Main content

Inhoud

Minister Schouten verzint daling aantal stalbrandslachtoffers

Nieuws: 14 juli 2020
Slacht

23 juni 2020 beantwoordde Landbouwminister Schouten vragen met betrekking tot stalbranden en het onderzoeksrapport van Investico ‘‘Toename stalbranden: sinds 2012 één miljoen dieren in vlammen op”. 1 2 3

De belangrijkste vraag is: “Kunt u toelichten hoe het volgens u kan dat, ondanks dat er in 2012 en 2018 actieplannen zijn gekomen voor het aanpakken van stalbranden, in 2018 een nieuw Actieplan brandveilige veestallen is gestart, er in 2019 een verdubbeling heeft plaatsgevonden van het aantal stalbranden ten opzichte van 2012, en dat ook het aantal slachtoffers bij dergelijke branden explosief is gestegen?” Als antwoord babbelt Schouten eerst wat over de enige maatregel die genomen is, de ‘elektrakeuring’, om vervolgens te beweren dat het aantal stalbranden daalt: ”Zo waren er in 2017 ruim 232.000 dierlijke slachtoffers te betreuren als gevolg van 28 stalbranden. In 2018 waren er 122.000 dierlijke slachtoffers als gevolg van 28 stalbranden en in 2019 waren ruim 75.000 dierlijke slachtoffers als gevolg van 17 stalbranden te betreuren…”

Ze moet daarvoor wel een trucje uithalen: ze laat de 100.000 vleeskuiken slachtoffers van de brandstichting in het Groningse Kiel-Windeweer in 2019 buiten beschouwing.

Van ruim de helft van de branden in de afgelopen vijf jaar is de oorzaak onbekend, blijkt uit cijfers van de brandweer. 4 Ook die zouden theoretisch aangestoken kunnen zijn. Ook maar buiten beschouwing laten dan, minister Schouten? 2019 kende dus 175.000 stalbrandslachtoffers, een stijging van meer dan 50.000 vergeleken met 2018.

In haar cijfers laat ze bovendien incidenten buiten beschouwing waarin dieren door verstikking om het leven komen. Het aantal daarvan neemt ook toe: alleen al in 2019 waren er zeker zes van zulke incidenten. In een kippenstal op de Berkenvenseweg tussen Loosbroek, Vorstenbosch en Heeswijk-Dinther kwamen zeker 150.000 “kippen en kuikens” om nadat een kleine brand in de meterkast het ventilatiesysteem platlegde. Reken je deze dieren mee als stalbrandslachtoffers dan komt 2019 in de boeken met 325.000 dode individuen als gevolg van brand in stallen.

Schouten heeft na die verzonnen slachtofferdaling ook nog het lef om te zeggen: “Dit motiveert de partners van het Actieplan om de geschetste aanpak gericht op het verminderen van stalbranden en dierlijke slachtoffers onverminderd voort te zetten.” Schouten lijkt vooral te werken aan een zelfvervullende voorspelling.

Vergeet niet: dit is de vrouw die tot de conclusie kwam “dat een verplichting ten aanzien van dakisolatie brandklasse B en compartimentering van de technische ruimte voor bestaande stallen niet proportioneel is”. 5

Zelfs binnen de creatieve rekenmethodes van Schouten en haar ambtenaren op LNV houdt de bewering over een gestage daling van stalbrandslachtoffers vervolgens geen stand in 2020. Halverwege het jaar zijn we de 75.000 van Schouten uit 2019 alweer ruim gepasseerd. Uit de berekeningen van Animal Rights komt naar voren dat we in juli 2020 op 90 tot 95.000 stalbrandslachtoffers zitten.

Dierenrechten in de grondwet TEKEN DE PETITIE! Animal Rights wil dat alle dieren in Nederland, wild en in gevangenschap, als (staats)burgers, (rechts)personen en ingezetenen erkend worden en grondwettelijk verankerde rechten krijgen. Animal Rights

Teken nu de petitie

Ja, je mag mij bellen op het volgende nummer