Main content

Inhoud

Ook in 2020 meer dan 100.000 stalbrand slachtoffers

Nieuws: 28 december 2020
Slacht

Op 21 februari komen tussen de 38.000 en 45.000 leghennen om bij een stalbrand in Bentelo (OV). Op 24 maart overkomt 8.000 kalkoenkuikens hetzelfde nadat het zaagsel op de vloer van hun schuur in Biddinghuizen (FL) in brand vloog. Op 11 mei verbranden 24.000 kippen levend of stikken in de rookontwikkeling bij een stalbrand in een schuur op een boerenerf bij Harskamp (GD). Op 13 juni komen bij een stalbrand aan de Donkervoorterweg in Barneveld (GD) mogelijk 22.000 leghennen om. Van de 14.000 leghennen in een schuur in Beltrum (GD) overleven op 8 augustus slechts 1200 de stalbrand.

Lijst stalbranden 2020

Opnieuw veel pluimvee dus, maar ook creperen bijna 1500 varkens in de vlammen en rook bij 4 verschillende stalbranden in Lierop, Sterksel (beide NB), Klarenbeek (GD) en Poortvliet (ZL).

Bij de stalbranden zitten ook zo’n 10 maneges. Op 9 februari sterven daarbij in Heerlen (LB) 10 paarden. In een grote stal van een hondenfokkerij van Friese Stabijs in Hasselt (OV) komen op 12 oktober 12 honden om bij een grote brand.

70 branden, 18 dodelijk

Animal Rights telde 70 branden in de pers; bij 18 branden kwamen één of meerdere dieren om, waaronder ten minste 96.800 kippen, 8000 kalkoenen, 1470+ varkens, 12 honden, 41 runderen, 1 geit, 1 konijn, 10 paarden, 42 schapen. Een dodental van ruim 106.000

“Bijna 10 jaar aan actieplannen hebben bar weinig opgeleverd,” zegt Animal Rights campagneleider Erwin Vermeulen. “Alleen via minder stallen en minder dieren in stallen valt werkelijk winst te behalen.”

Bijna 10 jaar aan actieplannen hebben bar weinig opgeleverd. Alleen via minder stallen en minder dieren in stallen valt werkelijk winst te behalen.

Erwin Vermeulen, Animal Rights

Minister Schouten

Op 23 juni 2020 beantwoordde Landbouwminister Schouten vragen met betrekking tot stalbranden en het onderzoeksrapport van Investico ‘‘Toename stalbranden: sinds 2012 één miljoen dieren in vlammen op”. 1 2 3 Ze betoogt dat het aantal stalbranden afneemt:

”Zo waren er in 2017 ruim 232.000 dierlijke slachtoffers te betreuren als gevolg van 28 stalbranden. In 2018 waren er 122.000 dierlijke slachtoffers als gevolg van 28 stalbranden en in 2019 waren ruim 75.000 dierlijke slachtoffers als gevolg van 17 stalbranden te betreuren…”

Om tot dat cijfer in 2019 te komen, moet ze wel een trucje uithalen: ze laat de 100.000 vleeskuikens die omkomen bij de brandstichting in het Groningse Kiel-Windeweer buiten beschouwing. Van ruim de helft van de branden in de afgelopen vijf jaar en ook in 2019 is de oorzaak onbekend, blijkt uit cijfers van de brandweer. 4 Ook die, of althans enkele daarvan, zouden theoretisch aangestoken kunnen zijn.

Schouten lijkt met die verzonnen daling te werken aan een zelf-vervullende voorspelling om vervolgens weer keihard te worden ingehaald door de realiteit. Ze kan ook op dit vlak terugkijken op 4 jaar falend beleid.

Erwin Vermeulen, Animal Rights

Minimaal 106.000 stalbrand slachtoffers

Als we Schouten’s telling aanhouden is in 2020 het aantal stalbranden met dodelijke slachtoffers gelijk aan dat in 2019 (17), maar met ruim een kwart meer slachtoffers: Minimaal 106.000

Het aantal doden bij de stalbrand in Bentelo op 21 februari 2020 en Barneveld op 13 juni 2020 is niet officieel bekend gemaakt. In Barneveld spreekt de website van het bedrijf over 22.000 leghennen die gehouden werden.

