Main content

Inhoud

Ondanks wettelijke verplichting voorlopig nog geen eind aan wildvangst apen

Nieuws: 11 augustus 2023
Dier­proeven

Het gebruik van apen in de proefdierindustrie blijft maar doorgaan, ook met apen gevangen uit het wild. Aangezien wildvangst van apen een enorm stressvol proces is dat veel problemen oplevert, schrijft de Europese richtlijn 2010/63/EU voor dat alleen nakomelingen van apen gefokt in gevangenschap, of afkomstig van zelfvoorzienende koloniën1, zouden mogen worden gebruikt in Europa. In 2017 is onderzocht op welke termijn dit mogelijk zou zijn.2 De einddatum voor het gebruiken van wilde apen voor fok- en wetenschappelijke doeleinden werd toen gesteld op november 2022, maar deze regel wordt nu al bijna een jaar overtreden.

Sterker nog, in de tweede haalbaarheidsstudie van maart 20233 wordt glashard beweerd dat het op dit moment niet mogelijk is om vast te stellen óf de ambitie überhaupt zal worden gerealiseerd. Er wordt zelfs gesteld dat het onwaarschijnlijk wordt geacht in de nabije toekomst gezien de recente veranderingen in gebruik, beschikbaarheid, vraag en fokpraktijken.

Animal Rights campagnecoördinator Martine Ceton reageert gefrustreerd: "Het feit dat er niet kan worden voorzien in de vraag naar gefokte apen zou nooit een argument mogen zijn om apen uit het wild te gaan gebruiken. Wildvangst is een wreed proces waar veel leed bij komt kijken en veel schade wordt aangericht. Daarnaast zijn proeven op apen überhaupt al enorm gruwelijk, losstaand van het feit of het om wilde apen gaat of niet." Animal Rights wil daarom per direct een einde aan de apenhandel en organiseert hierom een demonstratie tegen de apenhandelaar Hartelust op zaterdag 2 september 2023 om 13:00 uur in Tilburg.


  1. Onder een zelfvoorzienende kolonie kan worden verstaan: gevestigde kolonies waar na november 2017 geen in het wild gevangen dieren zijn geïntroduceerd, en koloniën die na deze datum zijn gesticht met alleen dieren van de F1- of hogere generatie (dieren die zijn geboren in gevangenschap of waarvan de ouders zijn geboren in gevangenschap). Deze dienen te zijn verkregen uit andere zichzelf in stand houdende kolonies en hierbij mogen geen in het wild gevangen dieren zijn geïntroduceerd. 

  2. Eerste haalbaarheidsstudie 2017 

  3. Tweede haalbaarheidsstudie 2023 

DEMONSTRATIE TEGEN EUROPEES GROOTSTE APENHANDELAAR: HARTELUST

Geef ook een duidelijk signaal af dat deze handel zo snel mogelijk moet stoppen en kom op zaterdag 2 september 2023 om 13:00 uur naar de Kapelmeesterlaan 112-B in Tilburg!

DE RICHTLIJN EN WILDVANGST

Regelmatig zijn er wilde apen gebruikt voor de fok- en dierproefindustrie. Wildvangst is echter een enorm stressvol proces waar veel leed bij komt kijken. Het proces brengt een verhoogd risico op letsel, verwondingen en zelfs overlijden met zich mee. Daarnaast zijn apen zeer sociale dieren en is het wreed om ze te vangen, van hun families te scheiden en uit hun leefgebieden te verwijderen. Tot slot veroorzaakt wildvang een verlies aan biodiversiteit, een verstoring van het lokale ecosysteem en een verlies in genetische variatie. Volgens de International Primatological Society (IPS) vormt de handel in levende primaten een grote bedreiging voor het behoud van niet-menselijke primaten en vergroot het daarnaast de verspreiding van ziekten.1

Om deze reden is dan ook in artikel 19 van de Richtlijn 2010/63/EU vastgesteld dat alleen nakomelingen van apen gefokt in gevangenschap, of afkomstig van zelfvoorzienende koloniën, zouden mogen worden gebruikt in Europa. In 2017 is onderzocht op welke termijn het mogelijk zou zijn alleen apen uit gevangenschap of zelfvoorzienende koloniën te gebruiken. In deze studie werd de overgangsfase vastgesteld op november 2022. Na november 2022 zou het in Europa niet meer zijn toegestaan om wilde apen te gebruiken voor fok- of wetenschappelijke doeleinden. Deze datum is echter nooit gehandhaafd.

