Main content

Inhoud

Meldpunt Animal Rights: Wat kan je doen tegen kraaienvangkooien?

Nieuws: 14 februari 2023
Jacht

Zowel in België als in Nederland worden trechtervallen en Larsen-kooien ingezet ter bestrijding van kraaiachtigen. Ondanks hun beschermde status lijden deze levende lokvogels en hun gevangen soortgenoten nog steeds in akelige vangkooien. Animal Rights start een meldpunt op om deze achterhaalde praktijk te monitoren.

Joffrey Legon, campagnecoördinator Animal Rights: "Hoe onvoorstelbaar wreed is het om levende dieren te gebruiken om hun soortgenoten te lokken en vervolgens te doden? Daarbij zorgt het opsluiten van deze individuen voor enorm veel stress en angst. Naast onze petitie starten wij nu ook een meldpunt op waarbij wij iedereen oproepen om kooilocaties aan ons door te geven."

Lees ook: Lokkraaien lijden in enge vallen
Lees ook: De absurditeit van kraaien en vangkooien

Vangkooien en/of lokvogels in België? Mail met eventueel beeldmateriaal naar info@animalrights.be

Vangkooien en/of lokvogels in Nederland? Mail met eventueel beeldmateriaal naar info@animalrights.nl

Waar moet ik op letten?

In België

 • Vangkooien moeten aangevraagd worden via een aanvraagformulier van het Agentschap Natuur en Bos (ANB).
 • Vangkooien mogen pas (vangklaar) gebruikt worden van 16 februari tot en met 15 oktober.
 • De kooien moeten dagelijks gecontroleerd worden en alle dieren die niet tot de beoogde soort behoren moeten meteen worden vrijgelaten.
 • Levende dieren van de beoogde soort mogen -hoe absurd ook- gebruikt worden als lokdier. Maximaal twee per kooi en ze moeten voedsel, water en beschutting ter beschikking hebben.
 • Vlees- of slachtafval als lokaas gebruiken is verboden.
 • Elke kooi moet worden geïdentificeerd met een weersbestendig plaatje met daarop de naam van de te bestrijden soort, het telefoonnummer van het ANB, het jachtverlofnummer of referentienummer van de verleende afwijking en een bepaalde vermelding uit het Soortenbesluit.
 • Zwarte kraaien, kauwen, gaaien en eksters mogen worden bestreden met deze kooien.

Als er aan één van deze voorwaarden niet voldaan wordt, is de kooi illegaal geplaatst.

Opmerking: de vallen plaatsen en het doden van betreffende dieren mag ook door een particulier (bijv. de eigenaar van de grond) gebeuren. Je hoeft dus geen jager te zijn. Het is maar zo simpel als een formulier in te vullen waarop je aanduidt welke soort(en) en waarom je wilt bestrijden. Het aantonen dat je preventieve maatregelen hebt aangewend, is zo simpel als een kruisje zetten bij het juiste vakje.

Update: De bestrijding kan niet starten zonder een gemotiveerde beslissing van het ANB. Hiervoor mocht de bestrijding van start gaan na het stilzwijgend verstrijken van een 24-uurs periode.

In Nederland

 • Voor het gebruik van een vangkooi om kraaien of kauwen te vangen is een provinciale ontheffing vereist.
 • In bovenvermelde ontheffing staan de verschillende verplichtingen die opgevolgd dienen te worden (deze lijken sterk op de verplichtingen in België).
 • Zwarte kraaien en kauwen mogen worden bestreden met deze kooien.

Wat kan ik doen?

Animal Rights roept iedereen op om locaties van Larsen-kooien of trechtervallen met of zonder levende lokvogels te melden. Probeer ook -indien mogelijk- beeldmateriaal te verkrijgen.1 Zo kunnen wij de situatie monitoren, het probleem in kaart brengen, de samenleving sensibiliseren en de autoriteiten onder druk zetten deze barbaarse praktijken zo snel mogelijk te verbieden.

Als de kooien illegaal geplaatst zijn, kan je in België contact opnemen met de Natuurinspectie.2 Je kan ons aanspreken om je hierin te begeleiden.

Teken nu ook onze petitie waarin wij een volledig verbod eisen op het gebruik van levende lokdieren.


 1. Filmen en fotograferen is toegestaan vanop de openbare weg. De kooien zelf kunnen op privéterrein staan. Hou hier rekening mee. 

 2. De Natuurinspectie 

Territorium vrij = kraai erbij

Zwarte kraaien en eksters zijn territoriale diersoorten. Wanneer een paartje gedood wordt ontstaat er een leeg territorium dat binnen de kortste keren ingenomen wordt door een nieuw paar. Zelfs al zou het gebruik van vangkooien effectief zijn, dan nog is het onethisch. Een dier is geen object of gebruiksmiddel dat te pas en te onpas ingezet kan worden. Daarnaast zijn kraaiachtigen inheemse vogels die hun plaats verdienen in onze natuur. Animal Rights pleit om in te zetten op preventieve en diervriendelijke oplossingen met oog op vreedzame co-existentie.