Main content

Inhoud

Opnieuw tropische temperaturen - Dierentransporten gaan gewoon door

Nieuws: 23 juli 2019
Slacht

Deze hele week overschrijden de temperaturen de 30 graden en regelmatig zelfs 35 graden. Mensen worden via de media gewaarschuwd om op zichzelf, hun naasten en huisdieren te letten. Maar de transporten van dieren in de vee-industrie naar de slachthuizen gaan gewoon door.

Ze hijgen met open mond en het hele lichaam beweegt wanhopig mee op het ritme van de snelle, oppervlakkige ademhaling; ogen zijn vaak bloeddoorlopen, sommige varkens hebben schuim op de lippen, en de gevoelige snuiten zoeken wanhopig naar ieder briesje.

Els van Campenhout, Animal Rights

Hittegolf juni

Tijdens de eerste hittegolf in juni filmde Animal Rights meerdere keren bij het varkensslachthuis van Porc Meat en het runderslachthuis Flanders Meat Group. Ook op het heetst van de dag stonden trailers met dieren in de volle zon voor de abattoirs te wachten.

Lijden

“Ze hijgen met open mond en het hele lichaam beweegt wanhopig mee op het ritme van de snelle, oppervlakkige ademhaling; ogen zijn vaak bloeddoorlopen, sommige varkens hebben schuim op de lippen, en de gevoelige snuiten zoeken wanhopig naar ieder briesje,“ beschrijft Animal Rights campagnecoördinator Els van Campenhout het lot van de varkens in Zele.

Beelden gemaakt bij varkensslachthuis Porc Meat in Zele

Hittestress

Varkens kunnen slecht tegen hitte; ze zweten namelijk niet. In de natuur lossen ze dat op door modderbaden te nemen, maar de onnatuurlijke situatie in de stallen en transportwagens geeft die mogelijkheid niet. Hitte leidt tot stress en dat kan uiteindelijk tot de dood leiden.

Gedurende de zomer van 2018 filmde Animal Rights hoe varkens lagen te puffen en hijgen onder de hitte in Vlaamse stallen.

Op 4 juni 2019 publiceerde Animal Rights een onderzoek dat liet zien dat bij transport onder extreme temperaturen geregeld veel vleeskuikens de reis naar Belgische slachthuizen niet overleven.

Verbod

Animal Rights wil dat diertransporten op zomerse dagen verboden worden, totdat de transitie naar een plantaardige samenleving voltooid is en deze transporten helemaal verdwijnen.

Beelden gemaakt bij runderslachthuis Flanders Meat Group in Zele