Main content

Inhoud

ANIMAL RIGHTS WIL EEN EINDE AAN DE HANDEL IN AAPJES EN ORGANISEERT EEN DEMONSTRATIE OP ZATERDAG 2 SEPTEMBER 2023

Nieuws: 17 juli 2023
Dier­proeven

Nog steeds vindt er op grote schaal apenhandel plaats in Nederland. Onbegrijpelijk en onacceptabel, vindt Animal Rights. Ondanks dat er vorig jaar unaniem een motie is aangenomen door de Tweede Kamer om dierproeven op apen zo snel mogelijk af te bouwen naar nul gaat de apenhandel onverminderd door. Apenhandelaar Hartelust krijgt daarin nog steeds vrij spel.

De handel in apen veroorzaakt niet alleen veel dierenleed, maar is ook een bijzonder schimmige handel. Zo werden er in 2022 Cambodjaanse ambtenaren aangeklaagd voor samenzwering bij de handel in wilde apen. Daarnaast lijkt controle op herkomst nauwelijks plaats te vinden. Vorig jaar wijzigde de Wetenschappelijke Autoriteit CITES binnen 48 uur een negatief advies in een positief advies zonder enige toelichting. Om deze handel zo snel mogelijk tot een einde te brengen organiseert Animal Rights op zaterdag 2 september 2023 om 13:00 uur een demonstratie tegen Nederlands grootste apenhandelaar: Hartelust, in Tilburg.

Het is bizar dat Nederland deze handel nog steeds faciliteert terwijl er zoveel leed bij komt kijken. Hartelust krijgt volledig vrij spel, onbegrijpelijk

Martine Ceton

WREDE HANDEL EN FRAUDE

Ondanks de wensen van de Tweede Kamer om dierproeven op niet-humane primaten zo spoedig mogelijk naar nul af te bouwen1, vindt er in Nederland nog altijd veel handel in apen voor dierproeven plaats, bijvoorbeeld door Hartelust. Apenhandelaar Hartelust verhandelt apen over de hele wereld om ze te verkopen als proefdier aan universiteiten, commerciële proefdiercentra en farmaceutische industrie. De apen worden, tussen de intercontinentale vluchten van soms meer dan 13 uur, maandenlang gehouden in badkamerachtige ruimtes op zaagsel. Veel van de apen worden uiteindelijk gebruikt voor zogeheten giftigheidstesten. Hierbij worden ze in bedwang gehouden en krijgen ze middelen toegediend. Deze proeven kunnen gepaard gaan met immens veel pijn en leiden in veel gevallen tot braken, toevallen, gewichtsverlies, inwendige bloedingen, orgaanfalen of de dood.

Alsof deze handel en het gebruik van de apen op zichzelf niet al voldoende leed veroorzaakt, hebben er de afgelopen tijd ook serieuze incidenten in de handel plaatsgevonden. Zo werden er in november 2022 aanklachten ingediend tegen acht mensen in Cambodja, waaronder twee ambtenaren van het Cambodjaanse Landbouwministerie. Ze worden beschuldigd van samenzwering om in het wild gevangen apen te verhandelen en naar de VS te exporteren met vervalste documenten waarin staat dat de apen in gevangenschap zijn gefokt2. Deze beschuldigingen roepen niet alleen ernstige vragen op over de oorsprong van deze apen maar ook over de geldigheid van certificaten van apen die worden geëxporteerd uit Zuidoost-Azië.

CONTROLE WETENSCHAPPELIJKE AUTORITEIT CITES MINIMAAL

Fatsoenlijke controle lijkt echter nauwelijks plaats te vinden. Zo gaf de Wetenschappelijke Autoriteit CITES op 21 maart 2022 een negatief advies af voor de invoer van 240 makaken om vervolgens slechts twee dagen later haar advies te herzien en een positief advies te geven met de volgende redenatie: “De WA vindt het aannemelijk dat het hier gefokte exemplaren betreft en is derhalve van mening dat invoer van [...] uit Vietnam, geen nadelige effecten heeft op wilde populaties.” Animal Rights vindt het onacceptabel dat de WA als enige redenatie geeft dat het aanmerkelijk is zonder dit verder uit te zoeken of toe te lichten. Wildvangst veroorzaakt niet alleen veel dierenleed maar zorgt daarnaast ook voor een verlies van biodiversiteit en een verstoring van het lokale ecosysteem.

Dit is helaas niet het enige bedenkelijke advies. In juli 2019 vraagt Hartelust een CITES vergunning aan voor de import van 120 makaak aapjes uit China. Ook hier geeft de WA een positief advies: “Proefdierinstellingen en medische onderzoeksinstituten verwerven enkel in gevangenschap gefokte dieren met een bekende ziektegeschiedenis. Uit het wild afkomstige dieren zijn daarom niet geschikt. Vermenging van wilde en gefokte dieren in zendingen is dan ook zeer onwaarschijnlijk". Wederom wordt er geen énkele controle uitgevoerd maar simpelweg aangenomen dat wilde apen, door hun (theoretische) ongeschiktheid, niet in zendingen zullen voorkomen. Een redenatie die, ook met het oog op de fraude in Cambodja, niet zomaar kan worden aangenomen.

ANIMAL RIGHTS

Animal Rights is woedend dat deze handel nog steeds door Nederland ondersteund wordt en Hartelust hier zo gemakkelijk in kan handelen. De handel veroorzaakt enorm veel dierenleed en is een schimmige handel die per direct moet stoppen. Daarom organiseren wij op zaterdag 2 september een grote demonstratie tegen apenhandelaar Hartelust in Tilburg. Wij roepen iedereen op om in grote getalen te komen om te laten zien dat wij dit niet accepteren. De demonstratie vindt plaats van 13:00 - 15:00 uur op de Kapelmeesterlaan 112-b in Tilburg. Tot dan!