Main content

Inhoud

Kritische vragen aan gemeenteraad over loods vol proefapen

Nieuws: 11 augustus 2021
Dier­proeven

Verborgen in een loods op een industrieterrein in Tilburg zitten maximaal 1080 apen opgesloten. De dieren zijn aangekocht uit China en Mauritius en worden verhandeld aan Europese proefdiercentra. Animal Rights voert al jarenlang campagne voor sluiting van de apenloods. Nu heeft Lokaal Tilburg vragen gesteld aan het College van Burgemeesters en Wethouders over het leven van de apen in de loods.

  1. Vindt u het gewenst dat een Tilburgs bedrijf optreedt als doorvoerhaven voor apen die afkomstig zijn uit China/Afrika en deze apen verhandelt/verkoopt aan proefdier-centra in Europa?
  2. Vindt u het verantwoord dat in deze coronapandemie dit soort dieren überhaupt vanuit China verhandeld worden via Tilburg?
  3. Bent u in het bezit van de keuringsrapporten van de NVWA van de laatste 2 jaar, zijn er meerdere controles uitgevoerd per jaar en zo ja, waarop is gecontroleerd? 4. Volgens onze informatie worden overleden apen niet geregistreerd door de NVWA en wordt er ook geen doodsoorzaak vastgesteld. Deelt u de mening van Lokaal Tilburg dat dit mede vanwege de mogelijke risico’s voor de volksgezondheid wel gewenst is? 5.. Bent u op de hoogte hoeveel en welke diersoorten specifiek verhandeld worden bij Hartelust? Is hierbij wellicht ook sprake van verboden wildvang? Hoe kunt u dat garanderen?
  4. Kent u de afnemende partijen van Hartelust? Kent u alle laboratoria waar Hartelust zijn dieren van betrekt?
  5. Zijn de dieren in deze bedrijven ook beschermd door de nieuwe “Wet op de Dierproeven” die vanaf 1 juli j.l. van toepassing is? 8.Weet U of het welzijn van de dieren en diergezondheid geborgd is en hoe hebt u zich geïnformeerd? Graag willen wij deze onderliggende rapporten hiervan inzien evenals de NVWA keuringsrapporten.
  6. Hoe controleert u op dit moment dat er geen sprake is van ongewenste praktijken in het kader van dierenwelzijn en mogelijke risico’s voor de volksgezondheid van de medewerkers, hun families etc. ?
Petitie voor sluiting van het apentestcentrum BPRC Jaarlijks worden 150 tot 200 apen gebruikt in gruwelijke dierproeven. Dier­proeven

Teken nu de petitie

Ja, je mag mij bellen op het volgende nummer