Het feit dat er niet kan worden voorzien in de vraag naar gefokte apen zou nooit een argument mogen zijn om apen uit het wild te gebruiken.

Campagne Coördinator Martine Ceton

FOKKERS, HANDELAREN EN WETENSCHAPPERS WILLEN HELEMAAL NIET VAN WILDVANGST AF

Al ten tijde van de eerste studie in 2017 bleek al dat fokkers, handelaren en wetenschappers graag een slag om de arm hielden. Hoewel er naar voren kwam dat er in principe geen specifieke wetenschappelijke redenen zijn die het gebruik van wilde dieren vereisen, konden deze zich volgens wetenschappers in de toekomst mogelijk wel voor gaan doen. Daarnaast vreesde men het niet beschikbaar zijn van voldoende geschikte apen en werd er verzocht om vrijstellingen van dit vereiste te blijven toestaan.

Ook fokkers en handelaren gebruikten verschillende argumenten om implementatie van de richtlijn tegen te houden zoals een verminderd voortplantingssucces en een korter fokleven bij apen geboren in gevangenschap. Tot slot zouden ook de kosten van gefokte dieren hoger zijn en was men bang om onverkoopbare, overtollige mannetjes te moeten ruimen.

SECTOR BEGINT EEN LOBBY

Ook werd snel duidelijk dat gebruikers, zoals fokkers en handelaren, bezig waren met een lobby. Zo schreef een anonieme bron in een mail vrijgegeven onder een Wet Open Overheid verzoek van Hartelust dat de Europese gebruikersgemeenschap en de schrijver het erover eens zijn dat de deadline van november 2022 niet haalbaar is.1 De wereld zou zijn veranderd sinds 2017 door exportverboden, covid-19 een groeiende wereldwijde vraag.

De schrijver vervolgde: “Om er echter voor te zorgen dat de Commissie begrijpt dat de wereld is veranderd, en elke ambitie om aan de deadline van november 2022 te voldoen, in ieder geval uitgesteld moet worden, zal een gedetailleerde briefing worden geschreven en gestuurd aan het Wetenschappelijk Comité en ook de verschillende DG’s2 in de Commissie,” voegt hij (of zij) daaraan toe. Ook laat de schrijver weten dat ze bevriende, ondersteunende MEPs (Members of the European Parliament) moeten mobiliseren, want “zonder de collectieve stem van private, publieke en lidstaat gebruikers, die [wij] kunnen samenbrengen, zal de Commissie gewoon de deadline opleggen.”


  1. Hartelust Woo 

  2. Directoraat-Generaal is de grootste zelfstandige eenheden binnen het ondersteunend apparaat van de Europese Commissie 

TWEEDE HAALBAARHEIDSSTUDIE HAALT AMBITIE ONDERUIT

Afgelopen maart kwam pas echt het choquerende nieuws. Hoewel de eerste studie er hoopvol uitzag met een bevestiging van de concreet vastgestelde deadline, lijken de gebruikers in de tweede studie niet eens van plan te stoppen met wilde apen voor fok- en wetenschappelijke doeleinden. Animal Rights is woedend over deze uitspraken.

ANIMAL RIGHTS GEEFT TEGENGELUID

Om te zorgen dat er voldoende sprake is van een tegengeluid tegen deze lobby en de Richtlijn zo spoedig mogelijk gehandhaafd gaat worden, hebben Animal Rights, Action for Primates 1, One Voice 2 en Stop Camarles 3 de handen ineen geslagen en een Parlementaire vraag ingediend bij de Europese Commissie.4

Daarnaast organiseren wij op zaterdag 2 september om 13:00 uur een demonstratie tegen één van de grootste apenhandelaren van Europa, Hartelust. De demonstratie zal plaatsvinden voor hun loods, op de Kapelmeesterlaan 112-B in Tilburg. Hiermee willen we een duidelijk signaal geven dat het tijd wordt te stoppen met deze wrede handel.

Wij zijn niet de enigen die deze industrie gruwelijk vinden. Fledge heeft voor ons, om de horror van deze industrie weer te geven in beelden, een indrukwekkend filmpje met behulp van artificial intelligence (AI) voor ons gemaakt.

Dierenrechten in de grondwet TEKEN DE PETITIE! Animal Rights wil dat alle dieren in Nederland, wild en in gevangenschap, als (staats)burgers, (rechts)personen en ingezetenen erkend worden en grondwettelijk verankerde rechten krijgen. Animal Rights

Teken nu de petitie

Ja, je mag mij bellen op het volgende nummer