Main content

Inhoud

Misstanden varkensstallen zijn standaardpraktijk

Nieuws: 12 december 2018
Slacht

Volgens dierenartsenorganisatie Caring Vets, waarbij ruim 130 dierenartsen zijn aangesloten, tonen de undercoverbeelden bij twee Nederlandse varkensfokkerijen de normale gang van zaken in de sector: “Wat het meest schokkend is aan deze beelden, is dat zo veel mensen denken dat het hier om excessen gaat op twee varkensfokkerijen. Mensen hebben blijkbaar geen idee hoe er met dieren wordt omgegaan en waar ons voedsel van geproduceerd wordt.”

Lees ook: Brief van undercoverman Tom.

De norm is dat zieke dieren met antibiotica behandeld worden, maar verdere verzorging ontbreekt over het algemeen.

Caring Vets

Verzorging voor zieke biggen ontbreekt

Caring Vets laat op haar website weten: “Veel biggen in de varkenshouderij worden ziek. Dit komt onder andere doordat biggen te abrupt en te vroeg gespeend worden, gemiddeld op zo’n 25 dagen leeftijd, terwijl 60-120 dagen leeftijd natuurlijk zou zijn. De stress die dit veroorzaakt leidt tot gezondheidsproblemen. De darmen raken beschadigd en daardoor treedt bij veel biggen diarree op, vaak gevolgd door andere ziektes zoals hersenvliesontsteking, zoals te zien is bij de big die in het filmpje op zijn zij ligt te spartelen.”

Volgens Caring Vets is de aandacht voor zieke varkentjes beperkt door het grote aantal biggen dat binnen een korte periode geboren wordt. “De norm is dat zieke dieren met antibiotica behandeld worden, maar verdere verzorging ontbreekt over het algemeen.”

Industrie maakt dieren ziek

Op de beelden is verder te zien hoe letterlijk de mest uit biggetjes wordt geknepen voor een monster en hoe zeugen rondlopen met vervormingen, uitgegroeide hoeven, tumorachtige vergroeiingen en lelijke wonden. “Varkens zijn intelligente, sociale wezens die veroordeeld zijn tot een troosteloos, ziekmakend bestaan in de vleesindustrie,” aldus Animal Rights campagneleider Erwin Vermeulen.

Minister stelt opnieuw teleur

De reactie van de dierenartsenorganisatie staat haaks op de uitlatingen van Landbouwminister Carola Schouten. De standaard reactie is dat de Animal Rights undercoverbeelden niet representatief zijn, in dit geval voor de Nederlandse varkenshouderij. Ook de Producenten Organisatie Varkenhouderij steekt liever de kop in het zand en zegt zich niet te herkennen in de beelden.

Varkens zijn intelligente, sociale wezens die veroordeeld zijn tot een troosteloos, ziekmakend bestaan in de vleesindustrie.

Erwin Vermeulen, Animal Rights

Caring Vets wijst erop dat het afknippen of afbranden van staartjes bij biggen en het slijpen van tandjes “uiterst stressvolle en pijnlijke” ingrepen zijn.

Vermeulen: “Het couperen van de staart en het slijpen van de tanden zijn standaard praktijken die als routine bij de wet verboden zijn. De biggen gillen bij deze pijnlijke handelingen terwijl de moedervarkens, gevangen tussen de stalen stangen, machteloos toekijken.”

Kies plantaardig

Animal Rights roept de consument op om niet langer mee te werken aan het dierenleed in de fokkerijen: “Nu de feestdagen weer voor de deur staan roepen we de consument op om te stoppen met vlees eten. Dat is de enige manier om het dierenleed een halt toe te roepen.”

Lees ook: 15 alternatieven voor varkensvlees.