Main content

Inhoud

Oproep aan overheid: investeer nu in alternatieven

Nieuws: 5 september 2018
Dier­proeven

In het Algemeen Overleg Dierproeven van juni 2018 bespraken Kamerleden en de ministers over de gezamenlijke ambitie om van Nederland koploper dierproefvrije innovaties te maken. Voor alle partijen was het echter onduidelijk hoeveel deze ambitie nu eigenlijk kost. Animal Rights stuurde vandaag een brief naar alle partijen met het antwoord.

Investeer!

Animal Rights campagneleider Robert Molenaar: “Er is jaarlijks een investering van 37 miljoen euro nodig. Hiermee kunnen 40% van alle dierproeven vervangen worden vanaf 2025. Bovendien wordt Nederland dan echt koploper en kunnen we de kennis wereldwijd delen.”

Alternatieven

Dit bedrag is vermeld in het rapport 'Analyse Businesscase Alternatieven voor dierproeven - een verkenning naar de mogelijkheden van de reductie van proefdiergebruik'. 1 Dit onderzoek is in 2014 uitgevoerd in opdracht van staatssecretaris Dijksma, met als doel om verschillende scenario's door te rekenen om te komen tot een significante daling in het proefdiergebruik en dit te combineren met een verbeterslag in het gezondheidsonderzoek en het wettelijk verplichte veiligheidsonderzoek van geneesmiddelen en stoffen.

Draagvlak creëren

Molenaar: “Met deze investering worden honderdduizenden dieren per jaar, zoals muizen, honden en apen, een akelig leven en dood in een laboratorium bespaard. Voor ons, en de proefdieren, een absolute noodzaak.”

Op Wereldproefdierendag overhandigde Animal Rights 75.000 handtekeningen aan de Kamerleden met het verzoek om zich hard te maken voor een krachtige kapitaalinjectie in dierproefvrij onderzoek. Molenaar: “Er is een flink draagvlak in de maatschappij voor alternatieven. We trekken opnieuw aan de bel om ook draagvlak bij de politiek te creëren.”

Red de apen uit de laboratoria Teken de petitie Dier­proeven

Teken nu de petitie

Ja, je mag mij bellen op het volgende nummer