Main content

Inhoud

Animal Rights wil levenslang dierenhoudverbod voor misdadigers hanengevechten

Nieuws: 13 januari 2020
Animal Rights

Afgelopen zaterdag werden 28 vechthanen in beslag genomen tijdens een inval bij een uitgebreide en professioneel ingerichte arena voor illegale hanengevechten in Hoeselt. Vorig jaar nog werden 125 dieren in beslag genomen bij een illegaal hanengevecht in Beringen. Alle 28 dieren zijn geëuthanaseerd. 1 Animal Rights campagnecoördinator Els Van Campenhout betreurt deze spijtige beslissing: "Vechthanen herplaatsen kan wél. Het 'euthanaseren' van deze onschuldige dieren is dan ook een grote vergissing die niet had mogen gebeuren. Animal Rights helpt graag mee zoeken naar oplossingen voor deze dieren."

Bij hanengevechten vechten hanen tot de dood in een arena. Dit is een staaltje van middeleeuwse, verschrikkelijke dierenmishandeling.

Els Van Campenhout, Animal Rights

Vechthanen achtergelaten op parking

De hanengevechten werden gehouden achteraan een afgelegen boerderij. Toen de politie binnenviel, stonden er 15 tot 20 auto’s op de voorziene parking. De chauffeurs vluchtten weg en lieten houten kisten met de vechthanen achter. Op de locatie weren de dieren gekweekt en getraind om te vechten op leven en dood in de arena. Het is momenteel nog niet duidelijk of er verdachten zijn opgepakt. 1

Illegale hanengevechten

Tijdens een hanengevecht worden twee hanen losgelaten in de arena, waarop de twee dieren vechten op leven en dood. Hier komt gruwelijk dierenleed bij kijken, terwijl toeschouwers juichen. "Hanengevechten zijn een staaltje van middeleeuwse, verschrikkelijke dierenmishandeling", zegt Van Campenhout.


Strafbaar

Sinds 1929 zijn hanengevechten in België verboden. De dierenwelzijnswet bepaalt sinds 1991 dat toeschouwers zich ook strafbaar maken aan dierenmishandeling. 1

Boete en dierenhoudverbod

In 2006 kregen vijf verschillende mannen elk een boete van 2.750 euro opgelegd voor illegale hanengevechten. Daarbovenop kregen de mannen een verbod op het houden van vechthanen. Een van hen was hobbykweker die naar eigen zeggen vechthanen leverde tot in Ierland en Frankrijk. 1

Later werd de boete voor drie van de vijf mannen verminderd en het door de rechter opgelegde verbod versoepeld naar een duur van slechts drie jaar. 2 "Het dierenhoudverbod moet strenger worden. Dit stelt een verkeerd voorbeeld en laat dierenmishandelaars gewoon hun gang gaan na een boete of proces", zegt Van Campenhout.

Animal Rights helpt graag met het herplaatsen van ex-vechthanen. Deze dieren verdienen een kans op een echte thuis waar ze niet meer uitgebuit worden.

Els Van Campenhout, Animal Rights

Herplaatsen is wél mogelijk

Eind 2018 werd een illegale fokkerij voor hanengevechten opgerold in Nederland. Animal Rights weet uit betrouwbare bron dat de hanen in Nederland destijds geherhuisvest zijn en nog steeds leven. Het is dus perfect mogelijk om de dieren te herplaatsen na een traumatisch leven als vechthaan. 1

Vorig jaar werden ook 82 schapen succesvol herplaatst dankzij Animaux En Péril en Help Animals, nadat ze uit een illegaal slachthuis gered werden. Er zijn dus genoeg oplossingen voor dieren die in beslag genomen worden. 2

Animal Rights helpt mee naar oplossingen zoeken

Animal Rights is bereid om bij toekomstige inbeslagnames te helpen zoeken naar een thuis voor dieren waar anders geen oplossing voor gevonden wordt, zoals voor ex-vechthanen. De organisatie zal de politie en de bevoegdheden Dierenwelzijn daarvan per mail op de hoogte stellen. "Animal Rights is een stem voor alle dieren, want elk dier is een individu met recht op leven en welzijn. Dat betekent dat we ons ook inzetten om te helpen zoeken naar een thuis voor ex-vechthanen of andere dieren die moeilijk te plaatsen zijn na inbeslagnames."