Main content

Inhoud

Kuikens mishandeld na ongeluk

Nieuws: 4 december 2020
Slacht

Op de Oudeweg bij Siddeburen is woensdagmorgen 2 december een aanhanger vol met kippen gekanteld. De bestuurder van de combinatie verklaarde dat er vanuit de andere richting nog een vrachtwagen kwam waardoor deze de berm in moest. Op dat moment kantelde de aanhanger in de sloot. “Niet alleen het ongeluk zelf, maar vooral ook de behandeling van de vleeskuikens daarna, schept een ontluisterend beeld van hoe deze industrie met dieren omspringt,” zegt Animal Rights campagneleider Erwin Vermeulen.

Op de beelden die eemskrant.nl 1 publiceerde is te zien dat na het ongeluk en bij de berging van de aanhanger er geen enkele zorg voor de vleeskuikens plaatsvindt. Terwijl de trailer wordt opgehesen 'regent' het kratten en kuikens door elkaar. Animal Rights eist via een handhavingsverzoek dat er opgetreden wordt tegen de verantwoordelijken. “Het minimale wat had moeten gebeuren is dat de kuikens uit hun benarde positie waren bevrijd en van veterinaire zorg waren voorzien, voordat de aanhanger werd opgehesen” zegt Vermeulen. “De kuikens worden als gebruiksvoorwerpen afgeschreven terwijl politie, handhaving en omstanders toekijken zonder in te grijpen; schandalig!”

Landbouwminister Schouten gaf in 2019 toe dat de overheid niet bijhoudt hoeveel transportongelukken met levende dieren plaatsvinden en hoeveel slachtoffers daarbij vallen: "Het is mij niet bekend hoeveel ongelukken er in de afgelopen vijf jaar hebben plaatsgevonden met veetransport, uitgesplitst naar diersoort. Als een voertuig waarin vee wordt getransporteerd bij een ongeluk is betrokken, bepaalt de politie wat er moet gebeuren. Dat kan bijvoorbeeld inhouden het oproepen van een dierenarts voor het verlenen van veterinaire bijstand. Ook kan de politie, afhankelijk van de situatie, de NVWA informeren." 2

Animal Rights publiceerde haar eigen lijst, maar het aantal slachtoffers is moeilijk te achterhalen. Een week geleden kwam nog een onbekend aantal varkens om toen een vrachtwagen kantelde in Den Bosch. De overlevende dieren werden hier wel eerst uit het wrak gehaald. "Kippenlevens tellen blijkbaar niet," verzucht Vermeulen.
Eind september kantelde een vrachtwagentrailer met daarin honderd varkens bij het Brabantse Leende. Door het ongeluk overleed een groot deel van de dieren.
Midden augustus vloog langs de A50 ter hoogte van het Gelderse Heelsum een trailer met varkens in brand. Daarbij zijn meerdere varkens omgekomen.

Animal Rights eist van de minister dat deze ongevallen onderzocht worden en er maatregelen worden getroffen. Naast de Wet dieren werd in Siddeburen mogelijk ook de transportverordening overtreden.
De chauffeur geldt volgens de transportverordening als de verzorger van de dieren. Hij en de organisator van het transport zijn op deze misstanden aan te spreken en dat zal Animal Rights via het handhavingsverzoek aan de NVWA ook doen.

Animal Rights ziet deze transportongevallen, net als bijvoorbeeld stalbranden, hittestress of dieren die creperen door het uitvallen van ventilatie, als een van de vele vreselijke uitwassen van de vee-industrie.

Update

Op 8 december laat de NVWA via Twitter weten: "Naar aanleiding van het ongeluk in Siddeburen stellen we een onderzoek in naar naar de rol van de betrokken wegbeheerder, politie, berger en vervoerder. Waar nodig zullen protocollen worden bijgesteld. Dit alles met het doel om dit soort situaties in de toekomst te voorkomen."

Op 18 december vraagt de NVWA vervolgens aan Animal Rights om het handhavingsverzoek aan te vullen met de (mogelijke) overtreder!? Na bovenstaande tweet is dat wat vreemd. Ook omdat in de meegestuurde video(link) de nummerplaten van de trailer en truck duidelijk af te lezen zijn. Daarnaast is in de video ook te zien dat het gaat om een vrachtwagen van transporteur De KuikenaeR BV, onderdeel van kippenslachter Plukon Food Group BV. We gaan er verder vanuit dat de lokale politie de chauffeur over het ongeluk ondervraagd heeft.

5 februari 2021 laat de NVWA weten dat de behandeling van het handhavingsverzoek meer tijd vergt en ze de beslistermijn verlengen met 4 weken. Uiterlijk 5 maart zou er een beschikking op het verzoek moeten zijn.

Op 5 maart verlengt de NVWA de beslistermijn opnieuw met 6 weken tot 16 april.

Dierenrechten in de grondwet TEKEN DE PETITIE! Animal Rights wil dat alle dieren in Nederland, wild en in gevangenschap, als (staats)burgers, (rechts)personen en ingezetenen erkend worden en grondwettelijk verankerde rechten krijgen. Animal Rights

Teken nu de petitie

Ja, je mag mij bellen op het volgende nummer