Main content

Inhoud

Nijlgans gebruikt als levend lokaas

Nieuws: 29 september 2021
Jacht

In Oost-Vlaanderen is een tijdje geleden een nijlgans, herkenbaar aan zijn donkere vlek rond het oog, gespot als levend lokaas. De gans had verwondingen ter hoogte van de snavel die mogelijk zelf toegediend zijn ten gevolge van de stress en angst die het dier ervoer toen hij of zij opgesloten zat in een vangkooi. Animal Rights campagnecoördinator Joffrey Legon is woedend: “Het is misselijkmakend dat het gebruik van levende lokdieren nog steeds toegelaten wordt. Wij willen dat deze onethische praktijken per direct verboden worden.”

Lees ook: Levende lokvogels

Invasieve exoten

Nijlganzen zijn geclassificeerd als invasieve exoten: oorspronkelijk uit Afrika en hier gehouden als siervogel, komen deze ganzen van nature niet voor in onze streken. Ontsnappingen liggen aan de basis van in het wild voorkomende exemplaren.1

Bestrijdingsjacht op nijlganzen kan het hele jaar door, zowel overdag als ‘s nachts. De eigenaar van het grondgebied kan een derde inhuren, met of zonder jachtverlof, of het heft in eigen handen nemen.2 De voorkeursmethode voor bestrijding is vreselijk: de eieren worden doorprikt met een lange naald en het nest wordt intact achtergelaten. Zo blijft de moeder het nest beschermen, onwetend dat haar eieren levenloos zijn. Volwassen en juveniele vogels worden meestal gevangen met kooien, zoals ook hier gebeurde. “Vervolgens is het verplicht om deze voelende, levende wezens onmiddellijk te doden of af te voeren om hen elders te laten doden", zegt Legon.3

‘Het bestrijden van invasieve soorten behoort tot de kernopdracht van iedere jager, zegt een coördinator van Hubertus Vereniging Vlaanderen. “Wie een exoot voor zijn vizier ziet verschijnen moet niet lang nadenken: afschieten.”4

Gebruik van lokganzen

Het gebruik van levende lokdieren is, hoe ondenkbaar ook, nog altijd toegestaan in bepaalde situaties.1 “De lokvogel fungeert hier als indringer“, zegt Joffrey Legon. “Nijlganzen zijn territoriale dieren en proberen vervolgens de indringer te verjagen met opsluiting tot gevolg.” Het mag dan wel legaal zijn om zo'n kooi te gebruiken, Animal Rights is van mening dat dergelijke praktijken onethisch en verwerpelijk zijn.

Deze dieren, die als lokvogel hun vrijheid worden ontnomen en in gevangenschap leven, kunnen hun natuurlijk gedrag niet langer vertonen. Dit kan resulteren in (chronische) stress en angst voor het betrokken dier.2

Recht op leven

Animal Rights is van mening dat deze dieren het recht hebben met rust gelaten te worden en pleit voor een nieuwe visie inzake natuurbeheer. De groei van de populatie ganzen is te wijten aan menselijk handelen. Deze levende wezens zijn zich niet bewust van onze regels en wetten, maar ze dragen er wel op gruwelijke wijze de gevolgen van. In plaats van ze te bestrijden, kunnen we kiezen voor aanpassingen inzake landinrichting en alternatieve methoden123 om het gedrag van de ganzen te sturen en aan te passen. Deze oplossingen zijn duurzamer en ook diervriendelijker. “Nijlganzen zijn dan wel exoten, ze voelen evenveel pijn als ieder ander levend wezen”, aldus Legon.

Petitie

Er moeten geen cijfers bijgehouden worden voor het bestrijden van invasieve uitheemse soorten. Daardoor is het onmogelijk om te weten om hoeveel dieren het gaat. Animal Rights is van mening dat het gebruik van elk levend wezen als instrument om hun wilde soortgenoten te lokken en te doden, monsterlijk is en ijvert voor een onmiddellijk verbod op het gebruik van levende lokdieren. Teken onze petitie zodat dit horrorverhaal ten einde komt.

Stop jacht met levende lokdieren Teken de petitie. Jacht

Teken nu de petitie

Ja, je mag mij bellen op het volgende nummer