Main content

Inhoud

Ondanks corona toch everzwijnenjacht

Nieuws: 23 december 2020
Jacht

Omwille van de coronacrisis staat de jacht in algemeen op een laag pitje. Jagers mogen zich zoals iedereen slechts in groepen van vier personen buiten begeven. Deze regel weerhoudt Agentschap Natuur en Bos er niet van om een drukjacht op everzwijnen te organiseren.

"Everzwijnen zijn niet de ondieren die van hen gemaakt worden. Het ontbreekt hen voornamelijk aan rust en leefruimte in de natuur," Rowena Vanroy, Animal Rights.

Lees hier meer feiten over everzwijnen.

Jacht is onnodig dierenleed

Volgens zowel het Agentschap Natuur en Bos als de jagers is het doden van de everzwijnen broodnodig om de populatie in te dijken. Hoeveel everzwijnen er zijn is onbekend. Het is evenmin geweten of de jacht de voorbije jaren ook maar iets heeft gedaan aan de toename van het aantal everzwijnen. Wel staat vast dat intussen duizenden dieren een gruweldood met de kogel zijn gestorven. In 2019 waren dat er 2.117, in 2020 tot nu toe 1.556 maar deze cijfers zijn nog niet volledig.

De toename in het aantal everzwijnen wordt veroorzaakt door een grotere beschikbaarheid van voeding in de leefomgeving van de everzwijnen omwille van menselijke invloeden. Niet alleen wordt er meer maïs verbouwd, ook zijn er door het veranderende klimaat meer "mastjaren", dit zijn jaren waarin beuken en eiken veel vruchten produceren. De zwijnen zijn in betere conditie en kunnen zich dus sneller voortplanten. Bovendien is er een lagere sterfte tijdens de winter. De everzwijnenjacht kan hier structureel niets aan veranderen. De enige optie is met hen leren samenleven.

Vorig jaar voerde Animal Rights actie tijdens de drukjachten.

Leopoldsburg

  • In Leopoldsburg werd er gejaagd op 29 januari en eind december in Leopoldsburg. Hieraan namen 25 jagers deel van WBE De Zwarte Beek. De jagers en drijvers waren opgedeeld in groepjes van 4 en zorgden ervoor elkaar te vermijden, zodat het gebeuren veilig kon verlopen voor de aanwezige mensen. De everzwijnen was zo veel medeleven niet gegund, 27 dieren werden afgeschoten. Op 17 januari vond er een volgende drukjacht plaats waarbij er 44 slachtoffers vielen.

  • In Kinrooi vinden er drukjachten plaats op 9 januari (natuurgebied de Zig), 16 januari (Woutershof) en 23 januari (Stamprooierbroek/Grootbroek). Tot nu toe werden er 13 dieren afgemaakt.

  • In de omgeving van het Meerdaalwoud in Leuven, zijn er drukjachten gepland op 19 januari (Meerdaalwoud Oost), 22 januari (Doode Bemde), 26 januari (Meerdaalwoud West) en 5 februari (Rodebos en Grootbroek).

Red het everzwijn Teken de petitie Jacht

Teken nu de petitie

Ja, je mag mij bellen op het volgende nummer