Main content

Inhoud

Ook Straathofs ‘Knorpolder’ in Creil moet weg!

Nieuws: 17 maart 2023
Slacht

Goed nieuws! Op 7 maart hebben Gedeputeerde Staten van Flevoland besloten om de aanvraag voor een omgevingsvergunning voor varkenshouderij Creil Exploitatie te weigeren en de reeds verleende omgevingsvergunningen in te trekken om 'strafbare feiten te voorkomen'.

De ‘Knorpolder’ in Creil is een ‘varkensflat’, vergelijkbaar met de Knorhof in Buren, die in juli 2017 afbrandde. 20.000 varkens stierven een gruwelijke dood. De kans dat Straathof een doorstart mag maken met Knorhof 2.0 wordt ondertussen ook steeds kleiner.1

Teken de petitie!

Samen houden we de herbouw van Knorhof voor eens en altijd tegen. Teken onze petitie hier!

Lokale overtredingen

Er zijn in Creil overtredingen van september 2017 tot en met juli 2018. Bij brief van 16 juli 2018 is er een last onder dwangsom opgelegd omdat de brandstoftoevoerleiding (gasleiding) van een stookinstallatie niet was geïnspecteerd. Twee dagen later, op 18 juli 2018 is geconstateerd dat de overtreding is beëindigd.

Er is gehandeld is in strijd met de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), op 12 oktober 2012, door kortgezegd persoonlijke huisvesting in een daarvoor niet geschikte ruimte.

Ondersteunende zienswijze van Animal Rights

De omgevingsaanvraag van 8 oktober 2020 ging om 20.342 varkens, de verleende omgevingsvergunning van 2006 om 20.217 dieren. Aanvrager Creil Exploitatie B.V. kent als bestuurder Maarten Verdoorn, adviseur van Sebava, een vennootschap van de familie Straathof.

Op 27 januari diende Animal Rights een ondersteunende zienswijze in. Animal Rights verwijst onder andere naar de reeks veroordelingen van Straathof:
* In de periode 2007-2014 zijn er in Nederland ernstige overtredingen geconstateerd, met, wat wordt genoemd, ernstig verminderd dierenwelzijn tot gevolg. Straathof kreeg onder meer forse boetes en er werd een voorwaardelijke stillegging opgelegd;
* In de periode 2014-2018 zijn er in Nederland wederom ernstige overtredingen geconstateerd. Tegen de geconstateerde overtredingen is bestuursrechtelijk opgetreden. Er is ook strafrechtelijk opgetreden;
* In 2019 is Straathof in Duitsland veroordeeld tot 8 maanden voorwaardelijke celstraf wegens dierenmishandeling.

Met deze voorbeelden is naar het oordeel van de Animal Rights voldoende gebleken dat Straathof strafbare feiten heeft gepleegd bij 'activiteiten die overeenkomen of samenhangen met de activiteiten waarvoor de bestreden ontwerpbeschikking is gegeven'. Anders gezegd: het risico dat Straathof opnieuw de wet zal overtreden is groot. Daarom verzocht Animal Rights om het ontwerpbesluit te bekrachtigen in een definitief besluit, wat nu gebeurd is.

Animal Rights houdt mogelijk beroep in de gaten

Ook milieu- en natuurorganisatie Mobilisation for the Environment (MOB) diende een zienswijze in, net als vergunninghouder Creil Exploitatie B.V. zelf. Het college heeft de drie ontvangen zienswijzen betrokken bij de totstandkoming van het definitieve besluit.1

Er is sprake van een openbare en een niet openbare versie van het besluit vanwege de in artikel 28 van de Wet Bibob vastgelegde geheimhoudingsplicht met betrekking tot Bibob-informatie. Het openbare besluit en de aanvraag met bijbehorende documenten liggen ter inzage gedurende de beroepstermijn tot en met 19 april 2023. Animal Rights zal geregeld bij de rechtbank informeren of beroep is aangetekend en kijken of de rechtbank Animal Rights (en MOB) als derde belanghebbenden wil aanmerken.2

Varkensimperium brokkelt af

Zo brokkelt het varkensimperium van Adriaan Straathof steeds verder af. In februari 2023 begon de sloop van de al jaren leegstaande varkensstallen op de ‘Straathoflocatie’ in Marienheem, Overijssel. Op 8 maart maakt de provincie Gelderland haar intentie bekend om de omgevingsvergunning van de ‘Knorhof’ in Buren in te trekken. Verder hebben Animal Rights en MOB de provincie Limburg verzocht om de natuurvergunning van Sebava’s varkenshouderij in Koningsbosch in te trekken of te wijzigen. De locatie in Lierop staat ondertussen leeg.