Main content

Inhoud

Martelkooien voor zwijnen door AVP

Nieuws: 8 mei 2020
Jacht

In twee provincies in Nederland, Noord-Brabant en Limburg, is toestemming gegeven voor het gebruik van martelkooien voor wilde zwijnen. In deze provincies mogen zwijnen met vangkooien worden gevangen en daarna worden afgeschoten. De dieren worden met lokvoer de kooi in gelokt en zodra ze binnen zijn, vallen de stalen hekken met een flinke klap naar beneden. Door de oprukkende Afrikaanse varkenspest (AVP) in Europa, pleiten boeren voor het volledig uitroeien van everzwijnen in de meeste Nederlandse provincies. Animal Rights Campagneleider, Jessica Smit: "Door een heksenjacht op everzwijnen te orkestreren blijft de ware schuldige, namelijk de intensieve varkenshouderij, buiten schot."

Teken onze petitie: red het everzwijn

Door een heksenjacht op everzwijnen te orkestreren blijft de ware schuldige, namelijk de intensieve varkenshouderij, buiten schot.

Jessica Smit, Animal Rights

MARTELKOOIEN VOOR ZWIJNEN

Wilde zwijnen zijn niet gewend aan gevangenschap of de aanwezigheid van mensen en ervaren hierdoor stress in een vangkooi. Hoe langer zwijnen in vangkooien opgesloten zitten, hoe meer er sprake is van ongerief. Het stressniveau van de dieren die in een kooi terecht komen wordt door een rapport van Alterra beoordeeld als “slecht”.1

Zelfs jagers spreken zich uit tegen deze grootschalige manier van dieren vangen en doden. Volgens hen ontstaat paniek en stress bij de dieren als mensen de kooi benaderen én als de zwijnen stuk voor stuk worden afgeschoten.2

Achtergrond: beschermd, of toch niet?

Wilde zwijnen leven al tienduizenden jaren in Europa. In Nederland was het wilde zwijn in de 19e eeuw uitgestorven. Prins Hendrik (echtgenoot van Koninging Wilhelmina) hield van jagen en zorgde ervoor dat het everzwijn weer geïntroduceerd werd op de Veluwe. Daarnaast komen everzwijnen zelfstandig vanuit België en Duitsland naar Nederland.

Hoewel het everzwijn als inheemse diersoort beschermd zou moeten worden door de wet, zijn deze dieren slechts op enkele plaatsen in Nederland welkom: de Veluwe in Gelderland en Nationaal Park de Meinweg in Limburg. Buiten deze gebieden geldt een nulstandbeleid. Dit houdt vaak in dat geprobeerd wordt om alle zwijnen buiten deze gebieden af te schieten. In 2017 werden er in Gelderland, Limburg, Noord-Brabant en Overijssel samen 7.610 dieren gedood. In 2018 ging het om 4.553 dieren, waaronder meer dan 1000 biggen.1 In 2017 stierven in Noord-Brabant 63 dieren in vangkooien en in 2018 14 dieren.

De nulstand voor wilde zwijnen is vastgesteld in de rijksnota Jacht en Wildbeheer uit 1992.2 De nota is inmiddels 28 jaar oud. Hierin staat: “Buiten de Veluwe en het Meinweggebied zullen in de vrije natuur levende wilde zwijnen niet kunnen worden getolereerd.” Vanuit het oogpunt van het zwijn biedt echter vrijwel geheel Nederland geschikt leefgebied.3

BOEREN, VARKENS EN ZWIJNEN

De toestemming voor het gebruik van de kooien in Noord-Brabant is op dringend verzoek van Brabantse boeren aangevraagd.1 Ook Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV) pleit ervoor om, buiten de leefgebieden op de Veluwe en in Nationaal Park de Meinweg, de zwijnenpopulatie tot “0” te reduceren.2 Daarnaast pleit de POV voor intensieve jachten op zwijnen in de uitgestrekte bossen van West-Polen. De Europese Unie zou hier op toe moeten zien. Dit alles door recente uitbraken van Afrikaanse varkenspest in o.a. België en Polen.

