Main content

Inhoud

NVWA: eendjes doodslaan is geen ernstig dierenleed

Nieuws: 8 oktober 2021
Slacht

Op woensdag 6 oktober vond een zitting plaats in het kader van undercover beelden die Animal Rights in 2018 naar buiten bracht. Daarop was te zien hoe eendjes worden geschopt, overgegooid, doodgetrapt en doodgeslagen tijdens het vangen. De beelden werden gemaakt op drie verschillende eendenfokkerijen in Nederland.

Beroep

In 2018 diende Animal Rights reeds een handhavingsverzoek in. Pas een jaar later volgde het verdict: de meeste bedrijven kwamen er met een waarschuwing vanaf. Slechts één werknemer voor één bedrijf kreeg een boete. Namelijk voor het doodtrappen van eenden. Daar was Animal Rights het uiteraard niet mee eens. We gingen in beroep. Nu twee jaar later heeft de zitting plaatsgevonden waarin zowel Animal Rights als de NVWA hun zaak konden bepleiten.

Lees ook: Eenden geschopt, doodgetrapt en doodgeslagen.

Ernstig dierenleed

De NVWA houdt vast aan haar oordeel dat het doodtrappen van eendjes ernstig dierenleed is, maar het doodslaan tegen een muur niet. Volgens hen zijn de eendjes in dit laatste geval meteen dood en is het leed daarom niet ernstig. Een absurde stellingname! In beide gevallen zijn de regels in verband met het doden van dieren duidelijk overtreden.

Advocaat Marco Van Duijn haalde terecht aan dat de Europese wetgeving inzake het doden van dieren niets zegt over of het leed ernstig of niet ernstig moet zijn om strafbaar te zijn. Wel staat er dat het leed vermijdbaar moet zijn en dat was hier dus duidelijk het geval.

Straffeloosheid

De NVWA zei in 2018: “[d]e ervaring is dat vangploegen en veehouders zich goed aan de regels houden als er een inspecteur van de NVWA aanwezig is.” Uiteraard zullen daders zich ervan weerhouden om misdrijven te begaan wanneer de inspectiedienst erop toekijkt. Het is dus al maar het topje van de ijsberg aan misdaden dat effectief op de radar van de NVWA verschijnt. Neem daar ook nog bij dat de NVWA er in de meeste gevallen voor kiest om enkel in dialoog te gaan of een waarschuwing uit te delen. Dit zorgt er in de praktijk voor dat er straffeloosheid heerst onder dierenmishandelaars.

Recidive

Op de beelden werden 30 overtredingen vastgesteld die op verschillende tijdstippen werden begaan. Gedeeld door drie bedrijven, gaat het nog steeds om tien overtredingen per bedrijf. Toch werd er door de NVWA voor gekozen om al deze overtredingen samen in beschouwing te nemen. Zo komen ze tot de conclusie dat dit slechts ging om eerste misdrijven en waarschuwingen dus volstaan. Animal Rights is het hier alweer niet mee eens. De beelden tonen duidelijk aan dat het structureel misgaat en er sprake is van recidive. De daders moeten dus ook als zodanig worden gestraft.

Uitspraak

De uitspraak in deze beroepszaak volgt in november. Animal Rights heeft er vertrouwen in dat er na een lange juridische strijd eindelijk gerechtigheid zal volgen voor de eenden.

Lees ook: Tijdlijn - red de eenden.