Main content

Inhoud

Natuurpunt laat hazen en fazanten afschieten in natuurgebied

Nieuws: 14 november 2019
Jacht

Animal Rights kreeg beelden in handen van een jachtpartij in de Langemeersen in Oudenaarde. Lokale jagers schieten naar hartenlust hazen en fazanten in natuurgebied dat door Natuurpunt wordt beheerd. Tijdens een drijfjacht werden enkele tientallen dieren vanop een veld door drijvers in de richting van jagers gedreven en afgeschoten.

Rowena Vanroy, campagnecoördinator Animal Rights: "Natuurpunt beweert dieren te willen beschermen, maar de levens van fazanten en hazen worden uitgeleverd aan jagers. Er stond zelfs een trailer klaar om de vele doodgeschoten dieren in te kunnen vervoeren."

Klungelige jager raakt wandelaar met hagel

Volgens getuigen wordt er regelmatig gejaagd in het natuurgebied de Langemeersen. Daarbij waren dit keer ook wandelaars niet veilig. Een voorbijganger werd door kogelhagel geraakt afkomstig van een klungelige jager. Hij probeerde een haas te schieten die plots van richting veranderde, miste de haas en mikte pal in de richting van de wandelaar. Gelukkig bleven zowel mens als dier ongedeerd.

Lees ook: Animal Rights filmt plezierjacht op hazen

Bloedvergieten in natuurgebied

Hazen hebben het moeilijk in het moderne landbouwlandschap. Het grootste deel van Vlaanderen is bedekt met velden waar de hazen weinig beschutting vinden en het gevaar lopen door landbouwmachines te worden gedood. De natuurlijke graslanden die Natuurpunt aanlegt, vormen voor hen de ideale habitat die ze elders niet vinden. Het is des te wranger dat de dieren die eerst zorgvuldig naar het natuurgebied worden gelokt, vervolgens door jagers mogen worden afgeknald.

Jacht en natuurbescherming zijn onverzoenbaar

Natuurpunt beweert zich in te spannen om de natuur te beschermen. Daarvoor krijgt ze overheidssubsidies en donaties van particulieren. De natuur beschermen is voor hen echter een rekbaar begrip. Er worden inspanningen gedaan om bepaalde vogelsoorten zoals steenuilen in leven te houden, maar de levens van andere dieren worden gewoon uitgeleverd aan jagers. In heel Vlaanderen worden jaarlijks zo’n 65.000 fazanten en 39.000 hazen afgeknald.1

Vanroy: "Het is ethisch onaanvaardbaar om het leven van de ene soort boven dat van de andere te stellen. Jacht en natuurbescherming zijn onmogelijk met elkaar te verzoenen.”

Natuurpunt moet de jacht stopzetten

Animal Rights wil dat Natuurpunt de jacht in haar natuurgebieden verbiedt. Er moet rekening gehouden worden met de rechten van de individuele dieren die daar hun toevlucht zoeken. Dat een natuurbeschermingsorganisatie die subsidies en donaties ontvangt de dieren in haar natuurgebieden niet actief beschermt, is onacceptabel. Wij roepen donateurs op hun donaties stop te zetten, als de jacht niet verboden wordt.

Geef locaties aan ons door

Weet je dat er op een bepaalde plaats regelmatig gejaagd wordt? Geef dan de locatie aan ons door. Ook kun je proberen zelf jachtpartijen te filmen. Zo kunnen misstanden worden vastgelegd en aangeklaagd.