Main content

Inhoud

Negen ex-vechthanen uit Hoeselt gered

Nieuws: 15 januari 2020
Animal Rights

In tegenstelling tot eerdere berichten zijn van de in beslag genomen vechthanen uit Hoeselt, nog negen dieren in leven. De vechthanen werden ondergebracht in het Natuurhulpcentrum in Opglabbeek en worden binnenkort ter adoptie gesteld. Dat werd ons bevestigd door het Natuurhulpcentrum. Animal Rights campagnecoördinator Els Van Campenhout: “We zijn heel opgelucht dat er nog dieren in leven zijn. Ex-vechthanen zijn geen onherplaatsbare monsters zoals ze afgeschilderd werden in de media de voorbije dagen. Met de juiste huisvesting bij een warme thuis kunnen zij een normaal leven leiden.”

Ex-vechthanen zijn geen onherplaatsbare monsters zoals ze afgeschilderd werden in de media de voorbije dagen. Met de juiste huisvesting bij een warme thuis kunnen zij een normaal leven leiden

Els Van Campenhout, Animal Rights

Gered door inbeslagname

Natuurhulpcentrum Opglabbeek kreeg zaterdagavond telefoon van de politie Bilzen om ter plaatse te gaan in Hoeselt met de vraag om negen hanen op te vangen in het kader van een inbeslagname. Toen de vrijwilligers ter plaatse kwamen, bleek het ineens om veel meer hanen te gaan. Omdat het centrum een aparte huisvesting kon voorzien voor precies negen hanen, was dat het maximum dat zij konden opvangen. Pas daarna kwam VOC van Heusden-Zolder ter plaatse op vraag van de politie. Zij namen de overige hanen mee en lieten de dieren afmaken.

“Het Natuurhulpcentrum heeft het aantal dieren opgevangen dat men kon huisvesten, met het oog op toekomstige adoptie. De 28 andere hanen hadden, nooit afgemaakt mogen worden; ook zij konden gered worden”, zegt Van Campenhout.

Euthanasie in vraag gesteld

Bij het opvangen van verwaarloosde, mishandelde of achtergelaten dieren wordt er steeds van uitgegaan dat de dieren gered worden. Het doden van gezonde dieren zou nooit een optie mogen zijn. Wat gebeurd is met de hanen zou daarom geen euthanasie genoemd mogen worden. “Gezonde dieren doden is geen euthanasie, maar het ontnemen van een toekomst aan levende en voelende individuen die een tweede kans verdienden”, aldus Van Campenhout.

Gezonde dieren doden is geen euthanasie, maar het ontnemen van een toekomst aan levende en voelende individuen die een tweede kans verdienden

Els Van Campenhout, Animal Rights

Ex-vechthanen zijn herplaatsbaar

Het is perfect mogelijk om deze dieren te herplaatsen na een traumatisch leven als vechthaan. Natuurhulpcentrum Opglabbeek zal de negen hanen binnenkort ter adoptie stellen. Animal Rights bood hulp aan om te helpen zoeken naar adoptanten voor de hanen.


Eind 2018 werd een illegale fokkerij voor hanengevechten opgerold in Nederland. Animal Rights weet uit betrouwbare bron dat de hanen in Nederland destijds geherhuisvest zijn en nog steeds leven. De opvang daar lieten ons weten dat ze geen verschil zien in gedrag tussen de vechthanen en de gewone hanen. De vechthanen zijn langer en krijgen bij gevechten scheermesjes om, maar zonder scheermesjes zijn ze hetzelfde in gedrag. De ex-vechthanen kunnen geleidelijk aan elkaar voorgesteld worden en individueel kunnen ze uiteindelijk ook heel goed bij een paar hennen geplaatst worden.

Brief aan de minister

Bij het opvangen van dieren komen zowel veel werk als hoge kosten kijken. Het is daarom in de eerste plaats nodig dat kosten van herhuisvesting verhaald kunnen worden op de daders van verwaarlozing of mishandeling; in dit specifieke geval de deelnemers, organisatoren en publiek bij dit hanengevecht. Daar ligt een taak voor de wetgever. Animal Rights liet dit weten in een brief aan de minister van dierenwelzijn.

Volgens Natuurhulpcentrum mogen dieren bij een inbeslagname pas ter adoptie gesteld of "geëuthanaseerd" worden nadat de politie officieel op papier zet dat de dieren het opvangcentrum toebehoren. Zo lang die papieren er niet zijn, zijn de dieren nog geen 'eigendom' van de opvang en staan ze nog 'onder onderzoek'. De Dienst Dierenwelzijn levert een document dat dient als bewijs van de overheid dat de dieren officieel toegewezen worden. Dit duurt meestal weken, zo niet maanden.

Update

Volgens berichtgeving in Het Belang van Limburg is de situatie bij de twee opvangcentra verschillend: "“De eigenaar heeft onmiddellijk en definitief afstand gedaan van de hanen die naar het VZOC zijn gegaan. Het opvangcentrum heeft samen met de eigen dierenarts beslist om de dieren te euthanaseren. Omdat de eigenaar afstand had gedaan, konden zij die beslissing nemen”, zegt woordvoerder Brigitte Borgmans van het Vlaams Departement Omgeving.

“Voor de negen hanen in het Natuurhulpcentrum is de situatie anders. De dienst Dierenwelzijn moet voor deze dieren nog een bestemming bepalen omdat er geen afstand van werd gedaan. Dat betekent dat de vechthanen in het Natuurhulpcentrum moeten blijven tot de dienst Dierenwelzijn beslist heeft of ze definitief aan het dierenasiel toegewezen worden, dan wel terug naar de eigenaars gaan. Die periode mag maximum twee maanden duren.”" 1

"Het zou natuurlijk absurd zijn als de hanen terug gaan naar deze criminele gokkers," zegt Van Campenhout.