Het bedrijf in Bentelo had sinds 2006 een vergunning voor 44.960 leghennen. In 2014 is een verzoek ingediend, dat in 2016 werd gehonoreerd, om een aantal veranderingen door te voeren. De bezetting van de getroffen stal (no. 5) zou daarbij verminderen van 44.960 naar 38.000 individuen. Of die wijzing is doorgevoerd is onbekend.

Animal Rights heeft gerekend met het laagste aantal dus het totale dodental kan ook 113.000 zijn.

Actieplannen falen

Schouten zegt in juni: “Dit motiveert de partners van het Actieplan om de geschetste aanpak gericht op het verminderen van stalbranden en dierlijke slachtoffers onverminderd voort te zetten.”
“Schouten lijkt met die verzonnen daling te werken aan een zelf-vervullende voorspelling,” zegt Vermeulen, “om vervolgens weer keihard te worden ingehaald door de realiteit. Ze kan ook op dit vlak terugkijken op 4 jaar falend beleid.”

In januari 2019 gaf Schouten in een Kamerbrief duidelijk te kennen dat vooral de kosten die brandpreventie, -detectie, -vertraging en -bestrijding met zich meebrengen leidend zijn en niet het minimaliseren van het aantal slachtoffers:

“Het aanbrengen van dakisolatie brandklasse B en compartimentering van de technische ruimte in de bestaande stal zijn schadebeperkende maatregelen die volgens het rapport van het EIB het aantal dierlijke slachtoffers kunnen verminderen, maar ook zeer hoge investeringen vergen. Op basis van de bevindingen van EIB kom ik tot de conclusie dat een verplichting ten aanzien van dakisolatie brandklasse B en compartimentering van de technische ruimte voor bestaande stallen niet proportioneel is en dat het beter is prioriteit te geven aan andere brandveiligheidsmaatregelen.” 1

Het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) deed in opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) onderzoek naar de preventie van stalbranden en publiceerde haar rapport in januari 2019. 2

Wat Animal Rights betreft stoppen we met de discussie over lapmiddelen als elektra-keuringen, brandmelders, of sprinklerinstallaties en werken we aan het bevrijden van de dieren uit de stallen.

Erwin Vermeulen, Animal Rights

Omdenken

Bijna 10 jaar aan actieplannen (Actieplan Stalbranden (2012-2016) & Actieplan brandveilige veestallen (2018-2022)) hebben bar weinig opgeleverd. 1 “Dat is ook niet verwonderlijk,” zegt Vermeulen, “omdat de kern van het probleem er niet een is van brandpreventie en -detectie, maar ligt in het op elkaar proppen van enorme aantallen dieren, die nooit buiten komen, in afgesloten stallen. Zelfs al was er een ontsnappingsmogelijkheid dan zouden de dieren niet weten wat er mee te doen.”

“Wat Animal Rights betreft stoppen we met de discussie over lapmiddelen als elektra-keuringen, brandmelders, of sprinklerinstallaties en werken we aan het bevrijden van de dieren uit de stallen.”

UPDATE

Bij de beantwoording van schriftelijke vragen bij de Slotwet van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Diergezondheidsfonds laat minister Schouten het volgende weten over het totaal aantal branden in 2020:

"Op basis van de cijfers van de Brandweer Nederland en het Verbond van Verzekeraars zijn er in 2020 bij 56 stalbranden, 108.794 dieren omgekomen. Het ging hierbij om 106.900 kippen, 1.780 varkens, 61 runderen, 42 schapen, 10 paarden en 1 geit. Er zijn geen data beschikbaar over de grootte van stallen. Het Verbond van Verzekeraars en Brandweer Nederland werken samen om de data over stalbranden op korte termijn beter inzichtelijk te krijgen. Dit volgt tevens uit de aanbevelingen van de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Onderdeel van deze verbeterslag is ook het opnemen van de grootte van stallen."

Tevens geeft ze antwoord op de vraag over het totaal aantal slachtoffers tijdens de brand in Bentelo:

Op 8 juni laat het ministerie van LNV weten dat er ongeveer 22.500 kippen zijn omgekomen tijdens de brand in Bentelo.1

Dierenrechten in de grondwet TEKEN DE PETITIE! Animal Rights wil dat alle dieren in Nederland, wild en in gevangenschap, als (staats)burgers, (rechts)personen en ingezetenen erkend worden en grondwettelijk verankerde rechten krijgen. Animal Rights

Teken nu de petitie

Ja, je mag mij bellen op het volgende nummer