De AVP is een virus dat enkel besmettelijk is voor varkens. Mensen lopen geen gevaar.1 Er is nog geen aanwijzing dat AVP in Nederland aanwezig is en gezonde wilde dieren, zonder verschijnselen van AVP, vormen geen risico voor verspreiding.2 In Nederland is de kans op contact tussen wilde en gehouden varkens klein.

Smit: “De angst voor economische schade leidt tot paniek en preventieve ruimingen onder wilde dieren. Het is moreel verwerpelijk om duizenden gezonde wilde dieren de dood in te jagen ter bescherming van de Nederlandse varkenssector.”

Het is moreel verwerpelijk om duizenden gezonde wilde dieren de dood in te jagen ter bescherming van de Nederlandse varkenssector.

Jessica Smit, Animal Rights

(VOORAL) MENSEN VEROORZAKEN VERSPREIDING

Het grootste risico op verspreiding van de AVP komt van mensen en voertuigen, die het virus over grotere afstanden kunnen meedragen. Zowel in Wallonië, Tsjechië, Polen en Hongarije werd de ziekte recent binnengebracht door menselijk toedoen.1 Ook verontreinigde materialen van jagers: voertuigen, laarzen, kleding, bloedspatten of zelfs jachthonden kunnen AVP verspreiden.

Lees ook: jacht helpt Afrikaanse varkenspest verspreiden

Dr. Klaus Depner van het Duitse Instituut voor Epidemiologie, een top-autoriteit op dit vlak, pleit heel erg duidelijk voor een totaal jachtverbod op everzwijn als respons op de uitbraken van Afrikaanse Varkenspest. Het risico op verspreiding via jachtpraktijken is gewoonweg te hoog.1

Prof. Dr. Sven Herzog, verbonden aan de TU Dresden, noemt de jacht naar voren schuiven als oplossing misleidende propaganda: “De nadruk in het debat ligt niet op de hoofdoorzaken, intensieve veeteelt en verspreiding van virussen via ver transport, maar op de wilde zwijnen. Ze worden beschouwd als ziekteverwekkers en we hebben jagers nodig om deze booswichten te elimineren. Daartoe zijn schijnbaar alle middelen goed.”2

Geef locaties van kooien door

Weet je de locatie van een vangkooi of kom je een vangkooi tegen? Laat het ons weten! Er zijn in ieder geval kooien geplaatst in de gemeente Leende-Heeze en in en rondom het Leenderbos.

  • maak foto’s en video’s;
  • noteer de locatie zo duidelijk mogelijk, het liefst met coördinaten;
  • stuur de informatie naar info@animalrights.nl.

ANIMAL RIGHTS: STOP MET VARKENS FOKKEN

De Afrikaanse Varkenspest is niet besmettelijk voor mensen, enkel varkens lopen gevaar. Het zijn dan ook vooral de varkenshouders die pleiten voor intensieve klopjachten op zwijnen én het gebruik van de vangkooi. Deze varkenssector stond praktisch te juichen bij de massale ruimingen van varkens in China: waar varkens met AVP levend in massagraven worden gegooid. Degenen die écht gevaar lopen zijn de miljoenen Nederlandse varkens, die nu ook al opgepropt zitten in stallen, en de wilde zwijnen die de belangen van varkenshouders met de dood moeten bekopen.

Niemand zit op een uitbraak van de Afrikaanse Varkenspest te wachten, ook Animal Rights niet. De AVP is één van de grootste dreigingen voor de Nederlandse varkenssector op dit moment. De oplossing voor al dit dierenleed is echter simpel: stop met het fokken van varkens en laat wilde zwijnen zoveel mogelijk met rust. Met minder varkens wordt ook het besmettingsgevaar minder.

Smit: “Hoelang blijft de overheid de belangen van wilde dieren, natuur en klimaat nog opofferen aan de economische belangen van een kleine groep veehouders en slachthuizen? Wilde zwijnen verdienen rust en ruimte, ze horen hier thuis en zijn een aanwinst voor de natuur.”

Teken onze petitie: red het everzwijn