Main content

Inhoud

Algemeen Overleg Dierproeven: stand van zaken

Nieuws: 11 juni 2018
Dier­proeven

Nederland - Afgelopen donderdagmiddag vond in de Tweede Kamer het Algemeen Overleg Dierproeven plaats. Aanwezig waren PvdA, D66, PVV, PvdD, CDA en VVD, en vanuit het kabinet de ministers Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) en van Engelshoven (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap). Animal Rights was met een delegatie aanwezig en maakte een stand van zaken op.

Het debat ging over belangrijke onderwerpen, zoals het terugbrengen van het aantal proeven met apen in het BPRC met 40 procent, en de voortgang van de ambitie van het kabinet om in 2025 wereldwijd koploper dierproefvrije innovatie te zijn. En eigenlijk was er veel eensgezindheid over deze twee punten. Enkel de VVD pruttelt nog tegen. Zo kwam de VVD af met de dooddoener dat stoppen met dierproeven nog helemaal niet kan en dat het opvangen van voormalige proefapen (te) duur is.

Wat we missen is een daadkrachtige aanpak om dierproeven echt te vervangen.

Robert Molenaar, Animal Rights

40 procent minder dierproeven op apen

Naar aanleiding van de wens van de Kamer om te stoppen met dierproeven op apen in Nederland heeft minister van Engelshoven het BPRC opdracht gegeven om voor 1 januari 2019 een plan op te stellen om het aantal proeven met apen zo snel als redelijkerwijs mogelijk is te verminderen met veertig procent. Dat is natuurlijk een mooie stap, maar terecht merkten Kamerleden op dat een concreet tijdpad ontbreekt: wanneer moeten er hoeveel apen minder zijn, per jaar, en wanneer is het BPRC gesloten. De minister deed de toezegging dat zij het plan van het BPRC in het eerste kwartaal van 2019 toestuurt aan de Tweede Kamer. Wordt vervolgd dus.

Reactie Animal Rights

We merken dat er in de afgelopen jaren een positieve verschuiving plaats vindt in het denken over dierproeven. Wat we missen is een daadkrachtige aanpak om dierproeven echt te vervangen. Hier zijn keiharde afspraken voor nodig en een jaarlijks financiële injectie van 37 miljoen euro om moderne dierproefvrije technieken verder te ontwikkelen en toe te passen.

We vinden het rapport van Aap naar Beter van het Rathenau Instituut een prima startpunt om het gebruik van apen in experimenten aan banden te leggen. Het afschaffen van dierproeven op apen moet een topprioriteit worden van de beleidsmakers en wetenschappers.

Koploper dierproefvrije innovatie

Een ambitie hebben is mooi, maar daar hoort wel een budget bij. Het ministerie van LNV, die de regie heeft in de Transitie Proefdiervije Innovatie (TPI), heeft 1 miljoen euro per jaar beschikbaar gesteld voor de jaren '18 – '20. In totaal is er met allerlei potjes samen iets van 9 à 10 miljoen euro per jaar beschikbaar.

De PvdD stelde voor om per jaar 1 à 2 procent van het budget van dierproefonderzoek te verschuiven naar proefdiervrij onderzoek. Dit heeft grote invloed op proefdiervrij onderzoek en nauwelijks op proefdieronderzoek en kan daarmee een enorm effect hebben.

Anders denken

D66 had veel voorstellen in het hoognodige 'anders denken' in onderzoek. Eén van die voorstellen is om bij een vergunningaanvraag voor dierproefonderzoek de verantwoording dat er geen alternatief is, om te draaien. Nu vraagt een dierproefnemer een vergunning aan voor een dierproef en geeft aan dat er geen alternatief voor is. Dat is een vrij abstracte verantwoording en wordt al snel geaccepteerd. Wanneer je het omdraait, en de dierproefnemer eerst alternatieven onderbouwd laat wegstrepen kom je lastiger uit op een dierproef.

De PvdA wil concrete tussendoelen naar 2025. Maar de minister vertrouwt op het proces van transitie, met alle belanghebbenden en gaat zien waar ze uitkomt. Ook hier is het laatste woord nog niet over gezegd.

Red de apen uit de laboratoria Teken de petitie Dier­proeven

Teken nu de petitie

Ja, je mag mij bellen op het volgende nummer