelijk zijn en dat er geen humane methoden zonder dieren bestaan. Dan kwam in mei de tegenslag: na een opschorting van vier maanden mochten de hersenexperimenten met de proefapen aan de universiteiten van Turijn en Parma toch worden hervat. Volgens de Hoge Raad van Bestuur waren er geen alternatieven voor deze te vinden. 1

Dankzij het hardnekkig campagnewerk van onze vrienden van de Italiaanse dierenbeschermingsorganisatie LAV en de deskundige advocaten heeft de Raad van State bevolen dat de experimenten onmiddellijk moeten worden stopgezet en wordt een "analytisch en gemotiveerd wetenschappelijk onderzoek" door een derde vereist.2 Zeer belangrijk is ook dat in de uitspraak vermeld wordt dat dierenbescherming van bewuste wezens belangrijker is dan het mogelijke verlies van een deel van de Europese financiering van twee miljoen euro die aan het project werd toegewezen. "De proefapen zijn voorlopig gered van de horror. Tenminste tot de definitieve uitspraak, over een paar maanden", aldus Hochmuth.

Wij willen met onze campagne een duidelijk signaal geven dat hersenexperimenten op apen geen noodzakelijk kwaad zijn maar pure kwaadaardigheid! We geven niet op voordat alle apenexperimenten aan de KU Leuven zijn stopgezet.

Jen Hochmuth, Animal Rights

We blijven actievoeren totdat alle apen vrij zijn!

Felicitaties aan onze vrienden van de Italiaanse dierenbeschermingsorganisatie LAV. Dankzij hun campagnewerk, hun deskundige advocaten en het verzamelen van meer dan 425.000 handtekeningen is het hen gelukt om de wrede apenexperimenten aan de universiteit van Parma stop te zetten. Niet alleen in Parma maar ook in Nederland, België en wereldwijd worden dorstige apen ingezet in hersenexperimenten.

Lees ook: Shocking: Vlaamse overheid verspilt miljoenen aan de KU Leuven om apen te doden

Al tientallen jaren lang worden dit soort hersenexperimenten uitgevoerd op apen, zonder resultaat. Animal Rights voert campagne voor de stopzetting van apenexperimenten aan de KU Leuven en organiseert elke eerste donderdag van de maand een protestactie op de Oude Markt in Leuven om aandacht te vragen voor de proefapen.

Jen Hochmuth: “Wij willen met onze campagne een duidelijk signaal geven dat hersenexperimenten op apen geen noodzakelijk kwaad zijn maar pure kwaadaardigheid! We geven niet op voordat alle apenexperimenten aan de KU Leuven zijn stopgezet.”

De volgende protestactie voor de stopzetting van apenexperimenten vindt plaats op donderdag 5 november van 13u tot 15u. Link naar het facebookevent

Teken onze petite voor stopzetting van de apenexperimenten aan de KU Leuven

Red de KU Leuven apen! Teken de petitie Dier­proeven

Teken nu de petitie

Ja, je mag mij bellen op het volgende nummer